Akşam Gazetesi-Bağ-Kur basamak mağduru için emekli aylığı hesabı

1 Ocak 2008Bağ-Kur basamak mağduru için emekli aylığı hesabı

[email protected]


 
2008, işçi-işveren ve devletin uyum içinde olacağı, mutlu, huzurlu, sağlıklı ve sosyal güvenlikli bir yıl olsun…

Sayın Tezel, Bağ-Kur’dan 2003 yılında basamak satın aldım. 12 Haziran 2007’de 20’nci basamaktan emekli oldum. Halen sosyal güvenlik fonu kesildikten sonra 600 YTL emekli maaşı almaktayım. Bu düzeltmelerden sonra elime geçecek olan miktarı nasıl hesaplayabilirim? Sosyal güvenlik özgeçmişim ise aşağıdaki gibidir. 12431237 SSK sicil numarası ile 07.06.1982 günü DSİ Denizli-Adıgüzeller Barajı inşaatında işe başladım. 05.07.1982 günü de 0308423905 Bağ-No ile 1’inci basamaktan Bağ-Kur’lu oldum 6’ncı basamağa kadar her yıl otomatik arttı. Daha sonra,

01/08/1989 da 7.basamak

01/08/1991 de 8.basamak

01/08/1993 de 9.basamak

01/08/1995 de 10.basamak

01/08/1997 de 11.basamak

01/08/1999 da 12.basamak

01/07/2001 de 13.basamak

01/07/2003’te 14. basamak oldum. Eylül 2003’te 5 basamak satın aldım. 27/10/2003 günü basamak farkı olarak önce 4.207.250.-TL sonra da 26/12/2003’te 12.000.000.-TL ödeyerek 5 basamak alışımı gerçekleştirdim. 01/01/2004’te 19. basamak primlerine başladım. 01/01/2006 da 20. basamak 12/06/2007 de primimi ödeyip emeklilik dilekçesini verdim. 24 yıl 11 ay 07 gün Bağ-Kur primi ödeyerek, 24 gün SSK gününü saydırarak 25 yılımı doldurmuş oldum. Ben şimdi basamak mağduru olarak ne kadar emekli aylığı almam gerektiğiniz hesaplayabilir misiniz? Ş.A.

Sayın okurum, 1999 yılı sonuna kadar geçerli olan Bağ-Kur emekli aylığı hesaplama sistemi gereğince (son basamakta en az bir yıl prim ödemiş olmak şartıyla) en son basamağa göre emekli aylığı hesaplanıyordu. Sistemi 01.01.2000 gününden itibaren değiştirdiler ve 2000 yılı (dahil) sonrasındaki yılların ortalamasını alarak hesaplamaya geçtiler. Bu nedenle eski sistem olsaydı bir kaybınız olmayacaktı yani son basamağınız olan 20’ye göre emekli aylığı hesaplanacağından önceki basamaklarınızın da satın aldığınız basamak kadar arttırılıp arttırılmadığının önemi olmayacaktı. Ancak, Bağ-Kur size 5 basamak satıp geçmiş yıllardaki basamaklarınızı da 5 basamak arttırıp basamak farklarınızı hesapladı ama iş emekli aylığı hesabına gelince aşağıda (ve www.bagkur.gov.tr de) göreceğiniz üzere 14’den birden 19’a atlamış gibi emekli aylığı hesapladı. Ancak ben olması gereken basamak dağılımınızı da aşağıdaki tabloda yaptım bunu yaparken de normal basamaklarınıza satın aldığınız basamak sayısı olan 5 rakamını ilave ettim.Eski ve yeni aylıkların hesabı

31.12.1999 günü geçerli olan basamağınızın (17 inci basamak) 2007 yılı için geçerli gelir tutarına ile 1999 yılı öncesinde geçerli ABO’nuzu (Aylık Bağlama Oranı) çarpacağız buna biz ETA yani Eski Tam Aylık diyoruz. Bulunan ETA (807,98) ile 1999 yılı ve öncesi prim ödeme sürenizin (17,5 yıl) toplam prim ödeme sürenize (25 yıl) bölümüyle de EKA’yı (565,59) bulacağız.

Öte yandan yukarıdaki “2000 yılı ve sonrası basamak gelir ortalaması tablosu” ile bulduğumuz ortalama geliriniz ile de 2000 yılı sonrası ABO’su ile çarparak Yeni Tam Aylığınızı (YTA) bulacağız. Bulunan YTA (840,26) ile 2000 yılı ve sonrası prim ödeme sürenizin (7,5 yıl) toplam prim ödeme süresine (25 yıl) bölümüyle de YKA’yı (252,08) bulacağız.ABO’ların hesaplanması

AylIk bağlama oranlarının (ABO) hesaplanması ise ETA için hesaplamada 25 yıl için yüzde 70 olup bu süreden fazla her bir yıl için yüzde 1 arttırılır veya eksik olan her yıl için yüzde 1 azaltılır. YTA için ise ilk 10 yılın her bir yılı için yıllık yüzde 3,5, sonraki 15 yılın her bir yılı için yıllık yüzde 2 ve 25 yıldan sonraki her yıl için de yıllık 1,5 hesabıyla yapılır. Bu durumda 3 numaralı tablodan da görüleceği üzere ETA için yüzde 70 ve YTA için yüzde 65’dir.600 YTL değil, 880 YTL emekli aylığı almalıydınız

Emeklİ aylığı hesaplamasında kullandığımız 1479 sayılı Bağ-Kur sigortalıları için gelir tablosu (http://www.bagkur.gov.tr/sigorta/prim1.shtml ) en son 01.01.2007 günü güncellenmiş olduğundan hesaplama da o tarih için geçerlidir. O tarihten sonra Bağ-Kur emekli aylıklarına temmuz 2007’de yüzde 3 zam gelmiştir. Öte yandan bu şekilde hesaplanan aylıklara vergi iadesi yerine yüzde 4 sosyal destek ödemesi (SDÖ) verilmektedir. Sonra olarak da 13’üncü basamaktan daha yukarıdan emekli olan Bağ-Kur’lulara 4,50 YTL. sosyal yardım zammı (SYZ) verilmektedir. Bütün bu saydıklarımızı ilave ettiğimizde bugün için normalde 880,38 YTL. emekli aylığınız olmalıydı. Siz işinize emekli olduktan sonra da devam ettiğinizden bu rakamdan yüzde 10 oranında SGDP (sosyal güvenlik destek primi) kesilerek her ay 792,34 YTL almanız gerekirdi. Siz ise şu an Bağ-Kur web sayfasından da göreceğiniz üzere 600 YTL emekli aylığı alıyorsunuz.

2 numaralı tablodan görüleceği üzere 2000 yılı ve sonrasında basamaklara göre ödenen prim ayı sayısı ile o basamakların 2007 yılı tablosundaki gelir tutarları çarpılır. Çarpımların toplamı (113758,13), prim ödenen ay (88) toplamına bölününce 2000 yılı ve sonrası ortalama geliri (1292,71) bulunur.
    01.01.2008