Akşam Gazetesi-Asgari ücret 957 liradan az olmamalı-Bağ-Kur basamak mağdurlarına müjde verdirttik–Nüfus cüzdanında sadece yıl yazanlar–Yunanistan’daki genel grevi duydunuz mu?

15 Aralık 2007Asgari ücret 957 liradan az olmamalı

[email protected]


 
Bugünlerde Çalışma Bakanlığı “Asgari Ücret Tespit Komisyonunu” topladı ve 2008 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemeye çalışıyorlar. Daha doğrusu birilerinin talimatı olan yüzde 6 artırma işini sanki komisyon kararıymış gibi yapmak için birkaç defa göstermelik toplanacaklar. Ancak, bilinmesi gerekir ki asgari ücret sadece bir önceki yılın enflasyon oranı (TÜFE) ve bir önceki yılında gelişme hızı (GH) kadar artırılsa bugün en az 957 lira olmalıdır.

Ücretliler ve emekliler gelişmeden nasıl yararlanır?

Bir ülkenin kalkınmasından, büyümesinden sabit geliri olan ücretliler (işçi-memur) ve emekliler kayıp yaşamamaları için ancak ve ancak hem TÜFE hem de GH (ülkenin büyüme) oranı kadar zam alırlarsa geride kalmamış olurlar. Sadece TÜFE kadar zam yapmak sabit geliri olanlara GH’den pay vermemek onları büyüyen ülkede geri bırakır.

Gelişme payı nerede?

Asgari ücretli tıpkı emekli gibi ülkenin kalkınmasından da payını alabilseydi 2000 yılı asgari ücreti olan 118.800.000 lira baz alındığında önümüzdeki yıl 957 lira brüt olması gerekirdi. 957 brüt asgari ücretin net rakamı da 687 lira olurdu. Buna bir de aylık 957 lira üzerinden eşi çalışmayan ve 2 çocuğu olan birisine verilecek asgari geçim indirimi rakamı olacak olan 107 lira da ilave edildiğinde ele geçmesi gereken rakam 794 lira olması gerekir.

Aşağıdaki tabloya bakın, 2000 yılında geçerli 118.800.000 lira asgari ücreti her yılın TÜFE ve Gelişme Hızı (GH) oranı kadar artırdığımızda 2008 yılı ocak ayında olması gereken brüt asgari ücretin 957 lira olduğu açıkça görülecektir. Bu durumda 957 liradan az belirlenecek asgari ücret, o çalışanların cebinden alınıp başkalarının cebine aktarılıyor demektir.

Tablodaki hesaplama

Görüleceği üzere 118.800.000 lira olan 2000 yılı asgari ücreti önce 2000 yılının TÜFE oranı olan yüzde 39 ve sonra da aynı yılın GH’si olan yüzde 7,2 ile çarpıldığında 2003 yılı için 177.021.504 lira olması gerekirdi. 2001 yılında 177.021.504 lira olması gereken asgari ücreti de 2001 yılı sonunda 2001 yılının TÜFE’si ve GH’si kadar arttırıldığında da 2002 yılı asgari ücreti 298.281.234 lira olması gerekirdi. Ancak tablodan görüleceği üzere her sene asgari ücret olması gerekenden daha az hesaplanmıştır.Bağ-Kur basamak mağdurlarına müjde verdirttik

Bu köşe diyordu ki, Bağ-Kur’dan basamak satın alanlara haksızlık var, emekli aylıkları daha yüksek olmalıydı, düşük hesaplanıyor. Bağ-Kur veya devredilen adıyla SGK diyordu ki hayır yok, Bağ-Kur’dan basamak satın alanların emekli aylığı doğru. Ancak, sonunda SGK doğruyu kabul etmek zorunda kaldı ve 2007/93 sayılı genelgeyi 11.12.2007 günü yayınladı. Bahse geçen genelgeye göre; 4956 sayılı Kanun gereğince 2003 yılında basamak satın alanlara bağlanan emekli aylıkları konusunda, “Söz konusu aylıklar hazırlanmış olan bilgi işlem programı ile bağlanacak olup, ünitelerimizce diğer aylık bağlama işlemleri sırasında girilen bilgilerin 2002/33 nolu genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda girilmesi ile yetinilecektir. Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesaplanması yeniden düzenlenmiştir. Bu şekilde hesaplanacak aylık tutarları ile daha önce bu sigortalılarımıza talep tarihleri itibarıyla bağlanmış olan aylıklar arasındaki fark tutarları, yeni hesaplanan aylıkları ile birlikte defaten ödenecektir…” denilmektedir. Yani, sonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in insiyatifi ve SGK yönetim kurulunun da devreye girmesiyle sorun çözüldü. İnsanın madem öyle biz bu köşeden ve TV’den basamak farkları var dedikçe, neden “hayır yok” diyordunuz diyesi geliyor. Ancak, basamak mağdurlarına SGK’nın yapacağı fark hesaplamalarına da güvenmediğimi şimdiden duyururum, bir de kendiniz farkları hesaplayın derim.Nüfus cüzdanında sadece yıl yazanlar

Sayın Tezel, nüfus cüzdanında doğum tarihi 1953 olarak yazılan, yani gün ve ayı belirtilmeyen bir kişinin emekli olacağı zaman, doğum tarihi ay ve gün olarak hangi ay ve gün dikkate alınır? Kadir Özdamar

Beyefendi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun “Yaş” başlıklı 120’nci maddesine göre; “…Nüfus kayıtlarında doğum ay ve günleri yazılı olmayanlar 1 Temmuz’da, doğum ayı yazılı olup da günü yazılı olmayanlar o ayın 1’inde doğmuş sayılır.” Bu durumda da bu kişinin 01.07.1953 doğumlu sayılması gerekmektedir.Yunanistan’daki genel grevi duydunuz mu?

Yunanistan halkı geçen hafta tüm ülkede genel greve gitmişti, sizin okuduğunuz gazeteler bunu verdi mi bilmiyorum ama hükümetin sosyal güvenlik sistemiyle ilgili reform planlarına tepki olarak başlayan grev, Yunanistan’da hayatı durdurdu. Gemi ve uçak seferleri iptal edildi, mahkemeler, okullar kapandı. Televizyonlar ve radyolar yayınlarını durdurdu, gazeteler basılmadı. Dikkat edin; bırakın işyerlerini mahkemeler, karakollar bile çalışmadı.Kısa…kısa…


  • Naz Uran-29.10.1959 doğum tarihiniz, 03.07.1978 işe girişiniz ve 620 günden sonra 01.07.1998 gününden beri devam ettiğiniz muhtarlık nedeniyle bağlı olduğunuz Bağ-Kur’dan ancak bir SSK’lı işe girerek ayrılabilirsiniz. Yoksa muhtarlıktan ayrılmanız gerektiği bilgisi yanlış. Buna göre Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemek şartıyla, SSK ve Bağ-Kur toplamında 5000 günü tamam-

    layarak SSK’dan emekli olursunuz. Bayan iseniz 3600 günle 50 yaşında da emekli olma hakkınız var.


  • Hamit Sevinç-20.09.1963 doğum tarihiniz, 16.09.1985 başlangıcınızla normalde 49 yaşında en az 5300 günle emekli olurdunuz ama askerliği borçlanıp öderseniz bu kere 48 yaşında emekli olursunuz.


  • Sevil Kurnaz- 02.02.1968 doğumunuz, 06.01.1986 sigorta başlangıcınız ve 264 gün SSK’dan sonra 19.07.1992 tarihinde öğretmen olarak memuriyete başlamanız nedeniyle 53 yaşında SSK ve memuriyet toplamında 25 tam yılı (9000 ünü) tamamlayarak emekli olursunuz. Bundan sonra memuriyeti bırakıp SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün daha SSK primi öderseniz SSK’dan 49 yaşında en az 5300 günle emekli olursunuz. Aradaki boşluğu doldurma imkanınız yok.


  • İsmail Çebi- 01.10.1956 doğum tarihiniz, 01.01.1977 sigorta başlangıcınızla ya 5000 günü tamamlayarak yaşa bağlı olmadan veyahut 3600 günle 59 yaşında (01.10.2015 günü) SSK’dan kısmi aylıklar emekli olursunuz. Ödemeleriniz en düşükten ise alacağınız aylıkta fark olmaz. Bugünkü rakamlarla 547 lira aylığınız olur.


  • Güzin Alev-06.01.2002 ila 30.11.2006 arasında SSK çalışmanızdan önceki 5000 günlük Avustralya çalışmanızı günlüğü 3.5 dolardan satın alabilirsiniz. Bu durumda 10 yıllık yani 3600 günlük ödeme yaparsanız 54 yaşında yani 25.08.2010 günü emekli olursunuz.