Akşam Gazetesi-Emekli hakimler 450 YTL destek primi ödeyecek–Babanız ölmeden eşi ve kızına aylık kalmaz–Sosyal güvenlik il müdürleri geliyor

12 Ocak 2008Emekli hakimler 450 YTL destek primi ödeyecek

[email protected]


 
Sayın Ali Tezel, ben emekli hakimim. 1’inci sınıf hakim iken 4 yıl önce emekli oldum. Ayda 3000 YTL emekli maaşı almaktayım. Yaklaşık 4 yıldır kendi ofisimde serbest avukatlık yapıyorum. Yanımda çalışan kimse yok. Yeni sosyal güvenlik yasası gereğince destek primi ödeme yönünden durumumun ne olduğunu merak ediyorum. Ödeyip-ödemeyeceğimi, ödeyeceksem miktarını ve yapmam gereken işlemlerin neler olduğu konusunda cevap verirseniz sevineceğim. Av. İlyas GÜLEL

Sayın Gülel, halen geçerli olan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun Ek 20’nci maddesinde yazılı olan, “…Diğer sosyal güvenlik kanunlarına göre yaşlılık ve malullük aylığı bağlananlardan, 24’üncü maddenin (I) numaralı bendinde belirtilen kapsamda çalışmaya başlayanlar, çalışmaya başladıkları ayı takip eden ay başından itibaren, çalışmalarının sona erdiği ay dahil, bu Kanu’nun 50’nci maddesine göre belirlenen onikinci gelir basamağının %10’u oranında sosyal güvenlik destek primi öderler..” hükmü gereğince her ay 12’nci basamağın yüzde10’u kadar (yaklaşık 70 YTL) SGDP ödemeniz gerekir.

Sanırım ödüyorsunuzdur yoksa birikmiş borçlarınız ortaya çıkacaktır. Öte yandan

TBMM’de görüşülmekte olan ve yetkililerce Haziran 2008 ayında yürürlüğe gireceği ifade edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu değiştiren kanun tasarısı ile 30’uncu maddesi değiştiriliyor. Tasarıya göre, “…çalışmaya başlayanların aylıklarının kesilmemesi için yazılı istekte bulunanların yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilir. Bunlardan, almakta oldukları aylıklarının % 15’i oranında sosyal güvenlik destek primi kesilir. Sosyal güvenlik destek primine tabi olanların primleri, aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir…”. Görüldüğü üzere tasarı aynen kanunlaşırsa ayda 70 YTL yerine, almakta olduğunuz emekli aylığınızdan yüzde 15 oranında kesinti yapılacak ki bu da yaklaşık 450 YTL eder. Üstelik, şu an 70 YTL’yi siz kendiniz ödemekle mükelleftiniz yeni durumda emekli aylığınızdan kesinti yapılacak.Babanız ölmeden eşi ve kızına aylık kalmaz

Babam 01/01/1941 doğumlu. Askere 1960 yılında gitmiş ve iki sene askerlik yapmış. Askerden sonra 1976 tarihinde 1 ay sigortalı olarak çalışmıştır. Daha sonra 2001 yılının mart ayında Tarım Bağ-Kur’una kayıt yaptırdık ve aralıksız olarak yatırmaya devam ediyoruz.

1-Babam bu şartlarda ne zaman emekli olabilir?

2-Şayet emekli olabilirse annem ve çalışmayan kız kardeşim maaş alabilir mi?

2-Emekli olursa ne kadar maaş alabilir?

3-900 gün olan yasadan yararlanabilir mi? Yararlanırsa eş ve kız evlat yararlanır mı ve sağlıktan yararlanır mı? İdris Er

Halen Tarım Bağ-Kur’una devam eden babanız buradan daha önceki 1 aylık SSK’sı ve öderse askerlik süresi dahil 15 tam yılı (5400 günü) tamamladığı an emekli olur. Veyahut da bundan sonra SSK’lı bir işe girerse bu kere Tarım Bağ-Kur’dan sonra en az 1260 gün SSK primi ödemek şartıyla SSK’dan 3600 günle de hemen emekli olur. Alacağı emekli aylığı Tarım Bağ-Kur için en az 270 YTL, SSK için en az 585 YTL olur. Babanız en son Tarım Bağ-Kur’lu iken vefat ederse 1800 gün ile SSK’lı iken vefat ederse 900 gün ile geride kalan eş ve kız çocuklarına dul ve yetim aylığı bağlanır. İster kendisi emekli olsun ister vefatından sonra eşi ve kızları aylık alsın aylık alan herkes sağlıktan da yararlanır.Sosyal güvenlik il müdürleri geliyor

60 yıllık SSK ve T.C. Emekli Sandığı ile 40 yıllık Bağ-Kur’un kapatılıp yerine 5510 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kurulması 2006 yılı mayıs ayında TBMM’den geçmişti. SGK’da 2006 yılı kasım ayında da ilk genel kurulunu gerçekleştirip, aynı gün yönetim kurulunu kurup ayağa kalkmıştı. İşte o günden beri her ilde kapatılan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın müdürleri görev yapıyordu. Şimdi ise iki hafta önce Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu toplanıp önce daire başkanlarını seçmeye başlamıştı. Şimdi ise il müdürleri görevlendirmesine başlandı. Buna göre, Ahmet Yetim-Gaziantep, Tamer Tipi-Hatay, Mustafa Keskin-Adana, Selim Erol-Antalya, Ali Pekten-Ankara, Özge Songül-Konya, Celal Kapan-İzmir SGK İl Müdürü olarak görevlendirildiler. Her biri birbirinden kıymetli bu dostlarıma yeni görevlerinde başarılar diliyorum.Kısa…kısa..


  • Nilgün Gürlek- 10.06.1976 doğum tarihiniz, 10.11.1994 günü başlayan memuriyetinizden sonra 15.08.2008 gününden itibaren başlayacağınız SSK’ya en az 1260 gün prim ödemek şartıyla 51 yaşında emekli olursunuz. Aradaki aylıksız izin süresinin parasını ödemeniz gerekmez.


  • Mehmet Kışlacık- 22.04.1969 doğum tarihiniz, 20.11.1985 işe giriş tarihinizden beridir (arada 1,5 sene hariç) basın çalışanı iseniz emeklilikte yaş şartını getiren 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 23.05.2002 günü en az 5400 gün basın çalışmanız var demektir. Doğruysa, başlangıcınız 3 yıl 9 ay geriye giderek 20.02.1982 olur ki normal şartlarda 46 yaşında emekli olurdunuz ama basında çalıştığınız gün sayısı kadar bu yaştan düşer. Mesela basında şu an 7200 gününüz varsa bundan sonra basında çalışmasanız dahi 41 yaşında (22.04.2010) emekli olursunuz. Alacağınız emekli aylığını ise www.alitezel.com dan hesaplayabilirsiniz.


  • Zeliha Taşkıran- 26.10.1989 işe girişiniz, 30.05.1956 doğum

    tarihinizle 3600 gün sayısını 23.05.2008 gününden önce tamamlamak şartıyla 54 yaşında yani 30.05.2010 günü emekli olursunuz.