Akşam Gazetesi-Artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) var Dilediğiniz sağlık karnesini kullanabilirsiniz–İş Bankası sandığı (TİBAŞ) yanlış yapmış

24 Mayıs 2007

Artık Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) var


Dilediğiniz sağlık karnesini kullanabilirsiniz


Ben şu an eşimden dolayı T.C. Emekli Sandığı sağlık karnemi kullanıyorum. Evlenmeden önce çalışırken SSK sigortam başlamıştı. Evlenip işten ayrıldıktan sonra primlerimi ödedim. Dört ay sonra SSK’dan emekli maaşımı almaya başlayacağım. Bu durumda ben SSK’dan emekli olduktan sonra da T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini kullanmaya devam edebilir miyim? Beni bu konuda aydınlatır mısınız?Esra KıyıcıHanımefendi, daha önce bu köşede yazdığımız gibi 5502 sayılı Kanunla SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatıldı ve üçünü birden kapsayan SGK kuruldu. Öte yandan bu üç kurumun ayrı ayrı uyguladıkları sosyal sigorta kanunları ise 5510 sayılı Kanunla birleştirilmişti. Bu birleşmeyle herkes için eşit sağlık hizmeti getirecek olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) gelecek ve insanlar memur, işçi, esnaf ayrımına tabi tutulmaksızın sağlık hizmeti verilecekti. Sizin de bu tür bir soru sormanıza gerek kalmayacaktı. Ancak bu kanun bazı nedenlerle uygulanamadığından halen 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sağlık karnesi verilenlerin (eski SSK’lıların) gittiği hastaneler farklı, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince sağlık karnesi verilenlerin gittiği hastaneler farklıdır. İşte siz de bu farklılık nedeniyle T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini kullanmak istiyorsunuz. 5434 sayılı Kanun’un geçici 139 uncu maddesine 4447 sayılı Kanunla eklenen, “Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malüllük veya vazife malüllüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malüllük aylığı alanlar bu madde hükmünden yararlanamazlar. İsteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü gereğince SSK ve T.C. Emekli Sandığı diye resmi kurumlar yaşıyor olsaydı, SSK’dan emekli olunca T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini kullanmamanız gerekirdi ama metin içinde geçen “diğer sosyal güvenlik kurumları” diye bir şey kalmadığından hepsi birleşip, SGK olduğundan dilediğiniz sağlık karnesini kullanabilirsiniz. Kimse sizin dilediğiniz sağlık karnesini kullanma hakkınızı da elinizden alamaz. Öte yandan, kamu görevlilerinin sağlık yardımları çalışmaları devam ederken çalıştıkları kurumların bütçelerinden karşılanmakta emekli olunca da eski adıyla T.C. Emekli Sandığı yeni adıyla SGK tarafından sağlanmaktadır. Şu an sadece SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı birleştiği için halen kamu görevlileri (memur, asker ve öğretim üyeleri) ile 21 adet özel banka ve borsanın emeklilik sandıklarına tabi olanlar ile bu sandıklardan emekli olanlar bu yeni kuraldan muaftır. Yani bu son saydıklarımız kendi sağlık karnelerini kullanmak zorundadır.İş Bankası sandığı (TİBAŞ) yanlış yapmış


2001 yılında eşimi kaybettim.Annem, İş bankası emeklisiydi onun maaşını ve de eşim SSK’lı olduğu için eşimden dolayı SSK’ya dul maaşını bağlattım. Babam ise 2005 yılında vefat etti Bağ-Kur’luydu. İş bankasına sorarak babamın maaşını da bağlattım. 2006 yılı temmuz ayında İş bankası 2005 yılında Bağ-Kur’dan babamın maaşını bağlattığım için kendi özel sandık maaşımı kesti. Gerekçe olarak da kendi özel sandıklarının 2003 yılında çıkardığı karar. Karar da şuymuş İş bankası munzam sandığından maaş sadece hiçbir yerden geliri olmayana verilirmiş. Şu an İş bankasının özel sandığından maaş alamıyorum. Konu hakkında beni aydınlatırsanız çok minnettar kalırım. Lale SarıoğluHanımefendi, aslında tüm özel sektör işçileri SSK’lı olmak zorundadır ama 506 sayılı Kanun’un geçici 20 inci maddesi isteyen özel bankalara da kendi çalışanlarına emeklilik sandığı kurma hakkı vermiştir. Bu hak nedeniyle de TİBAŞ yani İş bankası emeklilik sandığı kurulmuş olup Kanun gereğince, en az 506 sayılı Kanunda sizlere verilen hakları vermek zorundadır. Sizin durumunuza gelince, 4958 sayılı Kanunla 2003 yılı ağustos ayında yapılan değişiklikle herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık alan kızlara yetim aylığı verilmesi uygulamasına son verilmiştir. İşte bu nedenle de TİBAŞ karar çıkarmış ve yetim aylığınızı kesmiş. Ancak bu kanuna karşı yetim kızların bizimle elbirliği yaparak açtıkları savaş 2005 yılında zaferle sonuçlanmış olup 5386 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen Geçici 91 inci madde gereğince, çalışmayan veya kendi çalışmalarından dolayı emekli olmayan kızlar yetim aylıklarına tekrar kavuşmuşlardır. Siz de çalışmadığınızdan, kendi çalışmanızdan dolayı emekli olmadığınızdan, (sadece dul ve yetim aylığı sahibi olduğunuzdan) TİBAŞ size anneniz üzerinden yetim aylığını vermek zorundadır. Hatta kestiği tarihten itibaren bütün birikmiş paralarınızı da alabilirsiniz. Yazılı olarak başvurunuzu yapınız vermezlerse dava ediniz. Faiziyle birlikte hepsini alırsınız.
İsmi Mahfuz okurlarıma


Okurlarımdan bir kısmı isimlerini gizleyip-ismi mahfuz diye mektup, faks gönderiyorlar bazıları da elektronik postayla gönderdikleri bilgilerinde isimlerini gizliyorlar. Bu durumda cevap vermek tabi ki mümkün değil. Gönderileriniz de isminizi yazınız ve eğer gizlememi istiyorsanız bunu da belirtiniz ama cevabınızı gazeteden nasıl takip edeceğinizi de lütfen yazınız. Zira, sorusunu yayınlamadan kısa cevap vermem gerektiğinde ismi mahfuz yüzlercesinden biri olur, cevabın size yazıldığını da anlayamazsınız.Kısa Kısa Kısa


M.Nuri Maral-İst.-02.02.1952 doğum tarihiniz ve 01.01.1984 başlangıçla var olan 8411 gün sayınızla bağlı olduğunuz özel banka sandığından 01.01.2009 günü emekli olursunuz. Emekli aylığınızın hesabı için ise bu bilgiler yetersiz. Bu arada 05.01.1975 ile 05.03.1978 arasındaki İngiltere çalışmalarınızı belgelendirebilirseniz hiç borçlanma yapmadan ve 2009 yılını beklemeden yurtdışı kısmi emekli aylığı alabileceğiniz gibi borçlanma yapar ve öderseniz tam aylıkla da hemen emekli olabilirsiniz. Borçlanma 3201 sayılı Kanuna göre günlüğü 3,5 dolar üzerinden yapılacaktır.A.Şenel Kızıltaş-Bursa-Mektubunuzda iki adet aylık bağlama kağıdından bahsediyor ve yazı ekinde olduğunu ifade ediyorsunuz ama mektubun içinde aylık bağlama kağıtlarınız çıkmadı. Öte yandan ilk mektubunuzda bana ulaşmadı.Semra Özbakan-İst.-Almanya’dan kesin dönüş yapıp-prim iadesi alan müteveffa eşiniz için primleri geri ödeme imkanı yok.Seyit Ali Kaşıgüzel- 2007 yılında vefat eden SSK’lı kızınızın mirasçısı olabilirsiniz ama SSK Kanunu gereğince kendiniz emekli olup sosyal güvenceye sahip olduğunuzdan hak sahibi olmadığınızdan ne aylık alabilirsiniz ne de primleri geri alabilirsiniz.Ramazan Haskırış-Emekli olarak SSK’ya sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışan işçilere aldıkları istirahatler için istirahat parası yani geçici işgöremezlik ödeneği ödenmez. Çünkü, SGDP içinde hastalık primi yok sadece işkazası meslek hastalığı primi var. Şayet iş kazası geçirerek istirahatli kalırsa para alabilir.Ayşen Yılmaz-18.01.1956 doğum tarihiniz, 10.10.1987 sigorta başlangıcı ve var olan 172 günden sonra 27.12.1996 günü başlayan isteğe bağlı Bağ-Kur’daki 2133 günü ile 01.02.2003 günü başlayan SSK isteğe bağlısındaki 1320 günle birlikte var olan toplam 3625 günle 54 yaşında yani 18.01.2010 günü emekli olur.İ.Cem Hacıosmanoğlu-Vergi kaydınız olmadığı için iptal edilen 28.06.1982 ile 01.02.1983 tarihleri arasındaki sürede ay be ay prim ödemişseniz bu süre isteğe bağlı Bağ-Kura sayılır. Ancak, sonradan ödemişseniz bu süreleri Bağ-Kur sigortası saydırma ihtimali yok.Fatma Kaya-Oğlunuz Halil’in bekar olarak askerde vefat etmesinden sonra askerlik süresini de yatırarak Kocaeli SSK İl Müdürlüğüne yaptığınız aylık talebinizin reddetmesinden sonra şimdi yapmanız gereken Kocaeli İş Mahkemesinde SSK’yı dava etmektir. Davanızı kazanınca başvuru tarihinden itibaren birikmiş aylıklarınızı da size öderler.