Akşam Gazetesi–Cumhurun Reisi olabilmek–Analık sigortası için 90 gün yeter–Hollanda’dan SGK’ya ders göndermişler

8 Mayıs 2008Cumhurun Reisi olabilmek

[email protected]


 
Sayın Cumhurbaşkanım, aile reisi sıfatıyla benim oğlum gerçekten çalıştı demek yerine, Cumhurun Reisi sıfatıyla bu ülke evlatlarını sahtekâr, düzenbaz, üçkağıtçı yerine koyan SGK’nın yetkililerin aymazlıklarının önüne geçmek daha şık olmaz mıydı? Zatıalileriniz, aile reisliğinden önce Cumhurun Reisi değil misiniz?

1-SGK 15 yaşından küçük işe girişleri inceleyecekmiş

Salı günü bu köşede iki başlık vardı ilki, “SGK Cumhurbaşkanımızın oğlu için de soruşturma yapabilecek mi?” ve ikincisi de “Sosyal Güvenlik Reformu veto mu yiyecek?”. Her iki yazımda da en ufak bir art niyetim yoktu. Amacım sadece SGK’nın 15 yaşından küçük işe girişlerin hepsini inceleyeceğim diye genel yazı yayınlaması ve talimat vermesini eleştirmekti. Zira, SGK 2008/7 sayılı genel yazısı ile reform süreci içinde yani 2006 yılı dahil olmak üzere son 3 yıl içinde işe girenlerden küçük yaşta (15 yaşın altında) olanlar adına yapılan bildirimlerin fiili çalışma ilişkisine dayanıp dayanmadığını araştırma talimatını müdürlüklerine gönderdi.

2- Cumhurun çocukları sahtekâr mı?

Amacım, sosyal güvenlik reformunun etkisiyle, 2006 yılı dahil olmak üzere son 3 yıl içinde 3.5 milyon işe girişin yaşandığı ülkemizde bu işe girenlerden birisinin de 14 yaşında işe giren sayın Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğunu da hatırlatmaktı. Cumhurbaşkanımız buyurmuşlar ki; “2 yıl önce açık ve şeffaf şekilde gerçekleşen bir sigortalılık işleminin şimdi gündeme getirilmesi, bazı televizyon ve yayın organlarında Mehmet Emre Gül’ün, yeni sosyal güvenlik düzenlemesinden etkilenmemesi amacıyla sanki kanun yürürlüğe girmeden hemen önce çalışmadan sigortalı yapılmış gibi gösterilmesi büyük bir haksızlıktır.”

Sayın Cumhurbaşkanım, sizin oğlunuz gerçekten çalıştı da cumhurun çocukları gerçekten çalışmadı mı? Siz dürüstsünüz, oğlunuzu çalıştıran işveren Ali Babacan dürüst de diğerleri sahtekâr mı? Elbette değil diyeceğinizi adım gibi biliyorum. O halde lütfen sadece ailenizin değil Cumhurun da Reisi olduğunuzu unutmayın.

3- Hiçbir art niyetim yok

Yazılarımda hiçbir art niyetim yok. En başta günahımı alıyorsunuz, tek derdim sizin gibi bu milletin tamamını temsil eden birisinin içinde olduğu tüm millete, SGK’nın sahtekâr-düzenbaz yaftası vurmasını sizin şahsınıza da olabileceğini göstermekti. Evet oğlunuz gerçekten çalışmış olabilir, ben bunun aksini iddia etmiyorum (çocukluğumda ben de çok çalıştım) ama SGK’nın bağnaz yöneticileri 15 yaşından küçük işe giren herkesi sahtekâr-düzenbaz saydıklarını belirten genelge yayınlayıp inceleyeceğiz diyorlar. Cumhurun Reisi’ne düşen ‘durun bakayım, benim cumhuruma sahtekâr, üçkağıtçı, dalavereci diyemezsiniz’ olması gerekirken benim oğlum gerçekten çalıştı demeniz hiç şık olmadı. Ne yani sizin oğlunuz gerçekten çalıştı da başka ana-babaların çocukları gerçekten çalışmadı mı?

Unutmayın şu an siz sadece kendi ailenizin değil tüm milletin reisisiniz ve birileri sizin tüm ailenize sahtekâr diyor. Sadece kendi çocuğunuz değil tüm milletin çocuklarını koruyup kollamanız daha şık olmaz mıydı?..

Ne yani siz şimdi benim oğlum gerçekten çalıştı diye basına beyanat verince denetimden kurtulabileceksiniz de diğer ana-babalar da basına çıkıp tek tek benim çocuğum da çalıştı diye basına beyanat verdiklerinde SGK’nın kendilerini ve işverenlerini denetime almalarını engelleyebilecekler mi?

4- Kanun neden geç gönderildi?

Aynı gün, “Sosyal Güvenlik Reformu veto mu yiyecek?” demiştim, buna da cevap geldi, Cumhurbaşkanlığı makamındaki 15 günlük süre 9 Mayıs günü tamamlanacakmış ama burada bir sorun var. 17 Nisan 2008 günü TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen kanun neden 25 Nisan 2008 günü Köşk’e geç gönderiliyor. Bunun sorumlusu kim?

1982 Anayasası’nın, “C. Kanunların Cumhurbaşkanınca yayımlanması” başlıklı 89’uncu maddesine göre; “Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar…”.

Kanunun neden size geç gönderildiğini araştırma kimin görevi bilmiyorum ama birileri işini savsamış.Analık sigortası için 90 gün yeter

Eşim belediyenin iştiraki olan İSMEK’te sözleşmeli çalışıyor. Yılda 10 ay maaş alabiliyor. Dolayısıyla da 10 ay SSK’ları yatıyor. Eşim hamile ve muhtemel doğum tarihi 15 Eylül. Sözleşmeleri haziran sonunda sona eriyor. Şimdi eşim analık sigortasından, işgöremezlik yardımından, emzirme yardımından ve işsizlik sigortasından ne ölçüde faydalanabilir?

Analık sigortası için ayrıca sigorta primi ödeniyor mu? Ödeniyorsa nasıl bir başvuru yapılıyor, takip edilecek yol nedir? Bunları merak ediyor ve öğrenmek istiyoruz. Ahmet Kasap

Sayın okurum, çalışan eşin için ödenen primlerin için analık sigortası primleri de var. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 48’inci maddesi gereğince, analık sağlık yardımları ile emzirme yardımlarından veyahut maktu gebelik ve doğum para yardımlarından yararlanabilmek için, kadın sigortalının doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün analık sigortası primi ödenmiş olması yeterlidir. Yani muhtemel doğum günü olan 15 Eylül 2008 gününden geriye doğru bir yıl içinde 90 gün primi varsa hem doğumun masraflarını SGK ödeyecek hem de 50 YTL emzirme yardımı verecek.

Öte yandan, eşinin doğumdan önce 8 ve sonra 8 hafta süresince geçici işgöremezlik ödeneği alabilmesi için 120 gününün olması şarttır (md. 49). Bu arada, SSK (veya SGK) eşinin haziran ayında işten çıkışı var diye para vermek istemeyebilir çünkü bazı SGK müdürlükleri analıktaki geçici işgöremezlik ile hastalıktaki geçici işgöremezliği karıştırıyor. Analık işgöremezliği için 8 haftalık iznin başlangıcında çalışıyor olmak gerekmez sadece doğumdan önce 120 günün olması yeter şarttır.Hollanda’dan SGK’ya ders göndermişler

Ali Bey, Hollanda’dayım ama internet üzerinden her gün yazılarınızı okurum. 29 Nisan 2008 tarihli yazınızda belirttiğiniz konuyu okuyunca şaştım kaldım. 24 sene 11 ay 30 gün, 25 sene değilmiş. Bu nasıl kanun, nasıl hukuk, nasıl mantık? Yahu tamam diyelim 31.01.2008 de 25 yıl değildi. Peki 1.2.2008’de de mi 25 yıl değil. Erken müracaat edildi diye hiç müracaat reddedilir mi? Hollanda’da SVB (bizdeki Sos.G.Kurumu) insanların emekliliğine 1 yıl kala müracaatları almaya başlıyor, ki günü geldiği gün maaşı ödesin. Bizdeki gibi son günü bekle sonra da vatandaş 5-6 ay emekli maaşı beklesin. Bu nasıl iş anlamıyorum. Reform, reform diyorlar da böyle basit bir konuyu bile düzeltmiyorlar hayret bir şey. Mesela SSK Hollanda’daki emeklilik için 1 yıl önceden müracaat edileceğini biliyor. Hollanda bunu yaparken SGK erken müracaatı niye kabul etmiyor da konu mahkemeye taşınıyor? SSK kendi beceremiyorsa diğer ülkeler ne yapıyorsa oradan bari öğrensin de, ne vatandaş mağdur olsun ne de mahkemeler böyle lüzumsuz davalara baksın. Bu arada verdiğiniz bilgileri gerek yazılarınızdan gerek TV’lerde zevkle takip ediyoruz, teşekkürler. Bayram Tuncer-HollandaKısa…kısa..

Yusuf Dağlaraşar-Emekli aylığını kestir işe gir ve emekli aylığını arttır uygulaması için 4 Ekim 2007 günü emekli aylığınızı kestirip işe girmişsiniz ama emeklilik müracaatınızı bu durumu engelleyen 5698 sayılı Kanun’un Resmi Gazete’de yayım tarihi olan 23 Ekim 2007 gününden sonra 24 Ekim 2007 günü yapmışsınız. Bu nedenle de emekli aylığınızı arttırmamışlar. Başvurunuzu 22 Ekim 2007 günü ve öncesine yapabilseydiniz emekli aylığınız yüzde 30 oranında artacaktı. Son olarak, eski ABO’nuz ile yeni ABO’nuz arasında fark olduğunu ifade ediyorsunuz bu olmamalıydı, hemen Tahsisler Dairesi Başkanlığı’na duruma itiraz eden bir dilekçe gönderiniz.

F.Tecim- 10.01.1977 doğum tarihiniz, 01.06.1993 SSK başlangıcınızdan sonra

1 Eylül 2003 günü yurtdışına gitmişsiniz. Reform kanunu halen Resmi Gazete’de yayınlanmadığından şimdi müracaat ederseniz yurtdışı günlerinizi günlüğü 3,5 dolardan borçlanabilirsiniz. Reformdan sonra ise zamlanacak. Bu arada yurtdışı borçlanması ile emeklilik için kesin dönüş şart ama gittiğiniz ülke ile Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi varsa borçlanma yapmadan ilerde 54 yaşında toplam 5675 günle kısmi aylıkla da emekli olursunuz.