HANGİ MEMUR EMEKLİLİK YÖNÜNDEN AVANTAJLI OLUYOR!

13 Temmuz 2021

Devlet memurları iş kanunu gibi örnek verecek olursak,657 tabidir.

5434 tabi olanda 5510 tabi olan(4/c) statüsündeki memurda iş kanunu yönünden 657 tabi olup o kanun hükümlerine göre işlem görür.

5510/4-c statüsünde görev yapan devlet memurları 5434 tabi memurlar gibi emekli olduklarında,geçmişte 5434 tabi iseler avantajlı değilse değiller.

Örnek:15/10/2008 tarihinde ilk defa 5510/4-c statüsüne tabi olmuşsa,öncesinde 5434 tabi değilse memurun alt sınır aylığı koruması hiçbir zaman 5434 olmayacak,5510 göre belirlenen 1.500.-TL olacaktır.Fakat memurların 4-c Sigorta Matrahına esas kazançları da 3577,50.-TL az olmasa da bile 2,3,4 katı gibi bildirimlere rastlıyoruz.

Eski Memurun alt sınır aylığı 30 yıllık memur olup hizmetli kadrosunda olacak ek ödeme dahil olmak üzere 3.275,60.-TL.

Bu rakama yakın yeni 4-c statüsündeki memurun alması hayal mi olur? sorunun karşılığı yıllar sonra cevap bulur.

5434 tabi memurlar emekli maaşı yönünden oldukça avantajlı olurken,yeni memur ise 5510/4-c belirtilen esaslarda emekli maaşları hesaplanacağı için aradaki uçurum açılacaktır.

İlerleyen yıllarda bir çok kariyer meslek sahibi olan memurlar özel sektöre doğru geçiş yaşanacaktır.

Çünkü 4-c tabi memurların 26.831,40.-TL Sigorta matrahı bildirilen çalışan sayısı da beş parmağı geçmeyecektir.

Kamu Sendikaları da bu sorunu TİS masaya getirmesi gerekir.

Örnek:

5434 Tabi bir Vali özlük ve emekli maaşları,yıllar sonra emekli olan Vali ile korunur.

5510/4-c emekli olacak Valinin emekli maaşı ise sigorta matrahına esas kazanç dikkate alınacağı için koruma kalkanı ortadan kalkacaktır.

Emekli ikramiyesinde eski memur ve yeni memur arasında fark yoktur,aile yardımı,çocuk parası ve diğer haklarda ayrım yoktur.

Yeni memura her türlü ödeme sigorta matrahına tabi olur.

Eski Memur Emekli Sandığına Esas Kesenek;

Gösterge aylığı
Ek gösterge aylığı
Kıdem aylığı
ÖHT
Taban aylığı

*Eski memurun GSS memur payı kurumları tarafından ödenir.

Yeni Memur

Bu Kanuna göre ilk defa 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanların prime esas kazançlarının hesabında;

  1. a) Aylıklarını personel kanunlarına göre alan sigortalılar için;

1) İlgili kanunları uyarınca aylık gösterge ve ek göstergeler üzerinden ödenen aylık tutarları,

2) Memuriyet taban aylık ve kıdem aylık tutarları,

3) Makam, temsil ve görev tazminatları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesi uyarınca ödenen tazminatlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 17 nci maddesinin (A) bendinde yer alan cetvelde belirtilen oranlar üzerinden ödenen hizmet tazminatı, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 12 nci maddesi uyarınca ödenen üniversite ödeneği, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenen ek ödeme dahil edilir.(5510/80 Madde detay mevcuttur)

*Yeni memur ayrıca GSS Çalışan Katkısını da öder.

VEDAT İLKİ

[email protected]

05415161962 whatsapp