Akşam Gazetesi-Askerlik borçlanmasının vergiden düşülmesi–SGK’dan hiç aday çıkmadı– Yurtdışından isteğe bağlı prim ödenir

7 Haziran 2007

Askerlik borçlanmasının vergiden düşülmesi


İnternette ve mevzuatta araştırıp net cevap bulamadığım bir konuda yardımlarınızı istirham ediyorum, vakit bulur da yanıtlarsanız çok sevinirim. Toptan ödenen bir askerlik borçlanması tutarını ücretin vergiye tabi kısmından düşerken nasıl bir yol izlemeliyim. Örneğin ücretlinin askerlik borçlanması tutarını 2500 YTL. ve aylık gelir vergi matrahı da 1000 ytl. gibi düşünecek olursak, matrahtan yapılacak indirim 3 ayda 1000-1000-500 şeklinde mi yoksa özel sigorta indiriminde olduğu gibi brüt kazancın yüzde 10’luk dilimleri halinde mi yapılmalıdır. Emre OĞUZ


 


Beyefendi, sosyal güvenlik kurumlarına yapılan askerlik borçlanmaları, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 08.03.1973 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 111 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği gereğince vergi matrahından düşülmektedir. Tebliğe göre, “… kanunlarla belli edilen koşullar altında borçlanılan aidat ve primlerin, üyelerce ödenmesi zorunludur. Bu ödemeler de Gelir Vergisi Kanununun 63/2 maddesinde sayılan aidat ve primler niteliğindedir ve bunların da ücretin gerçek safi tutarının hesaplanması sırasında gider olarak indirilmesi, Gelir Vergisi Kanunu’nun lafzına ve ruhuna uygun görülmektedir.


            Açıklanan nedenlerle;


            A – Emeklilik aidatı ve sosyal sigorta primlerinin gider olarak indirilmesi kanunen kabul edilmiş bulunan kurumlara, kanunlarında öngörülen şekilde ücretten kesilmek suretiyle ödenen borçlanma aidat ve primlerinin miktarına ve nisbetine bakılmaksızın, kesildiği aya ait gelir vergisi matrahının tesbitinde gider olarak nazara alınması;


            B – Aidat toptan ödenmişse, ödenen tutara ulaşılıncaya kadar bu miktarın ücretlerin, vergiye tâbi tutarından indirilmesi;


            C – Ücretlerinin gerçek ve safi tutarlarının hesabında gider olarak indirilmek suretiyle vergi dışı bırakılmış olan aidat ve primlerini, türlü nedenlerle geri alan ve kendilerine toptan ödeme yapılanların, yeniden iştirakçi durumuna girmeleri nedeniyle ilgili kuruma peşin ya da borçlanma suretiyle iade ettikleri aidat ve primlerin tekrar gider olarak indirilmemesi,    gerekmektedir. “. Denildiğinden siz 2500 YTL.yi 6 aylık sürede değil de peşin olarak ödediğinizden yukarıdaki (B) bendinde belirtildiği ve sizin de örneklendirdiğiniz gibi 2500 YTL.lik rakama ulaşıncaya kadar kişinin gelirlerinden gelir vergisi kesmeyeceksiniz. Yani 3 dilim halinde, 1000, 1000 ve 500 YTL.lik kazançlar vergi dışı bırakılmalıdır.


 


 


SGK’dan hiç aday çıkmadı


SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı yerine kurulan ve kapatılan üç kurumdaki 23 bine yakın personeli ihtiva eden SGK’dan (Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan) aday adayı olan epey sayıda kişi vardı ama bunlardan siyasi partilerin aday listelerinde gösterilen olmadı. Bu arada, SSK eski genel müdürü ve Sosyal Güvenlik Reformu’nun TBMM’deki mimarlarından olan Mehmet Zekai ÖZCAN Ankara’dan yine aday olarak Akparti tarafından gösterildi. Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Murat BAŞESGİOĞLU ise İstanbul’dan 2 inci sıradan aday listesinde yerini aldı.


 


 


 


Yurtdışından isteğe bağlı prim ödenir


05.01.2004 tarihinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’de çalışma hayatına başladım ve çalıştığım banka benim sigortamı yaptırmaya başladı. O tarihten önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna üye değildim. 01.05.2007 günü de çalıştığım bankanın bir iştiraki olan The Economy Bank NV’ye transfer oldum. Daha önce çalıştığım banka oradan ayrılırken kıdem tazminatımı ödedi ve SSK’ya ayrıldığıma dair bildirim yaptı. Size sorum, şu anda Hollanda’da çalışırken ben bireysel olarak SSK primlerini dışarından yatırıp, ileride emeklilik hakkımı elde edebilir miyim? Eğer elde edebilirsem, yasal prosedür nedir ve bu yasal prosedürü benim yerime ailemden birisi takip edebilir mi? Uğur Süer


 


Sayın okurum, aslında Hollanda ile aramızda sosyal güvenlik sözleşmesi var ve bu sözleşme gereğince orda geçen çalışmalarınız sigortalılık süresi olarak (prim ödeme gün sayısı olarak değil) burda geçmiş gibi sayılır ve ilerde isterseniz Türkiye ile Hollanda çalışmalarınızın toplamında 7000 gün sayısına ulaşma ve bayansanız 58, erkekseniz 60 yaşına gelince SGK’dan yurtdışı kısmi aylığı ile emekli olma hakkınız var. Mesela şu an SGK’da 1200 gününüz varsa ve toplamda 7000 gününüz olunca once 7000 güne gore aylık hesaplayıp bunun 1200/7000 oranını size verecekler. Öte yandan şayet ilerde Türkiye’ye kesin dönüş yaparsanız bu kere Hollanda’da geçen günlerinizi burda borçlanıp 7000 günü tamamlayarak tam aylıkla emekli olma hakkınız da olur. Son olarak şu an geçerli olan 506 sayılı Kanun dar yorumu gereğince Hollanda’da iken SSK’ya (artık SGK oldu) isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı başvurunuzu bizzat veya acele posta yoluyla göndereceğiniz talebinizle yapabilirsiniz daha sonra her ay primlerinizi siz veya yakınlarınız SGK ile anlaşmalı bankalara ödeyebilirsiniz.


 


 


Borçlanıp-ödeyin tam aylık olsun


1954 doğumlu olan annemin  KKTC’ de 2700 iş günü çalışması var. Emeklilik için 836 iş günü daha isteğe bağlı TÜRKİYE’de pirim   yatırıp emeklilik için başvuruda bulunduk. 2006 başlarında cevaben kısmi  olarak 106 milyon aylık bağlandı. Kısmı aylığın  yükseltilmesi için KKTC den borçlanma talebinde bulunabilir miyiz? Borçlanmayı kabul edip para yatırırsak kısmi aylık yükselir mi? İbrahim Akyol


 


Sayın okurum, ayrı bir ülke olan KKTC’de 2700 günlük çalışması ve Türkiye’deki günleri ile birlikte birleştirilerek, toplam gün sayısı için hesaplanan aylık miktarından, Türkiye’deki gün sayısının, toplam gün sayısına oranı kadar verilen yurtdışı kısmi aylığını, KKTC günlerini günlüğüne 3,5 dolar vererek borçlanıp-öderseniz tam aylığa yükselir. Tam aylıkta 527 YTL. kadardır.


 


 


 


Kısa Kısa Kısa


Dilek Çakmak-17.05.2007 günü vefat eden işverenin SSK’ya her ay vermesi gereken aylık prim ve hizmet belgesini doldurmanız gerekir. Bir önceki aya ait belgeye bakarak aynısını yazabilirsiniz.


 


Mahmut Demircan28.09.1975 doğumunuz, 1994 yılı sigorta girişiniz ve var olan 200 günlük sigortanızla vergi indirim belgenizi alırsanız (oranı yüzde 80 olursa) 800 YTL. olan brüt gelirinizin her ay 570 YTL.si vergi dışı bırakılacaktır. Yani her ay 85,50 YTL. daha az vergi vereceksiniz. Bu arada erken emeklilik için boş geçen sürelerinizi borçlanma imkanınız yok sadece yaptığınız askerlik süresini borçlanabilirsiniz.  1994 başlangıcı ve yüzde 80 oranlı vergi indirim belgesiyle 2009 yılı ve sonrasında olmak kaydıyla 3600 günü tamamlayınca emekli olursunuz.


 


Mehmet İncesu-11.03.1953 doğum tarihiniz, 1968 yılı SSK başlangıcınızla 3600 günü tamamlamak şartıyla 55 yaşında yani 11.03.2008 günü ve sonrasında emekli olursunuz. Ancak, SSK’dan emekli olabilmek için Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya en az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemiş olmanız gerekir ki bu 3,5 yılı, 1981-1983 arası Libya, 1987 yılı Arabistan çalışmalarını, 20 aylık askerlik sürenizi borçlanarak tamamlayamazsınız. Mutlaka Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemiş olmalısınız.


 


Zeki Şimşek-01.10.1967 doğumunuz, 15.08.1986 SSK başlangıcınızla 49 yaşında yani 01.10.2016 günü en az 5300 günle emekli olursunuz. 1987-1989 arasında ifa ettiğiniz askerlik sürenizi borçlanıp-ödemeniz sadece prim ödeme gün sayınızı arttırır.