7447 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE ASGARİ AYLIKLAR

8 Nisan 2023

5 Nisan 2023 tarihli resmi gazetede yayımlanan kanun değişikliği,

1- Asgari aylıklar  5.500TL den 7.500 TL ye çıkarılmıştır. (Md.12 ile değişen 5510 Ek 19, Yürürlük tarihi Nisan 2023 ödenen aylıklarla başlar.md.19/c )

2- Bayram ikramiyeleri 1.100TL den 2000 TLye çıkarıldı.

3- 5520 sayılı kanuna getirilen geçici  11.madde ile SGK personeline 10 kata kadar fazla mesai ücreti verilebilecek.

4- İşsizlik sigortası yersiz ödemelerden 31.12.2012 tarihi öncesine ait alınamayan tutarlar terkin edildi. (4447 md.Geçici md.33)

5-Hakimlerin 1.Sınafa ayrılmış ve daha  yüksek olanları göstergeleri, Yüksek Mahkemelerin üyelerinin ek göstergeleri, tazminat göstergeleri değiştirilmiş oldu(md.2,3,4,16 son madde ile tazminat göstergelerinde Yü)

6- Kamudan ayrılan sürekli kadrolu işçilerin yerine geçici işçiler alınabilecek ( md.14  5620 yi gelen ek madde 3)

7-Vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıklar asgari net ücrete ölenlerin geride kalan eşine  % 75’i olarak değiştirildi (md 1)

8- Köy korucularına ve geride kalanlarında da Ek 19.da yer alan asgari aylık tutarı 7.500TL uygulanacak.

9 Doktorların çalışma aylıklarında da ciddi bir değişikliğe gidilmiş oldu.