Akşam Gazetesi-Gazetecilerin yıpranması, ölülerin kefen parası, bebeklerin süt parası elden gidiyor–Tarım SSK’lı esnaf olursa Bağ-Kur başlar

4 Aralık 2007Gazetecilerin yıpranması, ölülerin kefen parası, bebeklerin süt parası elden gidiyor

[email protected]


 
Sosyal güvenliği bir pasta olarak düşünürsek, SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve kamu görevlileri olmak üzere 3 paya ayrılmış durumdaydı ve 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek olan, 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” ile pastanın kenarlarından eşit olarak birer santim küçültülecekti. Ancak, Anayasa Mahkemesi, SSK ve Bağ-Kur’luların payların küçültülmesine karışmam ama kamu görevlileri kısmını küçültemezsiniz deyince hükümet, kamu görevlilerinden kesemediği payı da işçi ile esnafın payından indirmeyi kafasına koymuş olmalı ki Başbakanlık’tan TBMM’ye gönderilen tasarıda işçi ve esnafın haklarında epey geriye gidiş öngörülmüş.

1- Norm ve standart bitti, SSK ve Bağ-Kur’luyu sıkma işi başladı

Sosyal güvenlikte, SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memurlar için norm ve standart birlikteliği getiren 5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve

Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 31.05.2006 günü TBMM’de kabul edilmiş ve 16.06.2006 günlü Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. Kanunun yürürlük tarihi olan 01.01.2007 gününden itibaren memur, esnaf, işçi, bankacı, çiftçi, amele ayrı sosyal güvenlik kanunlarına tabi olmayacak aralarındaki farklılık ve ayrımlar giderilecekti. Olmadı, Anayasa Mahkemesi 22 maddeyi memurlar daha doğrusu kamu görevlileri yönünden iptal etti. Hükümet tarafından yeniden düzenlenen 5510 sayılı “SS ve GSS Kanunu” geçen hafta TBMM’ye sunuldu. Önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüp, Genel Kurul’a gönderilecek. Ancak, yeni 5510 ile eski 5510 arasında ise epey farklılıklar var ve hepsi de işçi ve esnaf aleyhine yapılmış değişikliklerden ibaret. Mesela süt parası 1170 YTL’den 195 YTL’ye, cenaze parası da 1755 YTL’den 585 YTL’ye indirilecek. Tabii TBMM kabul ederse…

2- Gazetecilerin yıpranması gidiyor

Gerek şu anda geçerli olan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5’inci maddesi gereğince her 360 günlük gazetecilik çalışması için 90 gün ilave sigortalılık süresi alarak yıpratıcı-yorucu işinden daha erken emekli olan gazetecilerin bu hakkı bir önceki 5510 sayılı “SS ve GSS Kanunu”nda korunmuştu. Şimdi yeniden düzenlenen ve TBMM’ye gönderilen 5510 sayılı Kanun’da değişiklik öngören tasarıda ise gazetecilerin ilave sigortalılık süresi kazanma hakkı ortadan kaldırılmış durumda. Sadece gazeteciler değil aynı tasarıyla, röntgencilerin, madencilerin bir kısmının, matbaacıların, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanların erken emeklilik hakları da ellerinden alınıyor.

3- Kefen parası da indiriliyor

BİR önceki 5510 sayılı Kanun gereğince, asgari ücretin üç katı tutarında yani bugünkü rakamlara göre 1755 YTL cenaze ödeneği ödenmesi öngörülmüştü ve işçi, esnaf, gazeteci, memur, kamu görevlisi ayrımı da olmayacaktı. Ancak, TBMM’ye sevk edilmeden önce SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından hazırlanıp, kamuoyuna açılan ilk taslakta cenaze yardımı 3 asgari ücretten (1755 YTL’den), 2 asgari ücrete (1170 YTL’ye) düşürülmüştü. Şimdi Başbakanlık’tan TBMM’ye sevk edilen tasarıda ise asgari ücret kadar (585 YTL) cenaze yardımı öngörülmüş. Yani, 1755 YTL’lik kefen parası, 585 YTL’ye indirilmektedir.

4- Bebeklerin süt parası gidiyor

2007 yılında yürürlüğe girmesi gerektiği halde yürürlüğe girişi önce 2007 Temmuz ayına sonra da 2008 Ocak ayında ertelenen 5510 sayılı Kanun’la, işçi, memur, esnaf, tüccar ve şirket ortağı ayrımı yapılmaksızın her doğum için sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe altı ay süreyle asgari ücretin 3’te 1’i kadar (her ay 195 YTL) olmak üzere toplam 1170 YTL süt parası yardımı ödenecekti. SGK tarafından hazırlanıp, kamuoyuna açılan 5510 sayılı “SS ve GSS Kanunu” değişiklik tasarı taslağında bebeklerin süt parasında indirim yapılmış ve asgari ücretin üçte birinden, yüzde 10’una düşürülerek altı ay boyunca ödenmesi öngörülmüştü. Yani ayda 58.5 YTL’den altı ay boyunca 351 YTL süt parası verilecekti. Fakat, şimdi Başbakanlık’tan TBMM’ye gönderilen tasarıda asgari ücretin üçte biri (195 YTL) ama sadece bir sefer verilmesi öngörülmüş. Süt parasında da tıpkı kefen parasında olduğu gibi büyük bir indirim yapılmış ve 1170 YTL’den 195 YTL’ye düşürülmüş.Tarım SSK’lı esnaf olursa Bağ-Kur başlar

SayIn Tezel, ben Karabük İli Yenice İlçesi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanıyım. Bizim sorunumuz şöyle; daha önceden tarım SSK’lısı olup daha sonradan vergi kaydı olan ve küçük çapta ticaret yapan kahvecilik, pazarcılık gibi işler ile ilgili ticaret yapanların tarım SSK’lılığı sona erer mi? Bağ-Kur İl Müdürü ile görüştüğümüzde olmaz dese de bir esnafımızın maliye kaydı olduğu için SSK kendisi ile ilişkisini kesip maliye kaydı yapıldığı tarihden itibaren yaklaşık üç yıl önceden Bağ-Kur’a girmesi gerektiğini yazarak Bağ-Kur’a yazmış. Bu şekilde tespit olmayan yaklaşık 100 kadar esnafımız vardır. Bu durumda olanların tarım SSK ilişkilerini kesebilir mi? Sizden bu konuda yardım istiyoruz. Bu arkadaşlarımızın durumu nasıl olur? Bizlere bu konuda yardımcı olursanız, görüşlerinizi yazarsanız memnun oluruz. Muzaffer Şık

Sayın okurum, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu tarımda amiyane tabirle amele, ırgat olarak çalışanların isteğe bağlı olarak girdikleri bir sosyal güvenlik çeşididir. Şartları da bir başka sosyal güvenlik kapsamına girmemek şartıyla tarlalarda, bağlarda, bahçelerde ücretle ve süreksiz olarak yevmiyeli olarak çalışmaktır. Öte yandan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun 24’üncü maddesi gereğince vergi mükellefi olanlar ZORUNLU olarak Bağ-Kur’lu olmak zorundadırlar. İşte burada zorunlu sigorta olan Bağ-Kur ile isteğe bağlı olan Tarım SSK çakışmasında yargı kararları Bağ-Kur zorunlu sigortalılığını öne çıkarmaktadır. Yani Tarım SSK’lılar vergi mükellefi oldukları andan itibaren Bağ-Kur’lu olmak zorundadırlar. Bundan kaçış yok. Ne olursa olsun gerçek Gelir Vergisi mükellefi olanlar, şirket ortakları Tarım SSK’lı değil, Bağ-Kur’lu olmak zorundadırlar.