Akşam Gazetesi–Doktora ücreti kadar kıdem tazminatı vermelisiniz –“Ali Tezel’le İşimiz” SHaber’de başladı–Yeni Çalışma Bakanı Faruk Çelik–Vergi indirim belgesinin kontrolü şimdilik yok–Kardeşiniz muhtaç sayılsaydı ikinci aylığ

1 Eylül 2007Doktora ücreti kadar kıdem tazminatı vermelisiniz

[email protected]


 
İhale ile almış olduğumuz işimiz sona erdi. İşyerimizdeki tüm işçilerimizi ve beraberinde işyeri hekimini de iş bitimi nedeniyle işten çıkarıyoruz. Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştıkları için bir yılını dolduranlara kıdem tazminatı ödeyeceğiz. İş bitimi 31.08.2007’dir.

13.06.2006 tarihinde işyeri hekimi ile sözleşme yaptık ve haftada 2 gün 16:30-18:00 arası işyerine gelmekteydi. Bu durumda hizmet süresi, (13.06.2006-31.08.2007) 445 gündür ama fiili çalışması 63 hafta x 2 gün x 1,5 saat = 189 saattir. 189 saat ise günü 7,5 saat hesaplarsak 25,2 güne tekabül etmektedir. Aylık brüt ücreti ise 1.989.89 YTL.dir. Ben şimdi işyeri hekiminin hizmet süresinin(445 gün) bir yılı doldurduğuna bakıp, kıdem tazminatını fiili çalışmasına göre mi ödeyeceğim? Ayrıca, normal SSK’lı bir işçi iş çıkış saatinden sonra 3 saat mesai yapacak, 15 dk. ara dinlenme verilmeli mi? Mustafa C.

Mustafa Bey, işyeri hekiminiz ayda 30 günden az çalışmaktadır ve aylık ücretini de buna göre almaktadır. Yani işyeri hekiminiz işyerinde tam süre ile ayda 30 gün günde 7,5 saat çalışsaydı alacağı ücreti şimdiki ücretinden epey fazla olacaktı. Tabi ki kıdem tazminatını da öderken siz bu yüksek ücrete göre kıdem tazminatı ödeyecektiniz. İşte bu nedenle işyeri hekiminize aylık brüt ücreti olan 1989,89 YTL. dikkate alınarak ödenmelidir. 445 günlük çalışma süresine göre de 1 yıl, 2 ay, 25 güne göre hesaplama yapıp, 2460 YTL. kıdem tazminatı ödemeniz yasal olacaktır. Konuyla ilgili olarak Yargıtay

9’uncu Hukuk Dairesi’nin 2004/9961 esas ve 2004/ 27728 karar ve 13.12.2004 günlü kararına göre;


 • KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA


 • KIDEM TAZMİNATI


 • ÜCRETİN ESAS ALINMASI

  Davacı işyeri hekimi olup, hizmet sözleşmesine göre haftada beş gün yaklaşık iki saatten ayda toplam 41 saat çalıştığı anlaşılmaktadır. Bu şekilde çalışma, kısmi süreli çalışmadır. Kısmi süreli çalışma hallerinde, kıdem tazminatı hesabında davacıya kısmi süreli çalışma karşılığı olarak ödenen aylık ücreti dikkate alınmalıdır. Buna karşın mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda; aylık ücreti, kısmi süreli çalışma esasına göre azaltılarak kıdem tazminatı hesabı yapılmıştır. Karar bu yönüyle hatalıdır. (4857 s. İş K. m. 9, 13) (1475 s. İş K. m. 14)”

  Diğer sorunuza gelince, günlük mesaisini tamamladıktan sonra 4857 sayılı İş Kanunu’nun 42’nci maddesi gereğince fazla çalışma yapılacaksa uygun bir süre ara dinlenmesi vermek zorundasınız ama normal fazla mesai yapılacaksa ara dinlenmesi verilmesine gerek yoktur.  “Ali Tezel’le İşimiz” SHaber’de başladı

  Sayın okurlarım, tarafıma gönderdiğiniz sorularınız salı, perşembe, cumartesi günleri yerimizin yettiğince cevaplanmaktadır. Bu arada her cumartesi günü saat 20.00 -21.00 saatleri arasında, SHaber Televizyonu’nda (www.samanyoluhaber.tv ) canlı olarak yayınlanan ve 0216 4436288—4436287 numaralı telefondan ulaşılabilen “Ali Tezel’le İş’imiz Var” programı da başlamıştır. SHaber’i Digitürk 46’ncı kanaldan ve uydudan ((Türksat 2A uydusundan Frekans : 11 951 MHz, Symbol Oranı : 8800 Polarizasyon : Vertical (Dikey) FEC : 5 / 6)) da izleyebilirsiniz.  Yeni Çalışma Bakanı Faruk Çelik

  60’ıncı hükümet listesi açıklandı ve yeni Çalışma Bakanımız Bursa Milletvekili Faruk Çelik. Çok taraflı, çok ortaklı olan bu bakanlık normalde ateşten gömlektir ama önümüzdeki günlerde çıkması, çıkarılması zorunlu olan Sosyal Güvenlik Reformu ile daha da ateşlenecektir. Bu nedenle yeni bakanımıza başarılar diliyorum. Sert mizaçlı, çatık kaşlı halini de bu bakanlık süresince yumuşatmak zorunda olduğunu naçizane hatırlatmak istiyorum. Zira, bu bakanlıkla ilgili olan sosyal taraflar, sendikalar, bağlı ve ilgili kurumların her biri uyum içinde çalıştırılabilirse başarı elde edilebilir. Başarı ve mutluluk sizinle olsun.  Vergi indirim belgesinin kontrolü şimdilik yok

  SSK girişim 01.05.1995’tir. 1992-1994 tarihleri arasında 19 ay askerlik yaptım. 2004’te borçlandım ve ödedim. 2006 tarihinde yüzde 55 vergi indirim raporu aldım ve şimdi sakatlık kadrosunda çalışıyorum. 1-İkinci bir işe girdiğimde sakatlık kadrosunda çalışmak zorunda mıyım yoksa isteğe bağlı mı veya emekliliğimde herhangi bir engel teşkil eder mi? 2-Vergi indirim hastane raporumda kontrol süresi 1 yıl yazılmış ama defterdarlığın işyerine gönderdiği sakatlık indirim belgesinde kontrol süresi belirtmemiştir. Emeklilik zamanımda bir sorunla karşılaşabilir miyim? Hangi tarihte emekli olabilirim? Mehmet Çalış

  Beyefendi, artık elinizde vergi indirim belgesi var olduğu için 01.05.1995 işe girişi ve borçlanıp ödediğiniz 19 aylık askerlik borçlanmasıyla 01.10.1993 haline gelen sigorta başlangıcıyla SSK’dan 16 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3760 gün sayısı ile 01.10.2009 günü emekli olabilirsiniz. Şu andaki mevcut uygulamalar gereğince vergi indirim belgelerinde bir kontrol muayenesi süresi yoktur ama şayet 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yürürlüğe girerse bu tür bir uygulama gelecek. Yani sosyal güvenlik reformu yürürlüğe girdikten sonra emekli olacak olursanız kontrol muayenesine tabi tutulabilirsiniz.  Kardeşiniz muhtaç sayılsaydı ikinci aylığını alabilirdi

  Ali Bey öncelikle çalışmalarınızda başarılar diliyor ve halkı aydınlattığınız için teşekkür ediyorum Erkek kardeşim SSK’lı olarak çalışırken maluliyeti nedeniyle SSK’dan malulen emekli oldu. Babam Emekli Sandığı’na tabi memur idi ve ölünce annemize dul ve yetim maaşı bağlandı. Bu dul ve yetim maaşı aynı zamanda SSK’dan malulen emekli olan erkek çocuğa yani kardeşime de bağlanır mı? Bir başka deyişle SSK’dan malulen emekli olan bir erkek kişi aynı zamanda babasından dolayı Emekli Sandığı’ndan dul ve yetim maaşı almaya hak kazanıp iki maaş alabilir mi? Eğer bağlanırsa neler yapmamız gerekiyor? Bizi bu konu da lütfen bilgilendirin. İsmi mahfuz

  Sayın okurum, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince erkek çocuklara normal şartlarda okuyorlarsa en geç 25 yaşına kadar yetim aylığı verilir. Ancak, erkek çocuk malul ise kendisine bir ömür boyu yetim aylığı verilmeye devam edilmektedir. Kanun’un 74’üncü maddesine göre; “…iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tesbit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır…”. SGK’ya devredilen T.C. Emekli Sandığı aylık asgari ücret kadar geliri olanları muhtaç saymamaktadır. Yani kardeşiniz SSK’dan malüliyet aylığı olarak aylık asgari ücret kadar maluliyet aylığı alıyorsa T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince yetim aylığı alamaz.  Kısa…kısa…

  Levent Onagan-İsteğe bağlı Emekli Sandığı iştirakçiliğinde 5434 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi gereğince istifadan sonraki 6 ay içinde müracaat etmek şarttır. Bu süreyi geçirenler müracaat edemezler ama bir müddet SSK veya Bağ-Kur’lu olup da görevleri sona erenler de altı ay içinde yazılı olarak isteğe bağlı iştirakçi olmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yani hakkınız kaybolmuş değil. SSK’lı olun sonra ayrılın ve 6 ay içinde dilekçe verin.

  M.Baykar-01.01.1967 doğum tarihiniz, 01.04.1986 işe giriş tarihiniz ve 2800 gün SSK, 540 gün askerlik borçlanmasından sonra başladım dediğiniz Tarım Sigortası Bağ-Kur Tarım sigortası ise toplamda 9000 gün sayısıyla 53 yaşında emekli olursunuz. Tarım sigortası dediğiniz SSK Tarım Sigortası ise bu kere Tarım SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla 1260 günü tamamladığınız gün emekli olursunuz. Normal SSK’ya geçer ve geçtikten sonra en az 1260 gün normal SSK’ya prim öderseniz bu kere 49 yaşında yani 01.01.2015 günü SSK’dan emekli olursunuz.


      01.09.2007