Akşam Gazetesi-Dizi-13-Bağ-Kur’da emekli aylığının hesaplanması

17 Nisan 2007

Bağ-Kur’da emekli aylığının hesaplanması

Bağ-Kur’da son basamaktan emekli olurum devri 2000 yılında bitti. 2000 yılı ve sonrası emekli olanlar için basamakların ortalamasına göre hesaplama yapılıyor. Bu nedenle yüksek basamaktan başlayıp süresi gelince basamak arttırın

ÖRNEK 2

Bağ-Kur’dan basamak satın alanlar umduğunu bulamadı

Ali Bey, Bağ-Kur numaram 0335743048, doğum tarihim 02.07.1955. Askerliğimi borçlanmıştım ve 20 ay ödedim. Esnaf, Bağ-Kur girişim 20.04.1982 ve Ocak 2007’ye kadar aralıksız prim ödedim. Hatta 2003 senesinde basamak da alıp 24.basamaktan emekli oldum. Sonuçta bunca sene çalıştım, hali hazırda çalışmaya da devam ediyorum, aralık 2006 da müracaat ettim ve 2007 Ocak’ta 556,11 YTL kadar bir aylık bağlandı.

Geçen ay Bağ-Kur’dan ayrıntılı döküm istedim ama halen cevap vermediler. Şifaen oradaki bir memur arkadaş biraz açıkladı ancak o da tam rakam çıkaramadı. Sizden öğrenmek istediğim iki şey var, bu aylık miktarım gerçekten doğru mudur? Değilse hakkımı nasıl aramalıyım? İsmi Mahfuz

Beyefendi, Bağ-Kur kayıtlarına göre 20.04.1982 günü Bağ-Kur’lu olmuşsunuz ve ara vermeden askerlik borçlanmanız dahil 25 tam yılı tamamlayıp ocak 2007 günü emekli olmuşsunuz. Siz emekli olurken kullanılan tablo ise 2006 yılı ikinci döneminde kullanılan gelir tablosudur.

Buna göre emekli aylığınız,

a-Eski kısmi aylık


 • 31.12.1999’daki basamağı :12


 • 12 üncü basamağın 31.12.2006 günü gelir tablosu değeri : 623,97 YTL.


 • Eski aylık bağlama oranı: yüzde 70


 • Eski tam aylık : 623,97 X 0,70 = 436,78


 • Eski kısmi aylık : 436,78 X 6990/9000 = 339,23 YTL.

  a-Yeni kısmi aylık

  Ağırlıklı ortalamalı aylık kazanç : 1057,91 YTL.

  Aylık bağlama oranı (ABO) :% 65

  Yeni tam aylık (ETA) : 1057,91 X 0,65 = 687,64 YTL.

  Eski kısmi aylık : 687,64 X /2010 / 9000 = 153,57 YTL.

  Ağırlıklı Ortalama : = 88864,51/84 = 1057,91 YTL.

  Sayın okurum bakın 13’üncü basamakta iken 10 basamak satın almışsınız yaklaşık olarak da 2003 yılı rakamlarıyla 30 bin YTL (30 milyar TL.) para da ödemişsinizdir. Sizden alınan bu 30 bin YTL. geriye doğru basamak farklarıdır. Yani sanki 23’ten önce 22, 21, 20, 19 vs. gibi basamaklarda prim ödemişsiniz gibi basamak farkını alıyorlar ama iş emekli aylığı hesabına geçince hesaplama da 30 bin YTL. ödediğinizi gözardı ediyorlar. İşte basamak satın alanlara bu nedenle yazık oldu.

  Eski ve Yeni Kısmi Aylığın Toplanması

  Eski Kısmi + Yeni Kısmi = Aylık

  339,23 YTL. + 153,57 YTL. = 492,80 YTL.  A- Eski sistemden gelen kısmi aylık

  31.12.1999 günü bulunduğu gelir basamağının bugünkü değeriyle, (tüm sigortalılık süresi için) eski sistem aylık bağlama oranıyla çarpılarak eski tam aylığı bulunacak ve daha sonra 31.12.1999’dan önceki prim ödeme süresinin, toplam prim ödeme süresine oranı ile eski tam aylığının çarpılması ile eski kısmi aylığı bulunacaktır.

  31.12.1999 günü basamağı:

  Bu basamağın bugünkü değeri:

  Toplam prim ödeme süresi:

  Aylık bağlama oranı (ABO): 25 yıl için % 70

  Eski tam aylık (ETA): Basamak değeri X ABO

  Eski kısmi aylık:

  Eski Sistem Kısmi Emekli Aylığı X 31.12.1999 öncesi prim ödeme gün sayısı

  Toplam prim ödeme günü  B- Yeni sistemden gelen kısmi

  2000 ve sonrası basamaklara göre prim ödediği aylara göre bulunacak aylık ortalama kazancı ile (tüm sigortalılık süresi dikkate alınarak hesaplanacak) yeni sistem aylık bağlama oranı çarpılarak yeni tam aylığı (YTA) bulunacaktır. Daha sonra 01.01.2000’den sonraki prim ödeme süresinin, toplam prim ödeme süresine oranı ile yeni tam aylığının çarpılması ile yeni kısmi aylığı bulunacaktır.

  Ağırlıklı ortalamalı aylık kazanç :

  Aylık bağlama oranı (ABO):

  Yeni tam aylık (ETA): Ortalama aylık kazanç X ABO

  Eski kısmi aylık:

  Yeni Sistem Kısmi Emekli Aylığı X 01.01.2000 sonrası prim ödeme gün sayısı

  Toplam prim ödeme günü

  C- Eski ve Yeni Kısmi Aylığın Toplanması

  Eski Kısmi + Yeni Kısmi = Aylık

  D- Aylığı güncelleme

  Hesaplanan aylık 01.01.2007 de uygulamaya konulan tabloya göre belirlendiğinden, 1479/36 ve Geçici 11. madde hükümleri gereğince (Madde 36/3. fıkra), “… hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca, gelir tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar arttırılır.” Ay be ay arttırılacaktır.

  E- SDÖ ve SYZ eklenmesi

  Hesaplanan aylığa yüzde 4 oranında Sosyal Destek Ödemesi ile SYZ ilave

  edilmelidir.

  Emekli aylığının güncellenmesi

  Hesaplanan aylık 01.01.2007’de uygulamaya konulan tabloya göre belirlendiğinden, 1479/36 ve Geçici 11. madde hükümleri gereğince (Madde 36/3. fıkra), “… hesaplanan yaşlılık aylığı, ayrıca, gelir tablosunun son olarak değiştirildiği ay ile aylık başlangıç tarihi arasında geçen her ay için Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan en son temel yıllık kentsel yerler tüketici fiyatları indeksindeki değişim oranları kadar arttırılır.” Ay be ay arttırılacaktır. Sizin için kullandığımız gelir tablosu 01.07.2006 gününden geçerli olduğundan yukarıda hesaplanan aylığınız,

  2006 yılı temmuz ayından, aralık ayına kadar her ay TÜFE oranı kadar arttırılacaktır ki aşağıdaki tablo bu artırım ile ilgilidir.

  Sosyal Yardım Zammı eklenmesi

  1 ila 12 basamaklarda bulunanlara 5,850,000 lira, 13 ila 24 basamaklarda bulunanlara 4,500,000 lira sosyal yardım zammı aylıklarla birlikte her ay peşin olarak ödenir.

  627,33 + 4,50 YTL = 631,83 YTL.

  Net elinize geçen aylık

  SGDP kesildikten sonra elinize geçmesi gereken rakam 568,65 YTL’dir. Ama ayrıca bu rakamda 2007 yılı ocak ayında verilen yüzde 5 zammı da ilave ettiğimizde halen elinize geçen rakamın,

  597,051 YTL. olması gerekir.

  SDÖ eklenmesi (Sosyal Destek Ödemesi)

  603,20 X 0,04 = 24,13 YTL.

  603,20 + 24.13 = 627,33 YTL

  SGDP kesilmesi

  Sorunuzda halen çalıştığınızı ifade ettiğiniz 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun ek 20’nci maddesi gereğince yüzde 10 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesintisi yapılmalıdır.

  631,83 X %10 = 63,18 YTL.

  631,83 – 63,18 = 568,65 YTL.  Kısa… Kısa… Kısa…

  Emrullah Ağkaya- Prim günlerinin ne eşler arasında ne de başkaları arasında devri-aktarımı mümkün değildir. Herkes sadece kendi prim ödeme gün sayıları ile kazançlarını kullanabilir.

  Bora Besim Ilıca-1962 doğum yılınız, 01.03.1993 sigorta giriş tarihinizle normal şartlarda 54 yaşından ve 25 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlayacağınız 01.03.2018 gününde en az 5675 gün sayısıyla emekli olurdunuz ama siz basın çalışanı (gazeteci) olduğunuz için daha erken emekli olacaksınız. 23.05.2002 gününden sonra 3600 basın çalışma gününü (2A veya 3A) tamamladığınızdan basın çalışma sürenizin dörtte biri kadar hem bu yaştan düşecek hem de 25 yıllık sürenize eklenecektir. Buna göre, şu an var olan 3700 gün basın çalışması nedeniyle 2 yıl 6 ay, 25 gün bu yaştan düşecek ve işe giriş tarihinizi de öne çekerek 05.08.2015 günü emekli olacaksınız. Bundan sonra basında çalışmaya devam ettiğiniz her yıl bu süre 3 ay daha öne gelecektir.

  Abdi Bilen-Sosyal güvenlik kurumu (SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı) hangisi olursa olsun sigortalı olduktan veya işe girdikten sonra yapılan yaş tashihleri (büyütmeleri) geçerli değildir. Dikkate alınmaz.

  Melike Öztürk-01.11.1993 sigorta başlangıcı ve 06.01.1949 doğum tarihiniz ile var olan 3971 günle SSK’dan 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlayacağınız 01.11.2008 günü emekli olacaksınız.  Sorularınız ve cevaplarınız

  SSK emekliye yetim aylığı vermez

  Emekli Sandığı’ndan emekli maaşı almaktayım. 3728532 SSK sicil numaralı olan ve 2002 yılında vefat eden babamdan dolayı yetim aylığı bağlanması için SSK’ya 2005 yılında müracaat etmiştim, olumsuz cevap geldi. 2003 yılından itibaren kız çocukları için çifte maaşın kaldırıldığı bildirildi. Oysa, 1 Ocak 2007’den sonraki müracaatlar için çifte maaşın bağlanamayacağını duymuştum. Ayrıca kız çocuklarına çifte maaş bağlanması 2003 yılından itibaren kaldırılmış olsa dahi, babam bu uygulama yürürlüğe girmeden önce vefat etmiş olduğu halde, fakat ben daha sonra müracaat etmiş olduğum için, yine bu haktan yararlanma hakkını kaybetmiş oluyor muyum? Gürcü Eser

  SSK’lı olup da vefat eden babanızdan yetim aylığı alabilmeniz için çalışmamanız, kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olmamış olmanız ve evli olmamanız gerekir. Siz, memuriyetten sonra T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olduğunuzdan SSK’dan yetim aylığı alamazsınız. Şayet, babanız T.C. Emekli Sandığı’ndan size SSK’dan emekli olsaydınız, SSK’dan emekli aylığı alıp, T.C. Emekli Sandığı’ndan da yetim aylığı alabilirdiniz. Bu kural SSK kurulduğundan beri değişmemiştir.  İstifa edene işsizlik parası olmaz

  İşimden çıkarıldıktan sonra işsizlik sigortası için başvurduğum il müdürlüğü bana istifa ettiğimi ifade etmiştir. Bu nedenle işsizlik sigortasından yararlanamayacağımı söylediler. İstifa etmiş olmam işsizlik sigortasından ödenek almamı engeller mi? Bunu düzeltme imkanım yok mu? İsmi Mahfuz

  Sayın okurum, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince, işyerinden kendi istek ve iradesi ile 4857 Sayılı İş Kanunuínun 24’üncü maddesinde yazılı olan haklı bir nedeni olmaksızın istifa ile ayrılan işçiye, işsizlik ödeneği ödenemez. Şayet siz istifa etmediyseniz, işverenin sizin işten çıkışınızdan sonra düzenlediği işten ayrılma bildirgesi (İAB) üzerinde yazılı olan işten ayrılma nedeninin yazdığı kısmı düzelttirmesi gerekir.  Staj süresi sigortalılığı

  Ali Bey iyi çalışmalar, benim iki sorum var. Ben 06.11.1975 doğumluyum ve 1990 yılında Ticaret Lisesi öğrencisi iken stajdan dolayı SSK’lı oldum ve iki yıl devam etti. İlk sorum, 2 yıl süre ile ödenen staj süresi primlerinin geçerliliği var mı? İkinci sorum ise bu girişten 2004 yılına kadar prim ödenmedi şimdi aradaki sürelerin primlerini ödeyebilir miyim? Farklı cevaplar aldığım için doğrusunu sizden öğrenmek istedim. İsmi Mahfuz

  Sayın okurum, 3308 Sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu gereğince meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler ile çıraklık okulunda eğitim gören kişilerin sosyal güvencesi bağlı oldukları okulları tarafından SSK aracılığı ile sağlanır. Bu öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı prim öder ama tüm SSK primlerini sadece kısa vadeli adı verilen hastalık, iş kazası-meslek hastalığı primlerini öder. Emekliliğe yönelik olan uzun vadeli primleri ödemez. Bu nedenle de staj süresi emeklilik hesaplamasında başlangıç sayılmaz ama aynı sigorta sicil numarasını kullanmaya devam edersiniz. Bu nedenle emeklilik hesaplamasında 2004 yılı girişiniz dikkate alınacaktır. Aradaki boş geçen süreleri ödeme imkanınız da yok.

  YARIN: Memurların emekli aylığının hesaplanması

  Ali TEZEL