Akşam Gazetesi–Emekli olmadan kıdem tazminatı karmaşası devam ediyor–Gazetecinin emekliliği

15 Ocak 2008Emekli olmadan kıdem tazminatı karmaşası devam ediyor

[email protected]


 
7000 günü aŞtIĞInIz İÇİN, SGK’ya devredİlen SSK’dan ‘kIdem

tazmİnatI alabİlİr’ yazISI İSTEYİN

Sayın Tezel, ben 27.06.1966 doğum tarihliyim ve 1985 yılı sigorta başlangıcım var. Siz önceki yazılarınızda diyorsunuz ki;

“…A-506 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesine göre;

1-Kadın ya da erkek olsun başkaca bir şart aranmaksınız 7000 gün sayısı olanlar veyahut da,

2-Kadın ya da erkek 25 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4500 günü olanlar,

B-506 sayılı Kanun’un Geçici 81/B’ye göre,

-Kadın ise 20 ve erkek ise 25 tam yıl sigortalılık süresi ile aynı maddede belirtilen gün sayılarına (5000 ile 7000 arasında değişir) ulaşmış olanlar,

C-506 sayılı Kanun’un Geçici 81/C’ye göre,

-İster kadın olsun ister erkek en az 15 yıldan beri sigortalı olması ve en az 3600 gün sayısını tamamlayanlar, diledikleri zaman SSK’ya başvurup, ‘kıdem tazminatı alabilir’ yazısı isteyebilir ve alacakları yazı ile işyerlerinden kıdem tazminatı alarak ayrılabilirler…” Ben de bu yasayı böyle anlıyorum ve yazıyı alabilmek için daha önce SSK İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’ne başvurarak kıdem tazminatı alabilir yazısını istedim. İlgili makamda 7100 günümün olduğunu dokümanla tespit ettiler ama iki şartın da oluşması gerektiğini yalnızca 7000 iş gününün yeterli olmadığını, 25 yıllık sigortalık süresinin dolmasının şart olduğunu söylediler. 08.01.2008 tarihinde yazılı olarak ilgili makama tekrardan başvuruda bulundum. Israrla bu yazıyı alamayacağımı söylediler. Emeklilik tarihimi içeren bir yazıyı tarafıma verdiler. Bahse konu yasa ile ilgili birimin değişik müfettiş kademelerinde de yaptığım araştırmalarda da konunun nedense tam olarak anlaşılamadığını anladım. Bu yazıyı aldığımda kendilerine de göstermemi istediler ve gerçekten çok üzüldüm. Şimdi size şunu sormak istiyorum, iş mahkemesine olayı intikal ettirsem işin maddi manevi boyutunun nasıl olabileceği, mahkemenin ne kadar sürebileceği, konuyla ilgili emsal sonuçlanmış mahkeme kararları var mıdır? Mahkeme öncesi nasıl bir hazırlık yapmam gerekir? lŞenol Şengün

Şenol Bey, 08.09.1999 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4447 Sayılı Yasa ile 1475 Sayılı Yasa’nın 14’üncü maddesine eklenen beşinci bende göre, “5. 506 Sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81’inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,” kıdem tazminatı ödenmesi kararlaştırılmıştır. SSK’da bu konuyla ilgili olarak 1999 yılında 12-99 ek sayılı genelgeyi yayınlamış, hiçbir açıklama getirmeden sadece Kanun’u tekrarlamış yorumu Sigorta Müdürlükleri’ne bırakmıştır. Ancak, SSK, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK’ya) devredildikten sonra 18.07.2007 tarihinde SGK’ya devredilen, SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı tüm illere, 21.05.2007-09.06.2007 tarihleri arasında yapılan “Karar ve Ödeme İşlemleri” eğitiminde belirlenen tereddütlü konular ile hatalı uygulamalara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması gerek duyulmuştur” diyerek yeni talimatlarını göndermiştir, kıdem tazminatı alabilir yazısını dar bir çerçeveden ve TBMM’yi-Kanunları hiçe sayarak yorum getirmiştir. İşte, İstanbul İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü’nün size yazınızı verememesinin sebebi de bu yazıdır. Sizin normal şartlarda hukuk devletiysek 7000 günü aştığınızdan SGK’ya devredilen SSK’dan “kıdem tazminatı alabilir” yazısı almanız gerekirdi. Çünkü, 506 sayılı Kanun’un 60’ıncı maddesine göre, erkekler 60 yaşında ve 7000 gün sayısı ile emekli olabilirler ve metindeki yaş şartını ortadan kaldırdığımızda ortada sadece 7000 gün sayısı kalmaktadır. Fakat, bu köşeden 04.08.2007 günü yayınlanan (Vatandaşa eziyeti sevenler SGK’nın da mayasını bozacak) ve başlıklı yazımda da dile getirdiğim üzere, SGK’ya devredilmiş olan SSK, yukarıdaki şartlardan sadece 506 sayılı Kanun’un Geçici 81/B’ye göre, hakkı olanlara bu yazıyı vermektedir. Diğerlerini vermemekte yani Kanun’u takmamaktadır. Ancak, sizler iş mahkemelerinde dava açtığınızda ise SSK davaları kaybetmekte hem dava ve avukatlık masrafları ödemekte hem de sizlerin Kuruma olan inancınızı ve güveninizi yitirmenize neden olmaktadırlar.Gazetecinin emekliliği

Bİr gazeteci olarak sizi takdir etmekteyim. Çok zor olan halkla iletişiminiz beni oldukça etkiliyor. Bilmiyorum farkında mısınız; birçok kişide olmayan bir yetenek bu. Şimdi ben 19.05.1970 doğumluyum, 1988 yılında işe başladım. Sigorta hizmet cetvelimden de sizin de göreceğiniz gibi 2A olarak yatmış bulunmakta, şu anda çalışmıyorum çünkü çalıştığım gazetemiz kapandı. Beraber çalıştığımız bir arkadaşım, o da 1968 doğumlu. Gün sayısını bilmiyorum emekli oldu. Benim gün sayım 5050. Acaba ne zaman emekli olacağım?


 • Caner İmren

  Sayın meslektaşım, gönderdiğiniz hizmet cetvelinize göre, emeklilikte yaş uygulamasının başlatıldığı 23.05.2002 günü basında 3600 gününüz yok, olsaydı daha erken emekli olabilirdiniz. Şu an ise 4166 gün basın (2A veya 3A) çalışmanız var. Buna göre de normal şartlarda 01.06.1988 işe giriş tarihinizle 51 yaşında en az 5450 günle emekli olurdunuz. Ancak siz basın çalışanı olduğunuzdan basındaki gün sayınızın dörtte biri kadar (2 yıl, 10 ay, 21 gün) yaştan indirim hakkı kazanmışsınız. O halde bundan sonra basında çalışmasanız dahi var olan 5005 gününüzü 5450 güne tamamlamak şartıyla 48 yaş, 1 ay, 9 günlük iken SSK’dan emekli olabilirsiniz. Tabii bundan sonra basında çalışırsanız ve TBMM’de görüşülmekte olan “Sosyal Güvenlik Reformu” gazetecilere verilen yıpranma hakkını kaldırmazsa, basında çalıştığınız her 4 ay için bu yaş 1 ay öne gelir. Son olarak 5050 gününüzden 45 günü çakıştığından dikkate almadım.  Kısa..Kısa..

  l Zerrin Aykut-Bursa-Gönderdiğiniz mektubunuza göre, 1957 doğum yılınız, 15.10.1981 işe giriş tarihiniz ve var olan 1889 gününüzü bundan sonra isteğe bağlı SSK primi ödeyerek 3600 güne çıkarmak şartıyla emekli olursunuz. Bu nedenle bir an önce prim ödemeye başlayın. Emekli olup primleri sonra ödeme gibi bir uygulama yok.

  l Hikmet Ünsal-Ankara-Web sayfam olan www.alitezel.com a girip gün sayısı ve kazançlarınızı YTL ve TL uyarılarını dikkate alarak giriniz alacağınız emekli aylığı ortaya çıkacaktır.

  l Ali Nazmi Darcan- 29.07.1963 doğum tarihiniz, 01.05.1981 işe girişiniz ve 1982 ile 1998 arasındaki 5663 günlük T.C. Emekli Sandığı, 1999 ile 2001 arasındaki 460 günlük SSK, 2004 ile 2006 arasındaki 300 günlük yine T.C. Emekli Sandığı hizmetlerinizden sonra, 18 Mayıs 2006 ile 12 Ocak 2008 arasıda 593 günlük SSK prim ödeme gün sayısı ile son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde T.C. Emekli Sandığı ağırlığı olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 61 yaşında T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursunuz. Ancak, SSK’ya ödenmiş olan 1053 günü 1260 güne tamamlarsanız yani 208 gün daha SSK primi öderseniz SSK’dan 46 yaşında (29.07.2009) emekli olursunuz.


 • Levent

  Uluganer 01.09.1980 SSK başlangıcınızla 45 yaşında yani 16.01.2008 gününden itibaren emekli olabilirdiniz. Ancak, 1980 başlangıcınız için SSK web sayfasında hizmet görünmüyorsa başlangıcınız sayılmaz. Sonraki başlangıcınız olan 1981 yılına göre ise 46 yaşında yani 16.01.2009 günü emekli