Akşam Gazetesi–Bağ-Kur’u mahkemeye verin–Borcunuzun hepsini öderseniz 2008’de emekli olursunuz–Emekli çalışanlara istirahat parası verilmez

6 Eylül 2007Bağ-Kur’u mahkemeye verin

[email protected]


 
05.05.1961 doğumluyum. 1980 yılında vergi mükellefi oldum ama Bağ-Kur’a kayıt olmadım. 1995 yılında şirket ortağı oldum ama yine Bağ-Kur’a kayıt yaptırmadım. 2001 yılında Bağ-Kur’a başvurdum ve 0890383601 Bağ-Kur numarasıyla 04.10 2000 tarihi başlangıç sayılarak Bağ-Kur’lu oldum. Bu arada 3 yıl, 3 ay, 3 gün Tarım Bağ-Kur’um mevcut. Bağ-Kur 2001 yılında bir yazıyla 1982 yılından itibaren geçen süreyi (4765 gün) vergi borçlanması olarak ödeyebileceğimi bildirdi. Ben altı ay sonra bana bildirilen miktar olan 4515 YTL’yi Mersin Bağ-Kur veznesine yatırdım. İlerki yıllarda Bağ-Kur’dan aldığım ekstrelerde vergi borçlanması hanesi 4765 gün olarak işlenmişti. Bu yıl vize yeniletmek için aldığım ekstrede vergi borçlanmasının boş olduğunu fark ettim. Hem ne zaman emekli olabilirim hem de bunun sebebini öğrenmek için Bağ-Kur’a gittiğimde vergi borçlanmamın geçersiz olduğunu söylediler. Güya 819 YTL. eksik ödeme var dediler ve dünyalar başıma yıkıldı. Bayılmamak için zor tuttum kendimi bana bir hakaret etmedikleri kaldı. Yapacak hiçbir şey yok güle güle kardeşim deyip kapıyı gösterdiler. Seneye emekli olmayı beklerken bu durum gerçekten beni şoke etti. Ne yapmam gerkir lütfen bir çıkar yol olduğunu söyleyin. Dava açsam kazanabilir miyim? Ben bana bildirilen miktarı aynen yatırdım ama bu arada prim tutarları değişmiş, gelen yazıda süre belirtilmemiş, şu tarihe kadar bu miktar geçerlidir diye uyarı yapılmamıştı. İsmi Mahfuz

Sayın okurum, bahsettiğiniz vergi kayıtlı sürelerin borçlanılması olayı, 24.07.2003 günü TBMM’de kabul edilen ve 02.08.2003 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 4956 sayılı kanunla getirildi. Halen de 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun geçici 18’ inci maddesi olarak yerini korumaktadır. Maddeye göre, “Bu kanuna göre sigortalılık niteliği taşıdıkları halde 04/10/2000 tarihine kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olan sigortalıların sigortalılık hak ve mükellefiyetleri 04/10/2000 tarihinden itibaren başlar. Ancak, bu kanuna göre zorunlu sigortalı olarak tescil edilmiş olanların sigortalılıkları, bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde kuruma yazılı olarak başvurmaları ve 20/04/1982-04/10/2000 tarihleri arasındaki vergi kayıtlarını belgelemek ve belgelenen bu sürelere ilişkin olarak 49’uncu ve ek 15’inci maddelere göre hesaplanacak prim borçlarının tamamını, tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde, ödeme tarihinde bulundukları gelir basamağının yürürlükte olan prim tutarı üzerinden ödemek kaydıyla bu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir.”. Metin içinde de görüldüğü üzere borçlanılan tutarın ödeme tarihinde geçerli olan basamak gelir tutarlarına göre ödenmesi gerekmektedir. Ancak, o tarihlerde Bağ-Kur sizlere bir rakam hesaplayıp gönderdi ve yazısında da bu gönderdiğimiz rakamı bir yıl içinde ödeyin dedi. Yazısında basamak gelirleri artarsa yeni rakam şu olur veya basamaklara zam gelirse kendiniz yeniden hesaplayın gibi bir ibare koymadı. Yani vatandaşları, sizleri yanılttı. Bu nedenle şu an eksik ödeme yaptınız diye iptal edilen vergi borçlanmanızın kabulü için iş mahkemesinde dava açarsanız, Medeni Kanun’un iyiniyet hallerini düzenleyen hükümleri gereğince davanızı kazanırsınız diye düşünüyorum.Borcunuzun hepsini öderseniz 2008’de emekli olursunuz

Sİzden gelecek cevabı dört gözle bekliyor, her gün Akşam Gazetesi’ni takip ediyorum. Aradan bir buçuk ay geçmesine rağmen bana vereceğiniz cevap Akşam Gazetesi’nde daha yayınlanmadı. İki buçuk ay evvel de SSK’ya müracaat ettim. Oradan da bana hiçbir cevap gelmedi. Tek umudum sizsiniz. Ben 15.12.1954 doğumlu bir bayanım. Türkiye’de ilk olarak 14.12.2006 tarihinde SSK sigortalı olarak işe başladım. Sigorta Sicil No: 3102200700145 yaştan emekli olmak için müracaat etmek istediğimden bana şu hususlarda detaylı bir bilgi vermenizi rica ediyorum, Yurtdışında geçen hizmetlerimden dolayı adıma tahakkuk eden SSK’ya 3.476 gün karşılığı 12.166 Amerikan Doları ve Bağ-Kur’a 1.724 gün karşılığı 6.034 Amerikan Doları ödersem hangi tarihten itibaren yaştan emekli aylığı olabilirim? Emekli maaşım şu anki koşullarda kaç YTL olur? Suat Duman

Hanımefendi gönderdiğiniz belgelere göre 1973 ile 1985 yılları arasında çalışma süreniz olan 3476 günü SSK’ya ve 1972-1987 yılları arasında ev hanımı olarak geçen 1724 günü de Bağ-Kur’a borçlanmış ve borcunuzu tahakkuk ettirmişsiniz. Şayet bu borçlardan SSK’ya olanını öderseniz 14.12.2006 olan SSK başlangıcınız 3476 gün geriye gidecek ve 18.04.1997 olacaktır. Bu başlangıca göre prim de ödeyerek 3476 günü 3600 güne tamamlamak şartıyla SSK’dan 58 yaşında yani 15.12.2012 günü emekli olursunuz. Şayet, Bağ-Kur’a tahakkuk ettirdiğiniz 1724 günün parasını da öderseniz bu kere 18.04.1997 haline gelmiş olan başlangıcınız 1724 gün daha geriye giderek, 02.07.1992 olacaktır ki bu başlangıç ile 54 yaşında yani 15.12.2008 günü SSK’dan emekli olursunuz. Emekli olunca elinize bugünkü rakamlara göre

547 YTL emekli aylığı geçecek.Emekli çalışanlara istirahat parası verilmez

1998 yılından beri sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek emekli olarak çalışmaktayım. By-pass ameliyatı olma durumum var , hasta olarak yattığım sürece ek olarak istirahat parası alabilir miyim? Temel Albat Beyefendi, nereden emekli olursa olsun işçi olarak çalışanlar SGK’ya devredilen SSK’ya işyerinden aldığı ücretin yüzde 30’u oranında SGDP ödemek zorundadır. SGDP primi ise işkazası-meslek hastalığı sigorta kolu için geçerlidir. Yani bu primin içinde hastalık, analık ve uzun vadeli sigorta kolları yoktur. Bu nedenle de hastalık nedeniyle istirahat aldığınızda SSK sizlere geçici işgöremezlik ödeneği ödemez. Ancak, işkazası-meslek hastalığı geçirip de istirahat alırsanız veya hastanede yatarsanız o zaman işgöremezlik ödeneğini öder.Kısa..Kısa..


  • Ramazan Soylu- TMSF tarafından el konulan ve yakında satılacağını öğrendiğiniz şirketinizin ortaklarının yani sahiplerinin değişmesi siz çalışanlara kıdem tazminatlarınızı alarak işi bırakma hakkı vermez. Yani işyerinin el değişikliği işçiye haklı sebeple fesh-i ihbarı gerektirmez.


  • Vahtettin Kaya- Hakkımdaki düşünceleriniz için teşekkür ederim. Siz hep tavandan prim ödeyerek, 1990 yılında emekli olmuşsunuz ki o tarihte SSK’da sadece gösterge tablosu vardı. Daha sonra kamuoyunda süper emeklilik de denilen üst gösterge tablosu getirildi. Sizin işe aldıklarınız üst gösterge tablosundan emekli olduklarından sizden fazla emekli aylığı alıyorlar. Bu durum ancak yasama organı tarafından yapılacak bir düzenleme-intibak ile düzeltilebilir.