Akşam Gazetesi-BaĞ-Kur’u dava edin yapılandırmanız devam etsin –Ucuz ilaç için zengin eczaneye gidin–Cantimur 46.311 dul ve yetimin yüzünü güldürdü

2 Haziran 2007BaĞ-Kur’u dava edin yapılandırmanız devam etsin

[email protected]


 
Sayın Ali Bey, tasfiye halindeki limited şirketin ortağı iken 13.12.2006 tarihinde SSK’lı olarak çalışmaya başladım ve Bağ-Kur’a bildirerek, Bağ-Kur sigortalılığımı sona erdirdim. Ancak, deneme süresi içinde 15.01.2007 tarihinde işimden ayrıldım. Bu arada 5458 sayılı Kanun gereğince borçlarımı taksitlendirmiştim yani Bağ-Kur prim borçlarının yapılandırmasından yararlanıp taksitlerimi düzenli ödemekteyim. SSK çıkış tarihimden itibaren haberim olmadan Bağ-Kur’a yeniden girişim yapılmış. Bunu fark edemediğimden güncel primlerimi ödemedim sadece eski taksitleri ödemeye devam ettim. Şimdi de Bağ-Kur’dan bir yazı aldım ve yapılandırmanın iptal edildiğini söylüyorlar. SSK’lı olarak çalışmaya başladığım ve SSK’dan çıkış olunca otomatik olarak tasfiye halindeki Ltd Şti’nin ortağı olarak Bağ-Kur’a yeniden giriş yapılması ve bu

yüzden yapılandırılmanın bozulması doğru mu? Zeliha Arzuman

Hanımefendi, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 25’inci maddesinin (e) fıkrası gereğince,

“e) İflasına karar verilmiş olan tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarının, özel işletmenin veya şirketin mahkemece tasfiyesine karar verildiği, iflasına karar verilmiş olan veya tasfiye halindeki özel işletmeler ile şirket ortaklarından hizmet akdi ile çalışanların çalışmaya başladığı tarihten bir gün önce sona erer. Sigortalılığı sona erenler sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde Kuruma başvurarak kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.”

Siz de bu fıkraya uygun olarak yasal süresi içinde Bağ-Kur’a SSK’lı işe girdiğinizi bildirerek sildirmişsiniz. İşçi sıfatınız yani SSK’lılığınız sona erince Bağ-Kur sizi otomatik olarak yeniden Bağ-Kur’a başlatmış işte burada muallakta bir durum var. Zira, kanun koyucu bu durumda yeniden Bağ-Kur’luluğun başlayıp başlatılmayacağı konusunda bir açıklık getirmemiştir. Öte yandan sizi yeniden sigortalısı yapan Bağ-Kur’un da bu durumu yazılı olarak size bildirmesi ve uyarması da gerekirdi. Bu nedenle de yapmanız gereken SSK’lılığınızdan sonra yeniden başlatılan Bağ-Kur sigortalılığınızın iptalini ve bu Bağ-Kur sigortalılığı nedeniyle üç aydan fazla normal sigortalılık primleriniz ödemediniz diye sonlandırılan 5458 sayılı Bağ-Kur borçlarının yapılandırılmasının da yeniden başlatılmasını dava edin. Dava edin diyorum ama isterseniz önce SGK Başkanı Birol AYDEMİR’e (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Balgat-Ankara adresine) durumu anlatan bir mektup gönderin.Ucuz ilaç için zengin eczaneye gidin

Her birimiz hastalandığımızda sevk kağıtlarımız veya sağlık karnelerimizle birlikte hastanelere gidiyoruz ve doktorun yazdığı reçeteleri almak için de eczanelere uğruyoruz. İşte burada aldığınız ilaçların daha ucuz olmasını istiyorsanız zengin eczaneye gitmenizde fayda var. Ne demek şimdi bu ilacın fiyatı üzerinde yazıyor ve her eczanede aynı olur demeyin sakın. 25.05.2007 günkü Resmi Gazete’de yayınlanan, sağlık hizmeti satın alma ile ilgili tebliğlere göre, eczanelerin bir önceki yılın cirolarına göre belli oranda indirim yapması gerekiyor. Mesela 2006 yılı cirosu (KDV hariç);

240.000 YTL’ye kadar olan eczaneler %3,

240.000 YTL ile 480.000 YTL arasında olan eczaneler %3,5,

480.001 YTL ile 600.000 YTL arasında olan eczaneler %4,

600.001 YTL üzerinde olan eczaneler tarafından %4,5,

oranında fiyat indirimi uygulayacak ve yeni fiyat üzerinden sizlerden yüzde 10 veya 20 oranında katkı payı alacaktır.Duyuru duyuru duyuru

Bugün saat 12.00’de Kanaltürk Televizyonu’nda yayınlanacak olan “Ali Tezel’le

Çalışma Hayatı” programında iş kazaları konusu ele alınacaktır. Programa 0212 355 85 30-0212 355 85 31 numaralı telefonlardan canlı olarak ulaşabileceğiniz gibi cep telefonlarınızdan yazacağınız mesajları 3638’e göndererek de katılabilirsiniz.

Yine bugün saat 20.00’da Samanyolu Haber Televizyonu’nda yayınlanan “Ali Tezel’le İşimiz Var” programında çalışma süreleri ile fazla çalışma konusu ele alınacak ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Ufuk TUNCEL konuk olarak katılacaktır. Programa, 0216 443 62 87-88 numaralı telefonlardan canlı olarak ulaşabileceğiniz 3077’ye mesaj göndererek de katılabilirsiniz.Cantimur 46.311 dul ve yetimin yüzünü güldürdü

Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR’un vermiş olduğu teklifin kanunlaşması ile birlikte Kasım 2006’dan bugüne kadar 46.311 dul ve yetime ölüm aylığı bağlandı. Teklif ile daha önce 1800 gün olan ölüm (dul-yetim) aylığı bağlanması şartları, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun (66) maddesinin (c) bendi ile, 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 26. maddesinin (a) bendi aşağıdaki gibi değiştirilmişti.

“5 yıldan beri sigortalı bulunup, sigortalılık süresinde en az 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak.”

Bu çerçevede, geçmiş yıllarda gerekli şartları taşımadıkları (1800 günü tamamlayamadıkları) için ölüm aylığı bağlanmayan 12.032 dul ve yetim ile, Kasım/2006’dan bugüne kadar bu yasal düzenlemeden yararlanarak ölüm aylığı bağlanan 34.279 kişi olmak üzere 46.311 dul ve yetim yapılan bu düzenlemeden yararlandı.

Konu ile ilgili olarak Kütahya Milletvekili Abdullah Erdem CANTİMUR, birçok kişinin, yapmış olduğumuz bu yasal düzenlemeden haberleri olmadığı için aylık talebinde bulunmadıklarını da ifade etti. Sigortalılık süresince 900 gün prim ödemesi olmayanların dul ve yetimleri, ölenin askerlik süresini borçlanarak veya yurtdışı çalışmaları varsa bu süreleri borçlanarak 900 güne ulaştırdıklarında dul ve yetimlere ölüm aylığı bağlanabileceğini ifade etti.Kısa…kısa..


  • Esra Öz-Babanızdan ayrıldıktan sonra yaptığı 2’nci evliliğini de boşanarak sona erdirecek olan annenize nafaka bağlanırsa, T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olan boşanacağı kişinin vefatı halinde nafaka biter, herhangi bir aylık da bağlanmaz.


  • Yahya Ateş Okay-Aynı anda iki işyerinde çalıştığınız için bu iki işyerindeki çalışma günlerinden biri dikkate alınır yani aynı anda iki işyerinde SSK’ya ayda 30’ar gün bildirilmişseniz o ay 60 gün sayılmaz, 30 gün sayılır. Ancak, her iki işyerinden bildirilen kazançlar ise toplanarak (tavanı aşmayan kısmı) emekli aylığının hesabında dikkate alınmalıdır. Bu nedenle bir işyerinden aldığınız ücretler SSK’ca emekli aylığının hesabında dikkate alınmamışsa dilekçe ile emekli aylığınızın yeniden hesaplanmasını talep edin.