Akşam Gazetesi–Anneniz 3600 günle emekli olabilir–Yıllık izin ücretinin hesaplanması–Yıllık izin SSK gün sayısını etkilemez-

31 Temmuz 2007

Anneniz 3600 günle emekli olabilir


Ali bey, öncelikle gazetenizde böyle bir konuya yer ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum.Annemin emeklilik konusunda ciddi bir sıkıntımız var ve bu konuda kimse yardımcı olmuyor. Annem şu anda 52 yaşında, 3625 günü var ve 02.01.1990 yılında sigortası başlatıldı. Günlerini ve 10 yılını doldurdu. 3600 günden ve 10 yıldan emekli olması gerekiyordu. Yıllardır Sigorta Kurumuna gidip günlerini toplattırdı ve her defasında 52 yaşına girdiği gün (23.01.2007) emekli olabilirsiniz dendi. Ancak bu tarihten yaklaşık bir yıl önce sigorta günlerini toplatırken 01.02.1990 yılı iş başı yaptığı yerde 2 kez aynı gün,aynı tarihte 92 yazılmış ve her toplattığında 3687 gün çıkıyordu. Otomatikman mükerrer olan 92 günü çıkarınca 3595 kalıyor. Bunu bir yıl önce fark edince sigortadaki görevli eksik kalan 5 günü 23.01.2007 tarihi gelmeden yatırsanız da olur hiçbir sorun olmaz diyerek bizi bu şekilde yönlendirdi. Ayrıca başlama tarihi önemli, bitiş tarihi önemli değil demişti. Biz eksik kalan günleri 2006 yılı aralık ayında 30gün olarak tamamladık. Ve emeklilik için başvuru yaptığımızda da bu neden yüzünden emekli olamıyorsunuz, kademeye girdiniz, 2 yıl daha bekleyeceksiniz, işe başlama tarihi kadar bitiş tarihi de önemli dediler ve emekliliği iptal ettiler. Benim size sormak istediğim bu durumda hata kimin, sigorta çalışanı her gün toplattırdığımızda kontrol edilmiştir diye kağıt verdi. Bu hatayı nasıl olur da görmeden bize böyle söyleyebiliyor. Mahkemeye verip hakkınızı arasak başarılı olabilir miyiz? Aylin Kılıç


 


Hanımefendi kadınların 50 yaş ve 3600 gün sayısı ile emekli olabilmesi konusunda, 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile eklenen 506 Sayılı Kanun’un Geçici 81. Maddesinin (A) bendine göre, 08.09.1981’den (dahil) önce işe başlamış olan KADINLAR 3600 gün sayısını tamamlamak şartıyla eskiden olduğu gibi 50 yaşında emekli olabilmektedirler. Öte yandan 4447 sayılı Kanun’un bazı bölümlerinin Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra yeniden düzenleme getiren, 4759 Sayılı Kanuna göre 23.5.2002 tarihi itibariyle 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış, 50 yaşını doldurmuş ve 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunanlar da (yani 3 şartı da yerine getirmiş olanlar) diledikleri zaman emekli olabilmektedirler. Diğer SSK’lı kadınlar aşağıdaki 3 (üç) şarttan hepsini tamamladıkları tarihe göre 50 yaşından daha geç emekli olacaklardır ve emekli olacakları yaşlar aşağıdaki tablodaki gibidir.


         Emeklilik için gereken,


         I-En az 15 yıllık sigortalılık süresini  (işe başlama tarihinden emekliliğe kadar geçen süre) tamamlamış olmak,


         II-En az 3600 gün malüllük-yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödemiş olmak,


         III-50 yaşını tamamlamış olmak,


         şartlarını;


  


 


1-24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar,


52 yaşında


2-24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar,


54 yaşında


3-24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getiren kadınlar,


56 yaşında


4-24.05.2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar,


58 yaşında,


            Emeklilik talebinde bulunabilirler.


Not: Bu hesaplamayı yaparken 15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün sayısı ve 50 yaş şartlarından en son hangisi tamamlanıyorsa, o tarih esas alınacaktır.


 


Sizin anneniz de 3600 gün sayısını tamamlama şartını 23.05.2002 günü ve öncesinde tamamlamışsa 52 yaşında emekli olabilir, tamamlayamamışsa 54 yaşında emekli olabilir. Bu arada size SSK tarafından 52 yaşında emekli olur yazısı verilmişse dava yoluyla emeklilik mümkün bunun için ise bulunduğunuz İzmir’de Av. Evran Kırmızı’yı (0542-7200547) aramanızı tavsiye ederim.


 


 


Yıllık izin ücretinin hesaplanması


Ali Bey merhaba, yıllık ücretli izinde olan bir kişi için işveren, iş kazaları ve meslek hastalığı primini yatırmamak adına ücretli izindeki prime esas kazancını hesaplarken yalnızca kök ücretini mi dikkate almalıdır yoksa tüm sosyal yardımlar ile oluşan prime esas kazancını yani brüt giydirilmiş ücretinin (doğum,ölüm,evlenme ve ayni yardımlar hariç) izin süresine denk gelen miktarını mı? Kısacası, sigorta primi hesap edilirken izin dönemi ücretinin belirlenmesi safhasında, fazla mesai, sosyal yardımlar ve prim,ikramiye tutarları dahil yani o ay elde edilen brüt toplam kazançtan mı iş kazası meslek hastalığı kesilmeyecek yoksa sadece kök ücretten mi? Argun Murat Ercan


 


Sayın okurum, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık izin ücreti” başlıklı  57 nci maddesine göre, “İşveren, yıllık ücretli iznini kullanan her işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ücretini ilgili işçinin izine başlamasından önce peşin olarak ödemek veya avans olarak vermek zorundadır.


Bu ücretin hesabında 50 nci madde hükmü uygulanır.


            Günlük, haftalık veya aylık olarak belirli bir ücrete dayanmayıp da akort, komisyon ücreti, kara katılma ve yüzde usulü ücret gibi belirli olmayan süre ve tutar üzerinden ücret alan işçinin izin süresi için verilecek ücret, son bir yıllık süre içinde kazandığı ücretin fiili olarak çalıştığı günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama üzerinden hesaplanır.


            Ancak, son bir yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.


            Yüzde usulünün uygulandığı yerlerde bu ücret, yüzdelerden toplanan para dışında işveren tarafından ödenir.


            Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir.”


            Madde içinde geçen, 50 nci maddeye göre ise;Fazla çalışma karşılığı olarak alınan ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olarak normal çalışma saatleri dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçilerin bu işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar, ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretlerin tespitinde hesaba katılmaz.”. Görüldüğü üzere yıllık izin ücretinin hesaplanmasında fazla mesailer, primler, sosyal yardımlar dikkate alınmayacaktır. Yani hemen hemen kök ücret vereceksiniz diyebiliriz.


 


 


 


Yıllık izin SSK gün sayısını etkilemez


Ali bey, ücretlinin kullandığı 20 gün yıllık izin Aylık Hizmet Bildirgesinde gösterildiğinde sigorta gün sayısı 10 olarak mı gözükecektir. Yoksa 30 gün olup 20 günlük iş kazası ve meslek hastalığı prim oranı eksik hesaplanarak mı gözükecektir? A.Çotak


 


Sayın okurum, İş kanunumuz gereğince yıllık izine çıkan işçilere izin ücreti ödediğimize göre işçinin aylık prim ve hizmet belgesinde bu ücrette yer alacağından SSK primi 30 gün üzerinden ödenir. Dediğiniz gibi sadece izin ücreti kısmına denk gelen günler için işkazası-meslek hastalığı prim oranı indirilerek hesaplama yapılır.


 


Kısa Kısa Kısa


Uluğ Tarkan-28.09.1953 doğum tarihiniz, 1970 SSK başlangıcınız ve 1164 gün prim ödeme süresinden sonra 1986-1998 arasındaki memuriyetiniz ve sonrasındaki 3 aylık isteğe bağlı SSK prim ödeme sürelerinizle bundan sonra prim ödemezseniz, memuriyette 15 yıldan fazla süreniz olduğundan SGK’ya devredilen T.C. Emekli Sandığından 61 yaşında yani 28.09.2014 günü emekli olabileceğiniz gibi memuriyetten sonra SSK’ya 1260 gün prim öderseniz SSK’dan 1260 günü tamamladığınız anda emekli olursunuz. Bu arada şu anda sosyal güvenliğiniz olmadığından sadece yeşil karta başvurabilirsiniz.


 


İrfan Yılmaz-28.06.1979 işe girişiniz, 1959 doğum yılınız ve var olan 4397 gün sayınız, ödediğiniz 600 günlük askerlik borçlanmasıyla ve halen devam ettiğiniz topluluk sigortası primleriyle birlikte 5000 günü aşmış olduğunuzdan dilediğiniz zaman emeklilik müracaatı yapabilirsiniz. Emeklilik müracaatınızı halen bulunduğunuz Mısır’dan kendiniz mektupla veya vereceğiniz vekaletnameyle vekiliniz aracılığıyla yapabilirsiniz.


 


Niyazi Ünal-Bağ-Kur Tarım ile SSK Tarımı birbirine karıştırmışsanız, Bağ-Kur Tarım sigortasında basamak var ama SSK Tarım sigortasında basamak yok. Emekli aylığı hesaplanırken Bağ-Kur Tarım sigortasında basamaklar önemli iken Tarım SSK’da ödenen primler dikkate alınır. Ancak, her ikisinde de hesaplanan aylık ile emekliye verilen aylık farklıdır. Zira, hesaplanan çok düşük çıkınca en düşük aylık verilmektedir.


 


Nihan-Anneniz, hem Bağ-Kur’dan dul aylığı hem de T.C. Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alabilir. Bunda bir yasadışılık yok.


 


Hasan Şahin-06.02.1984 Bağ-Kur başlangıcınız ve daha sonra aralıklarla devam eden SSK ile Bağ-Kur sigortalılığınız konusunda son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok SSK’ya prim ödemiş olmak şartı ve toplamda en az 5225 gün sayısı ile 48 yaşında (07.02.2009) SSK’dan emekli olursunuz. Bu arada askerliği 1984’den önce ifa ettiyseniz borçlanıp-ödemeniz halinde emeklilik yaşınız 47’ye iner.


 


Ayhan Bağıran-1988 yılı mart ayı sosyal güvenlik (Bağ-Kur) başlangıcınızla Bağ-Kur’dan 50 yaşında en az 9000 gün sayısı ile emekli olursunuz. Bundan sonra SSK’lı olur ve olduktan sonra en az 1260 gün SSK’ya prim öderseniz yine 50 yaşında ama bu kere 5375 günle emekli olursunuz. Askerliğinizi Bağ-Kur’lu olduktan sonra ifa ettiğinizden borçlanıp-ödemeniz emekliliğinizi öne çekmez.