Akşam-5 çocuk doğuran anaya emeklilik bedava–Röntgenciler ölesiye mi çalıştırılacak

10 Kasım 20075 çocuk doğuran anaya emeklilik bedava

[email protected]


 
Sayın Tezel, 08 Kasım 2007 tarihinde AKŞAM Gazetesi’ndeki yazınızı okudum. Size önce kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. 26 yaşındayım, evliyim ve 15 aylık bir bebeğim var. 8 yıldır da özel bir şirkette çalışıyorum. Çalışan bir anne olarak çok zorluklar yaşıyorum. İş stresi, ev işleri, geçim sıkıntısı, en önemlisi bir bebeğimin olması. Tüm bu sıkıntıları yaşarken devletin bana sunduğu yardım nedir peki? Ben vergisini ödeyen sorumluluk sahibi bir vatandaşım. Karşılığında ne alıyorum. Koca bir hiç. Emekli bile olamayacağım belki de.

İnanın çok üzülüyorum. İş kanunlarının bir an önce çalışan kadınlar ve çalışan anneler için tekrar güncelleşmesini istiyorum. Yeni evlenen bir kadın, evlendiği sene içinde işten ayrılırsa tazminat hakkına sahip. Bebek olduktan sonra da işten ayrılmak isterse tazminat hakkına sahip olmalı. Süt parası deniyor. Peki ne kadar 50 YTL. Bu nedir ki? Bir paket süt ne kadar 2 YTL. Hesapladığınızda 25 günlük süt parası veriliyor. Kanunlara bakıyorum. Ama inanın hiçbir şey anlamıyorum. Çalışan kadınların tam olarak hakları nedir bilemiyorum? Evet dediğiniz gibi SESİMİ DUYURMAK istiyorum ama nasıl? l Özlem Ortataş

Özlem Hanım, başlığa bakıp ne oluyoruz rüyada mıyız demeyin biz Türkiye’den değil Almanya’dan bahsediyoruz. Almanya’daki yeni sosyal güvenlik kanunları genç kadınlarını anne olmaya veya anneliklerini yaşamaya teşvik etmek, bebekleri annelerinin sıcacık kucaklarında büyütebilmek için yeni bir yasa çıkardı. Deniyor ki her çocuk doğurduğunuzda o çocuğu büyütene ve o çocuk 3 yaşını tamamlayana kadar sosyal güvenlik primlerinizi devlet olarak ben ödeyeceğim. Bu yetmez üstüne doğurduğun çocuğuna iyi bakabilmen için bir de ayda 1000 eurodan başlayan aylık yardımlar yapacağım. Yetmez, şayet bu bebeği büyüteceğin evin müsait değilse, oda sayısı yeterli değilse sana iyi bir ev kiralaman için de maddi yardımda bulunacağım. Üstelik bu işlemi her çocuk doğurduğunda tekrar edeceğim. Yani beş çocuk doğurur, büyütür bu ülkeye kazandırırsan her bir çocuk için 3’er yıl hesabıyla 15 yıl çalışan birisi gibi olacaksın. 15 yıllık sosyal güvencen ile de yaşın gelince seni emekli edip her ay en az 1000 euro emekli aylığı da vereceğim diyor. İşte Müslüman olmayan Almanya bunu yapıyor analarına. Peki, Türkiye’de durum ne? Kadınları işe almadan evvel soruyorlar, evli misin? Çocuk doğurmayı düşünüyor musun? Hamile kalırsan senin doğum iznin, süt iznin ile uğraşamam, sen hamilelik veya annelik nedeniyle işe gelmeyeceksen şimdiden söyle işe almayayım dedikleri yetmiyor.

Sosyal güvenlik ve iş hukuku sistemimiz evlenen kadına işini bırakması halinde kıdem tazminatı ödemeyi vaat ediyor ama evlenen kadın anne olduğunda, bebeğini bakabilmesi ve anneliğini yaşayabilmesi için işten ayrılmasına izin vermiyor. Ha bu arada ülkemiz AB’ye girecekmiş haberiniz olsun ama dikkat ettiniz mi AB’nin sermaye lehine olan bütün kanunlarını kabul ettik, işçi, esnaf ve annelere yönelik hiçbir kanununu daha kabul etmedik. Üstelik özellikle sendikal haklar konusundaki isteklerine de ayak diriyoruz. Farkında mısınız??Röntgenciler ölesiye mi çalıştırılacak

28 Nisan 1937 tarih ve 3153 sayılı “Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun”a dayanılarak 1939 yılında yayımlanan 2/1807 sayılı Nizamnameyle röntgen çalışanları günde 5 saat çalıştırılmakta ve memurlara verilen normal yıllık iznin yanında bir de 4 hafta da şua izni kullandırılmakta iken, önce Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’un ikinci maddesine 28.03.2007 günü, “Ancak, bu personelden iyonlaştırıcı radyasyon ile teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personel, Sağlık Bakanlığı’nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen radyasyon dozu limitleri içinde çalıştırılabilir” cümlesini eklediler. Ardından da 06.10.2007 gün ve 26665 sayılı Resmi Gazete’de, “Kamu Sağlık Hizmetlerinde İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Personelin Radyasyon Doz Limitleri Hakkında Yönetmelik”i yayınladılar. Yönetmelik bu şekilde devam ederse artık röntgen çalışanları günde 8 saat çalıştırılacaklar. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı tüm illere 08.10.2007 günü talimat göndermiş ve röntgen çalışanlarının günde 8 saat çalıştırılmasın demiş. Bu arada araştırdım, 1939 yılında yayınlanan ve günlük mesainin 5 saat olduğuna dair 2/1807 sayılı Nizamname’nin yürürlükten kaldırıldığına ilişkin bir ibare de bulamadım. Bu durumda bu iş mahkemede biter.Kısa…kısa..


  • Bayram Bıyık-Alacağınız emekli aylığını hesaplayabilmem için 1990 yılı ve sonrasında adınıza ödenmiş primleri ve gün sayılarını bilmem gerekir. Ancak, emekli aylığının hesaplanması konusunda önümüzdeki günlerde www.alitezel.com sitesinde bölüm açılacak onu bekleyin.


  • Hasan Kaçmaz-Brüt ücretiniz düşürülmüş ise 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesine göre işi haklı sebeple bırakıp, kıdem tazminatı alma hakkınız doğar ama aynı Kanunun 26’ncı maddesine göre bu hakkınızı 6 gün içinde kullanmanız gerekirdi. Öte yandan işverenle aranızda yazılı bir sözleşme varsa ve orada ücretiniz yazıyorsa ücreti düşürdüklerinde farklarını faiziyle birlikte dava edip alabilirsiniz.