Akşam Gazetesi-Belediye işçileri de tayin-nakil olabilir –Bağ-Kur basamak mağduru–Şakir Abi’nin son kitabı çıktı–Kıdem süresi yıllık izin için de geçerlidir

4 Eylül 2007Belediye işçileri de tayin-nakil olabilir

[email protected]


 
Gazetenizdeki yazılarınızı ve yurttaşlara yardımcı olmanızı memnuniyetle izlemekteyiz. Bizler, belediyede işçi olarak çalışmaktayız. Başka kurum ya da belediyelere tazminatımızdan dolayı nakil olamıyoruz. Başka kurumlara nakil olabilmemiz için tazminatımızı da bizi nakil olarak alacak kurumun üstlenmesi mi gerekmektedir? Bizler de çocuk okutuyoruz. Nakil olabilmemiz için yasal bir düzenleme mi gerekiyor? Memurlar nakil oluyor da, işçiler neden olamıyor? Bu konuları gündeme taşırsanız çok seviniriz. Karabük-Yenice Belediyesi’nden bir grup işçi.

Sevgili işçi kardeşlerim kim demiş, memurlara nakil tayin hakkı var da işçilere yok diye. Kamu işçilerine de nakil ve tayin hakkı var. Düşünün şimdi Karabük’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan hastanede memur olarak çalışan bir kişi çocuğu İstanbul’da okul kazanınca, İstanbul’dan bir başka memurla evlenince veya çalışma süresini doldurunca İstanbul’a tayin-nakil isteğini çalıştığı hastanesi aracılığıyla Sağlık Bakanlığı’na iletir ve Sağlık Bakanlığı da uygun görürse, şartlar müsaitsa İstanbul’a bir başka hastaneye nakleder. Aynı memur Sağlık Bakanlığı’nda çalışmaktan sıkılıp, Bayındırlık Bakanlığı’nda çalışma isterse bu kere istemini Bayındırlık Bakanlığı’na dilekçeyle gönderir, Bayındırlık Bakanlığı da bu memurun kendisine gelmesini istiyorsa Sağlık Bakanlığı’ndan kendisine göndermesi için izin (muvafakatname) ister. Sizler ise Karabük’te Yenice Belediyesi’nde çalışıyorsunuz ve Yenice Belediyesi’nin İstanbul veya başka bir ilde kendisine bağlı (Sağlık Bakanlığı gibi) bir başka ünitesi, bölümü yok. Yok da siz İstanbul’a gelemez misiniz? Gelirsiniz, mesela Kadıköy’e mi gelmek istiyorsunuz Kadıköy Belediyesi’ne mesela Üsküdar’a mı gelmek istiyorsunuz Üsküdar Belediyesi’ne, Sağlık Bakanlığı’na mı gitmek istiyorsunuz Sağlık Bakanlığı’na işte nereye gitmek istiyorsanız, o yerin en üst makamına dilekçe vereceksiniz. Dilekçeyi verdiğiniz yer sizin gelmenizi istiyorsa, Yenice Belediyesi’nden sizin için muvafakatname (izin) isteyecek. İzin verilirse de istediğiniz yere tayin nakil olacaksınız hem de tüm hak ve borçlarınızla birlikte.Bağ-Kur basamak mağduru

4956 sayılı Kanuna göre Bağ-Kur’dan 6 basamak satın alarak kanun hükümlerini yerine getirerek 20. basamaktan emekli oldum. Basamak farkı olarak 25.000 YTL’yi Bağ-Kur’a fazladan yatırdım. Buna karşılık maaşım 20 YTL arttı yani kısaca yatırdığım parayı ancak 120 yılda alabiliyorum. Bu parayı alabilmem için 170 yaşıma kadar yaşamam gerekmektedir. Lütfen SGK Başkanı ve bakanımıza konuyu ileterek ya ömrümün 170 yılına çıkarılması ya da emekli maaşımın adaletli bir şekilde ödenmesi için yardımlarınızı rica ediyorum. Kayseri Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne yaptığım şifai müracaata basamağın emekli maaşı hesaplanmasında önemli olmadığını tarafıma bildirdiler. Madem basamak önemli değildi devlet niçin bize basamak satarak milyarlarımızı aldı? Suç okta olduğu kadar yayda da yok mu sizce? Mahir Solak

Mahir Bey, basamak satın alanların mağduriyeti gerçekten üzücü. Kayseri Bağ-Kur İl Müdürlüğü yetkililerinin emekli aylığından basamağın önemi yoktur demelerinin hikmeti şu olsa gerek. 31.12.1999 gününe kadar Bağ-Kur’da en az bir tam yıl prim ödemek koşuluyla en son bulunulan basamağa göre emekli

aylığı hesaplanırdı ama 01.01.2000 gününden itibaren durum değiştirildi ve bütün prim ödeme süresindeki basamakların, basamak ortalaması alınarak emekli aylığı hesaplanmaya başlandı. Öte yandan 2003 yılında size basamak satarken bütün basamaklarınızı geriye doğru satın aldığınız basamak sayısı kadar artırıp fark hesapladılar. Ancak, Bağ-Kur bu iş emekli aylığı hesaplamaya gelince sadece satın aldığınız yıl son basamağınızı artırdılar. Bu durumda basamak ortalaması da yükselmemiş oldu. Bu durumu SGK Başkanlığı’nın düzelteceğine olan inancım tamdı ama eğer dediğiniz gibi sadece 20 YTL. yansıtmışlarsa bence hemen mahkemeye gidin, yanlış emekli aylığı hesaplama nedeniyle farklarınızı mahkeme kanalıyla isteyin.Şakir Abi’nin son kitabı çıktı

27 Ağustos günü kaybettiğimiz gazeteci-yazar Şakir Süter Abimizin hasta iken hazırladığı “Fıkralar… Fıkracılarımız…” kitabı tüm

kitapçılarda ve hipermarketlerde…Kısa..Kısa..


  • Kadir Ceylan-15.08.2007 günü marangozda 3’üncü gününüzde çalışırken parmaklarınızın kesilmesiyle sonuçlanan iş kazasını dilekçe ile Fatih SSK Müdürlüğü’ne bildirin. Kopan parmaklarınız nedeniyle SSK size her ay gelir bağlar veya parmaklarınızın parasını toptan verir. İşveren sizi sigortasız çalıştırdığı için de bu paraları işverenden tahsil eder.    Kıdem süresi yıllık izin için de geçerlidir

    SayIn Tezel, bir işçimiz Mart 2000’de işe başlamış ve Nisan 2003’te işten ayrılmış tüm hakları ödenerek iş akdi fesh edilmiştir. Şubat 2004’te de yeniden işe başladı ve halen görevine devam etmektedir. Çalışanımız izin hakkının ilk çalıştığı süre olan 3 yılı da kapsayacak şekilde hesaplanması gerektiğini iddia etmekte ve bu konuda Milliyet Gazetesi insan kaynakları sitesinden ‘Herhangi bir işçinin yıllık izin hakkı aynı işverene bağlı olarak çalışılan süreler birleştirilerek dikkate alınmalıdır’ yanıtını almıştır. Biz bunun süreklilik arzetmesi durumunda yani yasal hakları ödenip iş akdi feshedilmeden işverenin başka bir şirketinde çalışması durumunda geçerli olacağını, yasal hakların ödenerek iş akdinin feshedilmesi durumunda geçerli olmayacağını açıkladık. Fakat çalışanımızı ikna edemedik. Ayla Uzer

    Hanımefendi siz doğru değerlendirmişsiniz. Evet bir işçinin yıllık izin süresi hesaplanırken aralıklı da olsa o işverene bağlı olarak geçen tüm kıdem süreleri dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, belli bir sürenin kıdem tazminatı alınmışsa veya kıdem tazminatı alınmamış dahi olsa kıdem tazminatına hak kazanmayacak şekilde işinden ayrılmışsa, önceki çalışma süreleri kıdeminden sayılamaz. Mesela, işyerinde 25 yıl çalışıp emekli olmuş ve emekli olurken kıdem tazminatını almış yani kıdem süresini sıfırlamış bir işçi emekli olduktan sonra da aynı işyerinde emekli statüsü ile SGDP ödeyerek işe başlamışsa tıpkı yeni işe başlayanlar gibi değerlendirilir ve yılda 14 gün izin verilir. Sizin işçinizin de önceki çalışma süreleri için kıdem tazminatı ödendiği için kıdemi sıfırlanmış demektir. Bu nedenle 2004 yılı şubat ayından sonraki çalışmalarına göre yıllık izin sürelerini hesaplamanız gerekir.