Akşam Gazetesi-Aylık geliri 145 YTL olanlar, 145,49 YTL GSS primi ödeyeceklermiş–Kamu işçisi askerlik için de para alır–İşyeri disiplin uygulamasında zamanaşımı vardır

29 Aralık 2007Aylık geliri 145 YTL olanlar, 145,49 YTL GSS primi ödeyeceklermiş

[email protected]


 
140 lira geliri olandan 73 lira GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi alınacak demiştim ya yanılmışım halen TBMM’de bulunan Tasarı’daki bir geçici maddeyi atlamışım. Meslektaşım ve Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim görevlisi olan Özkan Bilgili uyardı. Yakında “Yaklaşım Dergisi”nde yayınlanması için hazırladığı yazıdan bir bölüm gönderdi ben de aşağıda aynen yayınlıyorum. Bakın “İkinci Sosyal Güvenlik Reformu”nun içindeki saçmalıklardan birine daha şahit olacaksınız.

“Şu halde, aylık geliri net asgari ücretin 1/3’nin üzerinde olduğu veya kanunun uygulamaya başlanmasından itibaren iki yıl süre ile yeşil kart alamadığı için, 60/g maddesi uyarınca GSS sayılan yurttaşımızın genel sağlık sigortası primi ne kadar olacak ve kim ödeyecektir?

Birincisi, 60/g kapsamında olanların kendisi genel sağlık sigortası primini ödeyecektir.

(5510/87-b) Öte yandan, yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12’sidir (5510/81-f). Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanlar bakımından prime esas aylık kazancın tespitinde ise; 60.maddenin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentlerinde sayılan kişiler için 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının iki katının otuz günlük tutarı esas alınır( 5510/80-12). “

Açıklamak ve örneklendirmek gerekirse, yeni asgari ücrette belli edildiğine göre gerçek rakamlarla olayı örnek bir hesaplama yapalım. 2008 yılının ilk yarısı için asgari ücret brüt 608 YTL’dir, net ise 435 YTL. O halde aylık geliri 145 YTL olan bir fakir, her ay GSS’ye prim ödemekle mükelleftir çünkü net asgari ücretin üçte biri kadar geliri var. Ancak, her ay ne kadar aylık GSS primi ödeyecek?

Sadece GSS primi ödeme mükellefi olduğu için asgari ücretin iki katı ücreti varmış gibi hesaplama yapılacak ve prim kazanç matrahı, 1216 YTL olacaktır. 1216 YTL’nin yüzde 12’si kadar da her ay GSS primi ödeyecektir yani 145,49 YTL.

Sonuç olarak yeni başlayacak Genel Sağlık Sigortası uygulaması gereğince aylık net geliri 145 lira olan fakirler her ay 145,49 YTL GSS primi ödeyeceklermiş. Onlar o primi ödeyebilirler mi devlet alabilir mi? Ödemezlerse sağlık yardımı alabilirler mi? Yeni dönemde hastane kapılarına kadar ulaşabilirler mi? Siz karar verin.Kamu işçisi askerlik için de para alır

SayIn Ali Bey, sigorta başlangıcım 01.01.1982’dir. Toplam primim 4610 gündür. Doğum tarihim 08.03.1962’dir. Şu anda kamu çalışanıyım. Sigorta başlangıcım askerliğimden önce olduğu için askerlik primimi yatırdığım zaman kamudan kıdem tazminatımı alabilir miyim? Son olarak da ne zaman emekli olabilirim? Bayram Yıldız

Her şeyi yazmışsınız da askerlik yaptığınız süreyi yazmamışsınız ama ister 18 olsun ister 20 ay olsun yukarıda verdiğiniz bilgilere göre, askerlik sürenizi borçlanmanız halinde dilediğiniz an SSK’dan emekli olursunuz. Ancak alacağınız kıdemi tazminatı yönünden durum değişir. Siz, kamu işçisi olduğunuz için askerlik borçlanmanızı kamuda işçi iken yaptığınız için kıdeminiz de askerlik süreniz kadar artar. Yani askerlik sürenizi de sanki işyerinde işçi olarak geçirmişsiniz gibi kıdem tazminatı alırsınız. Mesela aylık brüt ücretiniz 2000 YTL ise ve askerlik süreniz 18 ay ise 3000 YTL daha fazla kıdem tazminatı alırsınız.İşyeri disiplin uygulamasında zamanaşımı vardır

Üstadım merhaba, işyerimizde sendika ve toplu iş sözleşmesi yok. İşyerinde disiplin cezalarını ikaz, ihtar, ağır ihtar, yevmiye kesimi ve işten çıkarma olarak uyguluyoruz (Aynı fiili tekrarlayana bir üst ceza veriliyor). İşten çıkarma gerekçeleri malumunuz 4857/25 ‘inci madde ve 6 işgünü içerisinde yapılmalı. İşten çıkarma cezasının dışındaki ceza uygulamasında/tebliğinde

6 işgünü süresi dikkate alınmalı mı? Süre geçerse verilen disiplin cezası (ikaz, ihtar, ağır ihtar, yevmiye kesimi) geçersiz hale gelir mi? Mustafa Us

Mustafa Bey, 4857 sayılı İş Kanunu’nda disiplin suç ve cezalarının neler olduğu belirtilmemiş işyerine bırakılmıştır. Öncelikle işyerinde disiplin cezaları uygulamasına başlayabilmeniz için hangi fiillerin suç olduğunu ve her suça göre de ne tür cezalar verileceğine ilişkin bir yazılı belgenin olması gerekir. Bu belgeye işyeri disiplin yönetmeliği dersek bu yönetmeliğin her bir sayfasının işçi tarafından okunduğu ve öğrenildiğine ilişkin bir belgenin olması gerekir. Öte yandan bu yönetmelikte bir değişiklik yapıldığında da bundan işçinin uygun bir şekilde haberdar edilmesi ileride de haberdar edildiğinin kanıtlanması gerekir. Bu tür bir belgede zamanaşımı süreleri de mutlaka belirtilmek zorundadır ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26’ncı maddesine paralel şekilde olmalıdır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesinde; “24 ve 25’inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz…” hükmüne göre suçun öğrenildiği tarihten itibaren 6 işgünü içinde soruşturma başlatılmalıdır. Soruşturma esnasında mutlaka ilgili personelin savunması alınmalıdır. Burada öğrenilme tarihi önemli bir tarihtir ve soruşturma sonunda işçinin suçlu olduğu kabul edilirse amir disiplin suçundan ancak o zaman haberdar olacaktır. Yani 6 günlük süre disiplin kurulu tarafından yapılacak soruşturma devam ettiği müddetçe cezayı uygulayacak amir için bu tür bir suçun öğrenilmesi diye bir şey söz konusu değil, olay araştırılmakta-soruşturulmaktadır. En sonunda disiplin kurulunca verilen kararın amire ulaştırıldığı günden itibaren 6 günlük süre başlamalıdır. Tabii her hal ve şartta bu süre olayın meydana gelmesinden sonraki bir yılı aşamaz. Öte yandan yevmiye kesimi cezası uyguluyorsanız bu kesilen yevmiyeyi de Çalışma Bakanlığı’nın Ziraat Bankası’nda açtırdığı hesaba yatırmanız gerektiğini de sakın unutmayın.Kısa…kısa..


  • Ali Keskin-13.11.1966 doğum tarihiniz, 01.12.1988 sigorta başlangıcınız ve 70 günlük SSK çalışmanızdan sonra 31.08.1992 günü başladığınız uzman erbaşlıktan 45 yaşına gelince ayrılmanız gerekir. Buna göre, 4759 sayılı Kanun’a göre normalde 51 yaşında ve toplam 25 tam yıl (9000 günle) emekli olacaksınız ama yine aynı Kanun gereğince aldığınız fiili hizmet zamları toplamı bu yaştan düşecektir. Mesela, şu an 4 yıla yakın fiili hizmet zammınızı düşersek 47 yaşında emekli olacaksınız.