Akşam Gazetesi–AKŞAM yazdı fakirlerin GSS primleri düştü

30 Ocak 2008AKŞAM yazdı fakirlerin GSS primleri düştü

[email protected]


 
Bu köşeden daha önce duyurduğumuz ve en düşük gelir grubuna ait çalışanların prim kesintileriyle ilgili büyük yanlıştan dönüldü. Yapılan yeni düzenlemeyle 145 YTL aylık geliri olan çalışanlardan devlet 146 YTL tutarında Genel Sağlık Sigortası primi kesmeyecek

Gazeteniz AkŞam, “145 YTL geliri olandan 146 YTL GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi alınır mı” dedi, TBMM konuyu yeniden düzenledi ve fakirlerden alınacak GSS primlerini düşürdü, kademe getirdi. Sosyal Güvenlik Reformu denilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören Kanun Tasarısı TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’ndan cumartesi günü çıktı. Yakında komisyonda sonra da Genel Kurul’da görüşülür.

29.12.2007 günü bu köşeden “Aylık geliri 145 YTL olanlar, 145,49 YTL GSS primi ödeyeceklermiş” demiş ve yeni gelen GSS (Genel Sağlık Sigortası) uygulamalarının prim alınması konusunu eleştirmiştik. Olay şuydu, “Sosyal Güvenlik Reform” tasarısına göre aylık geliri asgari ücretten (608 YTL’den) az olanlar emeklilik primi ödemeyecekler ve ölünceye kadar emekli aylığı da göremeyecekler ama aylık gelirleri asgari ücretin net rakamının üçte birinden (145 YTL’den) fazla ise GSS primlerini kendileri ödeyecekler. Ancak ödeyecekleri GSS primi mantıksız bir şekilde hesaplanmaktadır. Emeklilik primi ödemeyip sadece GSS primi ödeme mükellefi olanlardan asgari ücretin iki katı ücreti varmış gibi hesaplama yapılacak ve prim kazanç matrahı, 1216 YTL kabul edilip, 1216 YTL’nin yüzde 12’si kadar da her ay GSS primi ödeyeceklerdir yani her ay 145,49 YTL. İşte bunu haber yapmıştık, Plan Bütçe Alt Komisyonu bu haberden sonra durumu yeniden değerlendirdi ve aşağıdaki gibi düşürüp, kademeler getirdi.

Buna göre, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı,


  • Brüt asgari ücretin üçte birinden az olanların (202.80 YTL) primleri, devlet tarafından ödenecek. Bu tutar her bir kişi için mevcut asgari ücrete göre 18.25 YTL olacak.


  • Geliri, brüt asgari ücretin üçte biri ile asgari ücretin tamamına (202.80-608.40 YTL) kadar olanların ödeyeceği prim, 24.34 YTL olacak.


  • Asgari ücret ile asgari ücretin 2 katına kadar gelire sahip olanlar, (608.40-1216.80 YTL arasında) 73.01 YTL destek primi ödeyecek.


  • Geliri asgari ücretin 2 katından fazla olanların ödeyeceği destek primi ise 146.02 YTL olacak.


  • Hiçbir geliri bulunmayanlar, geçici köy korucuları ile dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olanlar ile aileleri, sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek.


  • Bu kişilerin 18 yaşından büyük işsiz çocuklarına yeşil kart verilecek. 2 yıl sonra yeşil kartın kalkacak olması nedeniyle bu kişilerin primleri devlet tarafından ödenecek.