Akşam Gazetesi-Artık ağır sanayi işçileri de erken emekli olabilecekler–30 gün içinde dava açmalısınız–Bağ-Kur Cenaze Yardımı Arttı

1 Mayıs 2007

Artık ağır sanayi işçileri de erken emekli olabilecekler


Ali bey, 1964 doğum yılıyla, 16.06.1988 tarihinden bu yana kesintisiz olarak Toprak Demir Döküm Sanayi A.Ş.’de elektronik/elektrik bakımcısı olarak çalışmaktayım. Sizinde bildiğiniz gibi Adana 1. İş Mahkemesi Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, Sosyal Sigortalar Yasası’nın Ek 5. maddesindeki  “Azotlu gübre ve şeker sanayinde…” ibaresinin Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini istedi. Anayasa Mahkemesi, 04.10.2006 tarihli kararı ile “Azotlu gübre ve şeker sanayinde…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verdi ve karar 27 Mart 2007 tarihli, 26475 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Çalıştığım işyeri adından da anlaşılacağı gibi döküm sektörü ama işyeri ağır sanayi kapsamında olmadığı için itibari hizmet süresinden faydalanmam için işyeri ya da SSK’yı mahkemeye mi vermem gerekiyor? SSK sigortalılık başlangıç tarihim 1986 olmasına rağmen 03.05.1982 günü başlangıcı ile 10 ay Bağ-Kur’luluğum var. İtibari hizmet süresini hak edersem ne zaman emekli olabilirim? Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz çünkü sadece bizim işyerimizde 85 kişi sizden gelecek cevabı bekliyor. Zeki Sabanoğlu


 


Zeki bey, epeydir ele almak istediğim ama uygun fırsat bulamadığım bu konuda sizin sorunuz iyi bir fırsat oldu. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5 ve ek 6 ıncı maddeleri gereğince (basın-gazetecilik-matbaacılık gibi) belli işyerlerinde ve yine belli işleri yapanlara her 360 günlük prim ödeme sürelerinin dörtte biri kadar yani 90 gün sigortalılık sürelerine ilave edilmektedir. Anayasa Mahkemesinin iptalinden önce sadece, Azotlu gübre ve şeker sanayindeki fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışanların içinden sadece;


1-Çelik, demir ve tunç döküm işinde,


2- Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde,


3- Patlayıcı maddeler yapılmasında,


4- Kaynak işlerinde,


çalışanlara her 360 günlerine karşılık 90 gün sigortalılık süresi eklenmekteydi.


Anayasa Mahkemesi, 27.03.2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2002/157 esas ve 2006/97 karar sayılı kararı ile altı çizili olan, “Azotlu gübre ve şeker sanayinde” ibarelerini iptal etti. Bu iptalden sonra artık, tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışıp da yukarıdaki 1,2,3,4 üncü madde de yazılı işleri yapanların sigortalılık sürelerine ilave yapılacaktır. Yapılacaktır diyorum ama Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürüyemeyeceği için sadece iptal kararından sonraki çalışmalara bu kural uygulanmaya başlanacaktır. Yani eski günlerinize bu kural uygulanamayacaktır. Ayrıca, elektrik-elektronik bakımcısı olduğunuzu yazmışsınız, bu işinizi yukarıda sayılı dört işten birine de girmediğini düşünüyorum ama maske kullanmayı gerektiren bir iş yapıyorsanız girebilir. Öte yandan ek 6 ıncı madde gereğince bu tür işyerlerindeki çalışma süresi 3600 günden az ise yararlanma imkanı da yoktur. İşte bu nedenle de 27.03.2007 gününden sonra bu tür bir iş ve işyerinde en az 3600 gün (10 tam yıl) çalışmanız gerekiyor ki ilave sigortalılık süresi kazanma şansınız olsun. Siz ise 03.05.1982 sosyal güvenlik (Bağ-Kur) başlangıcıyla halen prim ödediğiniz SSK’dan 46 yaşında yani 2010 yılında emekli olacaksınız ki 3 yıllık bir ağır sanayi çalışmasıyla herhangi bir ilave hak elde etme imkanınız yok.


 


 


30 gün içinde dava açmalısınız


17 yıldır çalıştığım işyerinden emekliliğin doldu denilerek işime son verildi.tazminatımı veriyorlar fakat ben emekliliğimi yıl olarak doldurdum yaş olarak 18 ayım var beni bu şekilde
çıkarabilir mi? Dava açsam bir hakkım var mı? 02.11.1963 doğumluyum sigorta başlangıcım 19.05.1980. Bir de dava açabilmek için işyerinden hiçbir evrakı imzalamam mı gerekir. Cemalettin Alkur


 


Sayın okurum, hiç kimse ama hiç kimse emeklilik günü geldi diye işten çıkarılamaz işçilerden hiç kimse emekliliğe sevk edilemez. Emeklilik sadece ilgili kişinin kendi hür iradesiyle yaptığı başvuru ile yapılabilir. Bu duruma göre işinize son verildiğini öğrendiğiniz andan itibaren 30 gün içinde iş mahkemesinde işgüvencesi kapsamında işe iade davası açmalısınız. İşten çıkarılacağınızı ne zaman öğrendiğinizi (tebliğ edildiğini) göstermek üzere bir belgeye imza atsanız daha doğru olur. Verdiğiniz bilgilere göre de 45 yaşında yani 02.11.2008 günü SSK’dan en az 5000 gün sayısıyla emekli olursunuz.


 


Bağ-Kur Cenaze Yardımı Arttı


Sosyal Güvenlik Reformuna Ne Oldu? başlıklı 19 gün süren yazı dizimizin son günü SGK Başkanı Birol AYDEMİR, Anayasa Mahkemesi’nin iptalinden sonra yürürlüğünün 2008 yılına ertelenmesinin ardından, reformla getirilecek kimi düzenlemeleri yasaların elverdiği ölçüde ara formüllerle yürürlüğe sokacağız demişti. İşte onlardan biri gerçekleştirilmiş ve 01.01.2006 gününden beri 185,86 YTL. olan Bağ-Kur cenaze yardımı, SSK ile eşitlenerek 234 YTL.’ye çıkarılmıştır. Şayet, reform yürürlüğe girebilseydi SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’luların yakınlarının aldığı cenaze yardımı eşitlenecek ve herkes için asgari ücretin üç katı yani 1687 YTL. olacaktı. Bu arada www.sgk.gov.tr web sayfasında güncel genelge ve duyuruların yayınlanması halinde bu bilgiye tüm vatandaşlarımız da ulaşabilecekler.


 


 


Kısa Kısa Kısa Kısa


Meltem Özgür-15.12.1990 günü başladığınız özel bankadan 31.09.2006 günü 5525 gün sayısıyla istifa ettikten sonra 47 yaşında yani 06.03.2011 günü emekli olursunuz. Bundan sonra daha önceki ücret düzeyinden düşük olarak prim öderseniz emekli aylığınız daha da aşağıya düşer, ücret düzeyini yükselterek öderseniz biraz artar ama bana sorarsanız prim ödemeye değmez. Emekli olduktan sonra banka sandığından sağlık yardımı almaya başlarsınız. Kıdem tazminatı konusunda ise istifayla ayrıldığınız için bir para alamazsınız.İstifa dilekçenizde belirtmemişsiniz ama 1475 Sayılı Kanun’un 14 üncü maddesinin 5 inci bendi gereğince 15 yılı tamamlama niyetiyle ayrılmışsanız mahkeme kanalıyla alabilirsiniz.


 


Serkan Ertemli-07.11.1988 günü başladığınız SSK’ya 467 gün prim ödedikten sonra isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmeniz için en az 1080 gününüzün olması gerekir. 20 aylık yani 600 günlük askerlik borçlanmanızı yaparsanız bu süre 1080 günün hesabında dikkate alınır ama bu halde de 1047 gününüz oluyor. 1080 günü tamamlamak için biraz daha SSK’lı çalışmanız lazım.


 


Serdar Demir-Yüzde 60 rapor oranıyla defterdarlığa yaptığınız vergi indirim talebiniz bu oranla kabul görürse işyerinden aldığınız brüt ücretin 280 YTL.si vergi dışı kalacak ve ayda 42 YTL. daha az vergi ödeyeceksiniz. Rapor oranınız yüzde 40 ile 59 arasında kalırsa ayda 140 YTL.niz vergi dışı kalacak ve her ay 21 YTL. daha fazla ücret alacaksınız. Bu arada vergi indirim belgeniz olmadan bu işlemden yararlandırılmanız yasal olmaz.


 


Elif Tosun-14.01.1991 Bağ-Kur başlangıcınızla 15 tam yıl prim ödeme sürenizle, 01.01.1956 doğumlu olduğunuz için 53 yaşında yani 01.01.2009 günü kısmi aylıkla Bağ-Kur’dan emekli olursunuz.


 


Ömer Faruk Doğru-10.04.1975 doğum tarihinizle 18 yaşından (1993) önceki dönemde babanızın yanında geçen çalışmalarınızın sigortalı hale getirilme imkanı yok.  15.12.1997 sosyal güvenlik (yedeksubaylık) başlangıcınızla halen devam ettiğiniz SSK’dan 57 yaşında en az 5900 günle emekli olursunuz.


 


Ramazan Donmaz-Bağ-Kur’dan önceki SSK ve T.C. Emekli Sandığı sürelerinizle yapılacak intibak sonrasında en fazla 12 inci basamaktan başlayabilirsiniz, daha sonra her iki yılda dilekçe vererek birer basamak yükselebilirsiniz.


 


İsmail Hakkı Subaşı-30.05.1952 doğumlu, 24.03.1987 işe girişli ve 5200 gün sayısı olan anneniz 52 yaşında emekli olabilirdi ve SSK’da doğrusunu yapmış 52 yaşında emekli etmiş. Yazınızda bahsettiğiniz 4759 sayılı Kanun, 01.06.2002 değil 23.05.2002 günü Resmi Gazetede yayınlandı. Bu duruma göre, anneniz 23.05.1952 günü veya öncesinde doğmuş olsaydı veya kanun annenizin doğum tarihinden sonra yayınlansaydı siz haklısınız diyebilecektim.


Nezahat Akar-2007 yılı ocak ayında isteğe bağlı SSK’ya başvuru yaptıktan sonra 07.02.2007 günü vefat eden eşinizden dolayı size bağlanan dul aylığı eşinizin Suudi Arabistan’da Suudi bir yetkili de çalışmış olması size bağlanan dul aylığının rakamını değiştirmez.