Akşam Gazetesi–Emekli aylığınızı kesemezler–SSK emekli aylığınızı haczedebilir–Vergi indirim tutarınız aylık 85.5 YTL.–

21 Temmuz 2007Emekli aylığınızı kesemezler

[email protected]


 
31.08.1990 tarihine kadar 4650 gün SSK + 450 gün T.C. Emekli Sandığı’na prim ödedim. Bu arada 1990 yılında İstanbul’da 1993 yılında da İzmir’de limited şirket ortağı oldum. Ancak Bağ-Kur’a hiçbir şekilde müracaat etmedim ve çıkan aflardan da yararlanmadım. Çünkü, 1990 yılı 8’inci ayı itibari ile emekliliğimi prim ödeme günü açısından doldurmuştum. Sadece 25 yıllık sigortalılık süremi doldurmayı bekledim. İzmir’deki ortaklığım 2001 yılında sona erdi. İstanbul’daki şirkette ortaklığım halen devam ediyor. Müracaatım üzerine 5203 günlük prim ödemiş olarak 1.8.2003 tarihinde SSK’dan emekli oldum. Ancak İzmir Bağ-Kur Müdürlüğü’nün 11.6.2007 tarihli bir yazısına istinaden SSK emekli aylığımı kesti ve ödediği maaşları geri istiyor. Tabii ki Bağ-Kur da 40.000 YTL gibi bir prim borcu çıkarmış onu talep ediyor. Yapmam gerekenler hakkında beni yönlendirmenizi rica eder, saygılar sunarım. İbrahim Benli

Beyefendi, normal şartlar altında 1479 sayılı Kanun gereğince 1993 yılından itibaren Bağ-Kur’lu olmanız ve Bağ-Kur’a prim ödemeniz gerekirdi. SSK’dan emeklilik için prim ödeme günüm doldu, sigortalılık süresinin tamamlanmasını bekliyordum gibi bir gerekçeyle prim ödememezlik yapma hakkınız yok. Bu nedenle ilk bakışta SSK ve Bağ-Kur doğru işlem yapmış gibi görünüyor ama 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’na 22.02.2006 gün kabul edilen 5458 sayılı Kanun’la eklenen ek 19’uncu maddeye göre; “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalıların bu sürelere ilişkin prim borçlarının Kurumca yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi halinde daha önce prim ödemesi bulunan sigortalının ödediği primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibariyle, prim ödemesi bulunmayan sigortalının ise tescil tarihi itibariyle sigortalılığı durdurulur. Prim borcunun ait olduğu süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilmez ve bu sürelere ilişkin Kurum alacakları takip edilmeyerek, Kurum alacakları arasında yer verilmez…”. Öte yandan yine aynı Kanun ile gelen Geçici 26’ncı maddeye göre de sizin Bağ-Kur borçlarınızın tamamının silinmesi gerekirdi çünkü maddeye göre, “Bu Kanun ve 2926 sayılı Kanuna göre kayıt ve tescili yapıldığı halde, 31/03/2005 tarihi itibariyle beş yıl ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan sigortalılar veya hak sahiplerinden bu sürelere ilişkin prim borçlarını yeniden yapılandırma talebinde bulunmayanlar veya yeniden yapılandırma talebinde bulundukları halde yapılandırma haklarını kaybedenler hakkında ek 19’uncu madde hükmü uygulanır” demektedir. Ayrıca, bu iki maddenin uygulanması için Bağ-Kur’un devredildiği SGK tarafından 2007-47 sayılı Genelge yayınlanmış ve memurlara ne gibi işlemler yapmaları gerektiği talimatlandırılmıştır. Şimdi yapmanız gereken İzmir Bağ-Kur İl Müdürlüğü’ne dilekçe verip, 2007-47 sayılı genelgenin hakkında uygulanmasını ve borçlarının silinmesini ve hemen ertesinde de SSK’ya durumu düzeltici bir yazı yazılmasını istemektir. SSK’da Bağ-Kur’dan gelecek yazıya göre emekli aylığınızı yeniden bağlayacaktır. Ancak, SSK’dan emekli olduktan sonra limited şirket ortaklığınız devam ettiği için Bağ-Kur’a sosyal güvenlik destek prim (SGDP) borçlarınız var onları ödemelisiniz.SSK emekli aylığınızı haczedebilir

Sayın Tezel, 2003 yılında yönetim kurulu üyesi bulunduğum şirketten emekli olarak ayrıldım. SSK bu şirketin prim borcu nedeniyle emekli maaşımın 1/3’ünü haczetti. Bilahare bu şirket 5458 sayılı yasa kapsamında borçlarını yapılandırdı. Birkaç taksit ödedikten sonra, ödeme zorluğuna girdiği için, SSK yine benim emekli maaşımın 1/3’ünü haczettiğini bana bilgi olarak adi bir mektupla bildirdi. Sizden öğrenmek istediğim.

1. SSK’yı dava edebilir miyim?

2. Davayı hangi mahkemeye (İş mahkemesi mi, İdare Mahkemesi mi)

açmalıyım?

3. Dava açma için bir süre var mı? Beni aydınlatırsanız müteşekkir kalacağım.

M. Süreyya Sezgin

Sayın okurum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 121’inci maddesine göre, “Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları ve bu Kanun’un 80’inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez…”. Madde içinde gördüğünüz, “ve bu Kanunun 80’inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar” ibaresi, 06.07.2004 tarih ve 25514 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5198 sayılı Kanun’un 17’nci maddesi ile madde metnine eklenmiştir ki bu ibare olmasaydı, değil SSK hiç kimse emekli aylığınıza haciz koyamazdı. Ancak, artık bu madde gereğince SSK emekli aylığınıza haciz koyabilir.Vergi indirim tutarınız aylık 85.5 YTL.

Ben asgari ücretle çalışıyorum. Temmuz 2006’da vergi indirimi için başvurdum. Raporum yüzde 80 oranıyla geldi. Vergi indirimi ile ilgili belge işyerine Ocak 2007’de gelmiş ve temmuzdan itibaren uygulanacağını söylüyorlar. Benim maşıma yansıyacak olan aylık net kaç para yansıyacak? Murat Özbek Sayın okurum, Gelir Vergisi Kanunu gereğince ve kanuni tabiriyle sakatların aylık kazançlardan bir miktarı vergi dışı bırakılmaktadır ki bu rakamlar her yıl değişmektedir.

2007 rakamlarına göre istisnalar


 • Birinci derece sakatlar için aylık 570.-YTL,


 • İkinci derece sakatlar için aylık 280.-YTL,


 • Üçüncü derece sakatlar aylık için 140.-YTL. kazanç vergiden istisna edilmekte yani vergi alınmamaktadır. Mevzuata göre çalışma gücünün yüzde 80’inden fazlasını (80 dahil) kaybeden birinci derece, yüzde 60’ından fazlasını (60 dahil) kaybeden ikinci derece, yüzde 40’ından fazlasını (40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır. Bu durumda, basitçe hesaplarsak, yüzde 15 gelir vergisi oranıyla, birinci dereceler için aylık 85,5, ikinci dereceler için 42, üçüncü dereceler için 21 YTL. her ay daha az vergi alınacak demektir. Alınmayan bu vergi tutarı da sizin aldığınız ücrete yansımalıdır. Yazınızda belgenin ocak ayında geldiğini söylüyorsunuz o halde geldiği aydan itibaren vergi indirimi hakkınız başlamış demektir.  Kısa…kısa…


 • Metin Eroğlu-Avukat Evran Kırmızı aracılığıyla göndermiş olduğunuz mesajınıza göre askeri hastaneden alınmış yüzde 42 oranlı raporla SGK’dan (eski adıyla SSK’dan) emekli olamazsınız. Ancak bu raporla çalıştığınız işyeri aracılığıyla defterdarlığa başvurup vergi indirim belgesi alırsanız erken emekli olursunuz.


 • Derya Dağlı-2022 sayılı Kanun gereğince aldığınız özürlülük aylığı nedeniyle yeşilkart almanız gerekir. Babanız üzerinden SGK’ya devredilen SSK’dan sağlık karnesi kullanmanız yasal değil.


 • Ayşen Kaya-25.02.1952 doğumlu olan ve 01.03.1988 gününden beri Bağ-Kur’lu olan babanız 15 yıldan fazla prim ödeme süresiyle bundan sonra prim ödese de ödemese de 57 yaşında yani 25.02.2009 günü SGK’ya devredilen Bağ-Kur’dan emekli olur. Bu arada vergi kayıtlarını kapatmazsa prim öder, kapatırsa prim ödemez.


 • Onur Soysal-1956 doğumlu annenizin bugüne kadar herhangi bir sosyal güvenlik başlangıcı yoksa size Bireysel Emeklilik sistemini tavsiye edemem. Bireysel Emeklilik basitçe, bir yatırım danışmanlığıdır, paramı nereye yatırayım döviz mi faiz mi iyi diyorsanız gidin ama SSK’nın, Bağ-Kur’un emeklilik sistemi ile Bireysel Emeklilik kıyas bile edilemez. Bireysel Emeklilik sistemi sizin adınıza biriktirir, işletir sonra da size geri öder ama (biriktirdiğiniz) kasanızda para bitince ödeme de biter. Yani ne kadar biriktirmişseniz o kadar paranız var demektir.


      21.07.2007