16-359 Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları

8 Aralık 2005


T.C.


SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI                Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü


Sigorta Primleri Daire Başkanlığı


ANKARA


TARİH :06/12/2005


SAYI  : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031/946960                                                    


KONU: Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Oranları                                                


                                                                                    


GENELGE


16-359 Ek


 


Bilindiği üzere, 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun “Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ile, 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranların, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirlenene kadar geçerli olacağı öngörülmüştür.


 


Konu ile ilgili olarak 08.07.2005 tarihli 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulunun 27.06.2005 tarihli ve 2005/9077 sayılı Kararname Eki Kararında;


 


22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesine göre işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağdurları için öngörülen toplam çalıştırma oranının % 6 olduğu,


 


Söz konusu % 6’lık oranın 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamına giren;


  


Özürlü


Eski Hükümlü


Terör Mağduru


KAMU İşyerlerinde


%4


%2ÖZEL  İşyerlerinde


%3


%1


%2


 


Olarak belirlendiği,


 


Bu kararın 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği,


 


Öngörülmüştür.


 


4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrasının uygulanması ile ilgili olarak yayımlanmış olan 16-322 Ek sayılı Genelgenin özel sektör işyerlerinde terör mağdurlarının oranlarının yer aldığı beşinci paragrafının Bakanlar Kurulunun söz konusu kararı karşısında 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanabilirliği kalmamış olduğundan, anılan Genelgenin uygulanmasında 01.01.2006 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenen ve yukarıda açıklanan yeni oranlar dikkate alınarak işlem yapılacaktır.


 


Bilgi edinilmesini, gereğinin buna göre yapılmasını rica ederiz.


 


Celal ÖZCAN                        Sait ERSOY


Daire Başkanı G.                 Genel Müdür


                                               Kurum Başkanı V.