Akşam Gazetesi–Emekli aylığındaki fark gelişme hızından kaynaklanıyor–Doğuştan engelli memurlar sevinebilir

13 Mart 2008Emekli aylığındaki fark gelişme hızından kaynaklanıyor

[email protected]


 
Emekli aylığını belirleyen iki ana faktör vardır; birincisi ortalama aylık kazanç ve ikincisi de bu kazancın ne kadarının emekli aylığı olarak verileceğini belirleyen aylık bağlama oranı (ABO)

Ali Bey, 2005 yılı temmuz 14’te SSK’dan emekli oldum. İnternet sayfanızda verdiğiniz bilgiler doğrultusunda yaptığım çalışmada, gösterge ve aylık bağlama oranları SSK’nın bilgileriyle aynı ama bağlanan maaş Temmuz 2005’te 978,52 YTL. Sizin sitedeki verilerle 15.01.2008 günü yaptığım hesaplamada 1249,77 YTL oluyor. Bu doğrultuda SSK’ya dilekçe gönderdim. Şu anda incelemede. Daha fazla ne yapmam gerekir. Mevlüt Çolak

Mevlüt Bey, emekli aylığınızın www.aksam.com.tr web sayfasındaki hesaplama modülünden hesaplanması ile SSK’nın hesaplaması arasında fark yoktur. Esasen emekli aylığını belirleyen iki ana faktör vardır; birincisi ortalama aylık kazanç ve ikincisi de bu kazancın ne kadarının emekli aylığı olarak verileceğini belirleyen aylık bağlama oranı (ABO). Ortalama yıllık-aylık kazanç belirlenirken de 1990 yılı ve sonrası dikkate alınır. Basitçe açıklarsak 1990 yılı ve sonrasındaki aylık-yıllık kazançlarınız toplanır ve aya-yıla bölünür. Bölünür ama biliyorsunuz enflasyonun çok olduğu ülkelerden biri idik ve eski yıllardaki aylık-yıllık kazançlarımızı emekli olduğunuz 2005 yılına göre güncellemek gerekir. Mesela, 2000 yılında ayda 150 YTL kazanırken, 2005 yılında ayda 500 YTL kazanıyor olabilirsiniz. İşte 2000 yılındaki 150 YTL’yi sizin emekli olduğunuz 2005 yılı değerlerine ulaştırmak için güncelleme yapılır. 2000 yılının kazancı güncelleme yapılırken, önce 2001 yılının enflasyonu (TÜFE) ve Gelişme Hızı (GH) sonra, 2002 yılının TÜFE ve GH’si, sonra 2003-2004 yıllarının TÜFE ve GH’si kadar arttırılıyor. 2000 yılının kazancı nasıl güncelleniyorsa, diğer yılların kazançları da aynen bu şekilde güncelleniyorlar. Güncellenen kazançlar da ABO ile çarpılarak alacağınız emekli aylığı belli ediliyor. Emekli olduktan sonra ise emekli aylıklarınız sadece TÜFE kadar artırılıyor ama GH asla verilmiyor. İşte bu nedenle de 2005 yılında emekli olduğunuz için size verilen emekli aylığı verileri ile www.alitezel.com’dan hesaplama yaptığınızda çıkan fark GELİŞME HIZI farkıdır. Bizim de yıllardır anlatmak istediğimiz de budur. Emekli aylıklarına da GH kadar fark verilmesi gerektiğidir ki bu da ancak yasa değişikliği ile yapılabilir. Bu açıklamalarım nedeniyle SSK’ya yaptığınız başvurudan da bir sonuç alabileceğinizi zannetmiyorum. Öte yandan, sizinle aynı şartlara sahip (aynı prim ödeme gün sayısı, aynı aylık kazancı olan) kişilerin sadece sizden sonra emekli olup sizden daha fazla emekli aylığı aldığına da şahit olmaya başlayacaksınız. Hatta, 2005, 2006 ve 2007 yıllarının gelişme hızı KANUN gereği size verilmediği için oluşan bu farklar her yıl da gittikçe artacak.Doğuştan engelli memurlar sevinebilir

Ali Bey, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yeniden görüşüleceği şu günlerde, gözden kaçan, daha önce adil olmadığı dile getirilen ve çözümü için Sayın Milletvekilimiz Lokman Ayva Bey’in girişimlerine rağmen çözülmeyen bir hususu affınıza sığınarak değerlendirmelerinize arz ediyorum, yardımcı olursanız sevinirim. Konu, 5434 Sayılı Kanun’un 39’uncu maddesinin (j) bendinin, 5335 sayılı Kanun’la 2005 yılında değiştirilen hali gereğince,”Göreve girişlerinde, Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak alınmış ve raporda sakatlık oranı en az yüzde 40 olanlardan fiili hizmeti 15 yıl olanların istekleri üzerine” emekli edilmektedirler. Ayrıca Emekli Sandığı, 03.02.2006 tarihinde aldığı 19 sayılı kararı ile; sakat kontenjanından işe girmemiş engellilerden,

1- 24/09/1983 tarihinde önce işe girmiş olanlar, engelli olduklarını işe girmeden önce veya işe girdikten sonra aldıkları raporla belgelemeleri halinde, 15 yıl hizmet sonunda emekli olabilmektedir.

2- 24/09/1983 tarihinden sonra işe girenler ise engelli olduklarını işe giriş tarihinden önce aldıkları raporla belgelemiş ise 15 yıl sonunda emekli olabilmektedir.

Görüldüğü gibi Emekli Sandığı 39/J maddesiyle; 24/09/1983 tarihinden sonra, normal statüde işe giren engelli memurların da sakat kontenjanından işe girenler gibi erken emekli olabilmeleri için, işe girmeden önce engelli olduklarını belgelendirmelerini istemektedir.

Kısaca normal statüde işe giren memur, engelli olduğuna dair işe girmeden önce alınmış raporunu, emeklilik aşamasında, yani 15 hizmet yılı sonunda bile ibraz ettiğinde erken emekli olabilmektedir.

Ancak, yine normal statüde işe giren memur, işe girdiği tarihten sonra “doğuştan engelli” olduğuna dair rapor alırsa, hatta bu rapora istinaden vergi indiriminden yararlanıyor olsa bile bu raporu işe girmeden önce almadığı gerekçesiyle erken emekli olamamaktadır. İşte bu nedenle TBMM’de görüşülen tasarıda değişiklik yapılması gerekmektedir. l Kadir Kumru

Kadir Bey, 24 Şubat 2008 günü bu köşeden, sizin gibi engelli memur okurumuz Ramazan Akbulut Bey’e verdiğimiz cevapta, “Sosyal Güvenlik Reformu engelli memurlara yine çözüm getirmiyor” demiştik. Yazımınızın sonunda da bu konuda çözüm getirecek kişinin daha doğrusu çözüm görevinin Ak Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva’ya düştüğünü ifade etmiştik. Kamuoyunda bilinen adıyla “Sosyal Güvenlik Reformu” resmi adıyla, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam ederken, Lokman Ayva aradı, görüştük. Sonrasında da verdiği önerge ile, 5510 sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesindeki, “çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlardan…..” hükmündeki, “çalışmaya başlamadan önce” ibaresi çıkarıldı. Kanun 18 Mart 2008 günü TBMM Genel Kurulu’ndan görüşülürken aynen bu şekilde geçerse ki bana göre geçer, artık sizlerde erken emekli olabileceksiniz.Kısa…kısa…


  • Melih Önkan-Halen tartışılan 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu yürürlüğe girse bile siz emekliler SGDP ile çalışmaya devam edeceksiniz. Sadece reformdan sonra ilk kez işe girip de ileride 65 yaşında emekli olanlara SGDP ile çalışmak yasaklanacak.


  • Zümrüt Liban- İşitme engelli 3’üncü derece sakatlık raporu olan kardeşinizin, yasalar gereği ücreti asgari ücretten az olamaz ama daha fazla olmalı diye bir şey yok. İşyeri hekimi tarafından yasaklanmamış ise vardiyalı işyerlerinde gece vardiyasında çalışmasında bir sakınca ve yasadışılık da yok.


  • Feyhan Çınar-Hanımefendi, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine 1999 yılında eklenen 5’inci bent gereğince, 28.07.1987 işe girişinizle 20 yıllık sigortalılık sürenizi tamamlamışınız, emeklilik için 5225 gününüz de varsa SGK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alarak, işyerinden ayrılıp kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.