Akşam Gazetesi–5 puanlık indirim net ücretle çalışanın emekli aylığını düşürür–Askerliği borçlanırsanız İş Bankası’ndan emekli olursunuz

17 Ocak 20085 puanlık indirim net ücretle çalışanın emekli aylığını düşürür

[email protected]


 
SSK primlerinde işveren hissesinden 5 puanlık bir indirim yapılması gündemde ve kanaatim bu yapılacak. Lakin indirim hangi sigorta kolundan yapılacak? İşveren hissesine ilişkin olan sigorta kollarından hangisinden indirim yapılacak? Hastalık, analık, işkazası ve meslek hastalığı kollarından birinden indirim yapılır ve bunun külfeti de ayriyeten işçiye yüklenmezse mesele yok. Ancak, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolundan kesilen işveren hissesinden bir indirim yapılırsa o zaman işçiye yapılan KUNTA KİNTE muamelesi bir kat daha katmerlenerek artmış olmayacak mı? Neticede sizin bu mevzuya dair görüşlerinizi samimiyetle merak ediyorum. Eğer indirim malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolundan kesilen işveren hissesinden olacaksa, bu uygulama neticede kesilen prim miktarının da emekli aylığı miktarını belirleyen kıstaslardan birisi olması sebebiyle, işçilere bağlanacak emekli aylıklarının düşmesine de sebep olmayacak mı? İhtiram ile…Emin Tazegül

Emin Bey, hassasiyetiniz anlıyor ve hak veriyorum. Genel olan sigorta primlerinde yapılacak indirime karşı olan birisiyim. Çünkü, hem sosyal güvenlikte açık var diyeceksin hem de en önemli gelir kaynağın olan prim gelirlerini azaltacak şekilde prim oranlarında indirim yapacaksın, bunun mantıklı bir izahı yok. Prim oranlarını düşürürsek kayıtdışı işçi çalıştıran işverenler koşa koşa işçilerini sigorta ettirir böylece gelirimiz artar diyenler de sallıyor. Kayıtdışı işçi için işveren şu an bir kuruş prim ve bir kuruş vergi ödemiyor kanuna karşı geliyorsa primleri 5 puan düşürdünüz diye kayıt altına almaz. Alternatif maliyeti sıfır olan kayıtdışılık aynen devam eder. Öte yandan işin bir de emekli aylıkları boyutu var. Sosyal güvenlik açıkları varken açığı kapatmak adına prim indirimi yapanlar iş işçiye gelince emekli aylığında indirim getirecek düzenlemelerden de geri kalmıyorlar.

Gelelim prim indirimi olayına sizin de bildiğiniz üzere 5 ayrı sigorta çeşidi (kolu) vardır ve her biri için hesaplanan prim oranları da tablodaki gibidir. İndirilecek prim oranları işçi paylarından, işveren paylarından veya her ikisinden de olabilir. İşte bu durumlara göre olayı senaryolaştırarak açıklamak yerinde olur.

1- Beş puanlık indirim işveren paylarından olursa

Prim indirimi işveren paylarından yapılırsa işçinin net veya brüt ücretinde bir değişme meydana gelmeyecektir. Zira, emekli aylığının hesaplanmasında ödenen prim miktarı değil işçinin işyerinden aldığı brüt ücret rakamı belirleyicidir. Mesela aylık brüt geliri 1500 lira olan bir işçinin eline (yeni gelen asgari geçim indirimi hariç) primler ve vergiler düşüldükten sonra 1076 lira net ödeme yapılmaktadır ve emekli aylığının hesabında ödenen prim değil aldığı ücret olan 1500 lira dikkate alınmaktadır. Şimdi prim oranı işveren payından 5 puan indirilse bu sadece işverenin SGK’ya ödeyeceği prim rakamı aşağıya çeker. İşverenin ödeyeceği rakam düşse de işçinin brüt ücret rakamı düşmediği için emekli aylığı hesabında sonuç değişmez. İşçi ile işveren aralarında ücret anlaşması brüt rakamdan değil de net rakamdan anlaşma yapmışlarsa da bu durum değişmeyecektir. Çünkü, işveren paylarındaki prim oranlarının düşmesi, işçi için hesaplanacak brüt veya net rakamın değişmesini gerektirmez.

2- Beş puanlık indirim işçi paylarından olursa

A- Brüt ücretle anlaşan işçinin alacağı net rakam artar


Brüt rakamdan anlaşanların alacakları net rakam yüzde 5,8 daha fazla olur. Aynı örnekten devam edersek brüt 1500 liradan anlaşan işçinin eline bugünkü hesaplarla (yeni gelen asgari geçim indirimi hariç) 1076 lira geçmektedir. İşçi paylarından 5 puanlık bir indirim olursa bu kere işçinin eline 1139 lira geçecektir. Yani işçinin net ücreti 63 lira artacaktır. Çünkü brüt rakam üzerinden işçiden daha az sigorta primi alınmış olacaktır. İşçi ücretlerine zam yapılmış gibi etki edecektir.

B- Net ücretle anlaşanların emekli aylıkları düşük olur

Net rakamdan anlaşanlar için işçi için prim oranlarının işçi payından indirilmiş olması işverenin cebine yüzde 5 kadar katkı sağlayacak, işçinin net ücretinde bir artış meydana getirmeyecek ama işçinin brüt rakamını düşürdüğü için ileride hesaplanacak emekli aylığını düşürecektir. Örneğin, aylık 1076 lira net rakamdan anlaşan bir işçi için işverenin işçi payı olarak ödeyeceği primlerden 63 lira indirim yapılacağından brüt rakam 1500 liradan 1437 liraya düşecektir. Yani işçi emekli edilirken aylık ücreti 1500 değil 1437 liraymış gibi işlem yapılacaktır.Askerliği borçlanırsanız İş Bankası’ndan emekli olursunuz

17.11.1952 doğumluyum ve 15.12.1976-02.09.1985 tarihleri arasında İş Bankası’nda çalıştım ve ayrıldım. Bu arada 1974-1976 yıllarında 20 ay askerlik ifa ettim ama daha borçlanmadım. İş Bankası’ndan ayrıldıktan sonra da herhangi bir şekilde sosyal güvenlik şemsiyesi altına girmedim. Bu bilgilere göre ne zaman ve nereden emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapmak zorunda mıyım? Bütün askerlik süresini ödemeli miyim? A.İhsan PInar

Sayın okurum, verdiğiniz bilgilere göre

8 yıl, 8 ay, 17 gün çalışmanız mevcut. Bu durumda askerlik sürenizden sadece 16 ay kadar borçlanma yaparsanız 10 yıllık yani 3600 günlük prim ödeme süresine ulaşmış olacaksınız. 15.12.1976 olan başlangıcınız da borçlanıp ödeyeceğiniz 16 aylık askerlik süresi kadar geriye gidecek ve 15.08.1975 olacaktır. Bu başlangıçta 08.09.1976 gününden önce olduğu için, 08.09.1999 günü Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 sayılı Kanun’la değişik 506 sayılı Kanun’un geçici 81’inci maddesinin (A) bendine tabi olacaksınız. Kısacası, askerliği borçlanırsanız 55 yaşını ve 3600 günü tamamlamak şartıyla emekli olacaksınız ki 17.11.2007 günü 55 yaşını tamamlamışsınız. Şimdi yapmanız gereken, 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında olan İş Bankası emeklilik sandığına 16 aylık askerlik borçlanması için müracaat ediniz ve 16 aylık askerlik borçlanma parası olan 1946 YTL’yi öder ödemez emeklilik başvurunuzu yapınız.