Akşam Gazetesi–Emekliler çalışırken işkazası geçirirse ikinci bir gelirleri olur –Dilekçe gönderin hizmetleriniz bulunur–Çalışmayan dul kadın yetim aylığı alır

31 Ocak 2008Emekliler çalışırken işkazası geçirirse ikinci bir gelirleri olur

[email protected]


 
21.07.1959 doğumluyum. SSK’dan emekli olduktan sonra 01.08.1999 günü Sosyal Güvenlik Destekleme Primi’ne (SGDP) tabi olarak işe başladığım özel bir şirkette, 20.10.2007 tarihinde iş kazası sonucu sol el baş parmağımı kaybettim. Gerekli resmi yerlere başvurumu yaptım. Hastane sağlık kurulunun vermiş olduğu rapora göre yüzde 11’lik sakatlığım var. Maluliyet dosyam Sosyal Güvenlik Denetleme Teftiş Kurulu Ankara Grup Başkanlığı’nda halen inceleniyor. Benim sizden öğrenmek istediğim, SGDP’ye esas kazançlarım aşağıdaki gibidir.

Haziran 30 gün 570.00 YTL

Temmuz 30 gün 886,25 YTL

Ağustos 30 gün 604,50 YTL

Eylül 30 gün 585.00 YTL

Bu durumda bana maluliyet bağlanabilir mi? Bağlandığı takdirde aylık kaç YTL alabilirim? Bağlanacak olan maluliyet maaşını peşin alabilir miyim? Peşin aldığım takdirde kesintim olur mu ve kaç yıllık peşin alabilirim? Sizin engin bilgilerinize ihtiyacım var. Haydar Yalçıntaş

Sayın okurum, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışmaya başlayanlara 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 3 ve 63’üncü maddeleri gereğince işkazası ve meslek hastalığı sigortası kolunun şartları uygulanır.

Yani bu Kanun’un 11 ve 31’inci maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre size emekli aylığınızdan başka ikinci bir gelir daha verilecek. İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az yüzde 10 azalmış bulunduğu Kurumca tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır (md.19). Sürekli ve tam iş göremezlikte sigortalıya yıllık kazancının yüzde 70’ine eşit yıllık bir gelir bağlanır. Sürekli kısmi iş göremezlikte sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine verilir (Md 20 ve 88). Yani size temmuz, ağustos ve eylül aylarının kazançlarının ortalamasının (692 YTL) yüzde 70’inin (484 YTL) yüzde 11’i (53 YTL) kadar her ay sürekli gelir verilecek. Sürekli iş göremezlik gelirinin sigortalıya ömrü boyunca verilmesi esastır. Ancak, iş kazası neticesinde tespit edilen sürekli iş göremezlik derecesinin yüzde 25’ten az olması ve bunun üç yıl içinde değişmesinin Kurumca mümkün görülmemesi hallerinde sigortalının isteği üzerine bu gelirler sermayeye çevrilerek ödenir (Md 22). Düzenlemesi gereğince de isterseniz aylık 53 YTL olarak almanız gereken gelirleri yaşınıza göre hesaplama yaparak peşin sermaye olarak da verebilirler ki bunun hesaplamasında her yıl için yüzde 5 iskonto oranı uygulanır.Dilekçe gönderin hizmetleriniz bulunur

1974-1975 yılları arasında Diyarbakır Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptım. Mecburi hizmetimi tamamlamadan görevimden istifa ettim. Tazminatımın bir bölümünü ödedim. Geri kalan bölümünü ödemedim. Hakkımda mahkeme açılmış. Daha sonra elime ulaşan belgede tazminatın geri kalan bölümünün ödenmemesi yönünde karar verilmiş. Bu durumda çalışmış olduğum günler sayılmıyor mu? Emekli Sandığı’na yaptığım müracaatta sicil numarama ve çalışmış olduğum günlere ulaşamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Gülser Kurnaz

Hanımefendi, mecburi hizmet tazminatı ile T.C. Emekli Sandığı’na ödenen kesenekler arasında bir ilişki yoktur. Ancak,

o yıllarda çalıştığınız hastane keseneklerinizi

T.C. Emekli Sandığı’na sicil numarasız göndermiştir. Bu nedenle resmi yoldan dilekçenizi verin. Hizmetleriniz hastane kayıtlarından çıkarılacaktır. Bu hizmetlerle de bundan sonra SSK’ya prim ödemeye başlarsanız ve öncekilerle birlikte 3600 güne ulaşırsanız SSK’dan emekli olursunuz.Çalışmayan dul kadın yetim aylığı alır

Ben 1 yıl önce eşimden ayrıldım, çocuklarımla birlikte oturmaktayım. Annem 2007 yılında vefat etti, SSK emeklisiydi ve 540 YTL emekli maaşı almaktaydı. Biz 3 kardeşiz, 2 erkek kardeşim var, çalışıyorlar. Ben tek kızım. Ben annemin SSK emekli maaşını alabilir miyim? Alabilirsem ne kadar alabilirim, nereye başvurabilirim. Ayrıca babam 2002 yılında vefat etmiştir. Almanya’dan malulen emekli idi. Ben bu maaşı da alabilir miyim? Alırsam nereye müracaat edebilirim? Derya Yıldırım

Anneniz SSK emeklisi olduğu için 506 sayılı Kanun gereğince yetim aylığı alıp alamayacağınız belli edilecektir. Buna göre de, Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi çalışmalarınızdan dolayı gelir veya aylık almamak, evli olmamak ve Sosyal Sigorta’ya, Emekli Sandıkları’na tabi bir işte çalışmamak şartıyla yetim aylığı alabileceksiniz. Aslında annenizin aylığının yüzde 25’i size verilmeliydi ama Kanun gereğince tek başına hak sahibi olduğunuzdan alt sınır aylığının yüzde 80’inden az olamayacağı için 442,98 YTL aylık ve 4,69 YTL SYZ ile birlikte her ay 447 YTL yetim aylığı alacaksınız. Bunun için SGK Başkanlığı Tahsisler Dairesi Başkanlığı Balgat-Ankara adresine ekinde 2 fotoğraf ve vukuatlı nüfus kaydı olan Tahsis Talep Formu’nu göndermeniz gerekir. Almanya’dan malulen emekli babanızdan aylık alma hakkınız yok ama isterseniz SGk Yurtdışı İşçi Hizmetleri Daire Başkanlığı Balgat-Ankara adresine bir dilekçe gönderin de kesin cevap alın.Kısa…kısa..


  • Osman Yılmaz-2000 yılı öncesinde (1996 yılında) emekli olduğunuz için emekli aylınızı kestirip bir müddet çalıştıktan sonra yeniden emeklilik talebinde bulunup emekli aylığını artırma şansınız yoktu. Siz bunu Ekim 2007’de denemişsiniz ama gereksiz işlem yapmışsınız


  • Adem Yılmaz-01.01.1955 doğum tarihiniz, 17.12.1976 SSK başlangıcınız, 19.08.1987 Bağ-Kur başlangıcınız ve sonrasında 22.07.2005 günü yeniden başladığınız SSK’ya 1260 gün prim öderseniz yani ara vermemişseniz

    22.01.2009 günü SSK ve Bağ-Kur toplamında 5000 gün sayısı ile SSK’dan emekli olursunuz. Bağ-Kur borcunuz 5 yıldan az olduğundan ödememe hakkınız yok.


  • Halil Erdoğan-Ank. SSK’lılar için belli bir üst yaş sınırlaması yok ister 65 ister 85 yaşına isterseniz de 100 yaşına kadar çalışabilirsiniz. Siz var olan 8 yılı 10 yıla yani 3600 güne tamamlar tamamlamaz SSK’dan emekli olacaksınız. Borçlanmadığınız askerlik sürenizi de bir an önce borçlanıp 3600 günü tamamlayın.


  • Mehmet Aktaş-Kayseri-1992 yılında başlayan SSK’nız ve var olan 4900 gün sayısı ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 5’inci bendi gereğince SSK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işyerinden tazminatınızı alıp evinizde emekliliğinizi bekleyebilirsiniz. Zira, 15 yılı ve 3600 günü aşmışsınız.


  • Mahmut Orhan-12.02.1982’de Bağ-Kur’a başlayıp daha sonra 1994 yılında SSK’ya geçip toplam 8938 gün ile SSK’dan 30.04.2006 günü emekli olduğunuzda 570 lira emekli aylığı almanız doğru olabilir. Zira, 1990 ve sonrası (16 yıllık) prim ödemeleriniz asgari ücret veya asgari ücrete yakın ise gün sayısının pek fazla önemi olmaz.


  • Mustafa Kemal Özay-1972-1980 yılları arasında Emekli Sandığı’na bağlı adliye katibi olarak görev yapıp istifa eden anneniz, 8 yıl olarak ihya ettiği memuriyet hizmetlerinden sonra, 2006 yılında başladığı SSK’ya 1260 gün yani 3,5 yıl prim ödemek ve 50 yaşını tamamlamış olmak şartıyla emekli olabilir.