5/12/2017 TARİHİNDE DUL KIZ ÇOCUĞUNA İKİ AYLIK BAĞLAMADA NE DEĞİŞTİ?

12 Kasım 2020

Kanun mu değişti yoksa kanunlarda düzenleme yapan yönetmelik mi?

Okurumuz soruyor!

Bir yakınımızın eşi vefat etti, hem babasından hem de eşinden ölüm aylığı almak için SGK başvuru yaptı ,SGK red yazısı geldi.

 

Vefat eden baba 05/10/1996 tarihli Bağ-Kur emeklisi,Vefat Eş ise 20/08/2020 tarihinde SSK emeklisi.

 

05/10/1996 tarihinde vefat eden Bağ-Kur emeklisi babasından evli olduğu için yetim maaşı almamıştır.

 

Neden çift aylık alamıyor?

SGK dan gelen yazıda 5/12/2017 tarihinden sonraki taleplerde 5510/54 maddesi ile iki aylık alma imkanı olmadığı söyleniyor.

Okura cevabımız:

Ölen eşin 4/a statüsünde 30/09/2008 sonrası vefat etmesi,Ölen baba ise Bağ-Kur’dan vefatı 01/10/2008 öncesi o tarihte yetim aylığı alamıyor(Evli olduğundan) dolayısıyla hak sahipliği olmadığından tek aylık eşten ödenmiştir.

5/12/2017 SSİY değişmemiş olsa idi Hak sahipliğine bakılmadan iki aylık ödenecek idi.

Buna göre kurum geçmişteki hak sahiplerine iki aylık bağlanmış ise ne olacak?

  (2) Ölen sigortalının hak sahiplerine gelir ve aylık bağlanması ile bu gelir ve aylıkların durum değişikliği hâllerinde artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalılar için mülga kanun hükümleri, Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalılar için ise Kanun hükümleri uygulanır. Gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ölen sigortalının hak sahipleri için de Kanun hükümleri uygulanır.(SSİY 05/12/2017 öncesi)

5 Aralık 2017 tarihli 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan SSİY Geçici md.4’de değişikliğe gidilmiştir.

“Kanun’un yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine gelir veya aylık bağlanmasında, sigortalıya ilişkin koşulların tespiti ile gelir veya aylığın hesaplanması ve paylaştırılmasında ölüm tarihindeki, hak sahiplerine ilişkin koşulların tespitinde ise hak sahibi olma niteliğinin kazanıldığı tarihteki Kanun hükümlerinin uygulanacak olması” dul kız çocuğuna hak sahibi olarak eşinden,ikinci aylık olmak üzere de SGK şemsiyesinde olup,çalışmalarından dolayı emekli maaşı almaya hak etmiş anne-baba ikinci aylık almaya hak kazanabilir.

Yapılan değişiklik 5510/Geçici Madde 1 uyumlu hale getirildiği de beyan edilmiştir.

17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.

05/12/2017 HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR!

Emekli Sandığı dışında (5434) Kız Çocuklarında Hak Sahibi Koşulu(4-a ve 4-b)

a.)Türkiye ve Yurtdışında Sigortalı çalışmamak

b.)Kendi Sigortasından dolayı Gelir yada Aylık Almamak

c.)Evlenmemiş,Boşanmış,Dul Kalmak

5434 Tabi ise;

a.)Kamu Görevlisi olmamak

b.)Kamudan emekli olup aylık almamak

c.) Evlenmemiş,Boşanmış,Dul Kalmak

Ölüm tarihinin önemi bulunmuyor,

Aylık statüsünde Mülga Kanunlar,4-a-b-c ,Banka ve Borsa Sandıkları(Devredilenler Dahil)

ÖRNEK:

Hak sahipliği  kesilme hali anne-baba 1/10/2008 öncesi yetim yada dul aylığı var mı?

1/10/2008 önce SSK eşi ölmüş ise,Anne-Baba 4/a-SSK dışında aylığı varsa ölüm tarihi önemi olmadan hak sahipliği ile ilgili aylık bağlansın bağlanmasın her iki aylığı alacaktır.

ÖRNEK:

Eşin vefatı 1/10/2008 sonrası 4/a sigortalı Anne yada Baba 1/10/2008 öncesi vefat Bağ-Kur 1/10/2008 öncesi de anne yada baba vefat etmiş yetim aylığı almışsa(hak sahibi olması) bu durum da iki aylık

Tersi olursa 1/10/2008 öncesi de anne yada baba vefat etmiş yetim aylığı almaması halinde  tek aylık

VEDAT İLKİ

[email protected]

05415161962 whatsapp