Akşam Gazetesi-İşsizlik ödeneği süresinde hastalık ve analık primleri ödenir-Emekli işçilerde kıdem tazminatı alırlar-Yurtdışı Kısmi Aylığı Nedir?-

3 Mayıs 2007


İşsizlik ödeneği süresinde hastalık ve analık primleri ödenir
06.12.1968 doğumluyum, 01.10.1985 yılında sigorta başlangıcım 5821 günlük primim var. 30.06.2006 yılında işyerimin şehir değiştirmesi nedeniyle 01.07.2006-30.04.2007 tarihleri arasında işsizlik sigortası almaya başladım.Bu arada evlendim ve 5 aylık hamileyim 8 inci ayın ortalarında doğum yapacağım fakat işsizlik sigortam 30.04.2007 tarihi itibarıyla bitiyor. Eşimin sigortasından da yararlanamıyorum işe de giremiyorum ne yapabilirim ki sağlık  açısında SSK’dan yararlanabileyim? Bu konuda bana bilgi verirseniz çok sevinirim. Arzu Günal


 


Eşinizin sigortasından neden yararlanamadığınızı yazmamışsınız ama 30.04.2007 gününe kadar devam eden işsizlik sigortasından sonra doğum yapacağınız ağustos ayına kadar bir gün SSK’lı olarak işe girerseniz ertesi gün işten çıksanız bile 6 ay 10 gün daha SSK’nın sağlık sigortasından da yararlanabilirsiniz. Zira, işsizlik sigortası aldığınız 10 ay süresince İş-Kur sizin adınıza SSK’ya hastalık sigortası primlerini de ödemiştir, ödemek zorundadır. Bu durumda da  mesela mayıs veya haziran aylarının birinde bir gün SSK’lı bir işe girdiğinizde geriye doğru bir takvim yılında 120 günden fazla hastalık sigortası primi ödenmiş olduğundan işten ertesi gün ayrılmış bile olsanız 6 ay 10 gün daha SSK’dan sağlık yardımı alma hakkınız olur. Hatta 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun 50 inci maddesi gereğince, “….Sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigortalarına ait primleri Fon tarafından işsizlik ödeneğinin ödendiği sürece ilk altı ay için 2/3 oranında, izleyen aylarda tam olarak Sosyal Sigortalar Kurumuna veya ilgili sandıklara aktarılır. Bu primler, sigorta primlerinin hesabında esas alınan alt kazanç sınırı üzerinden hesaplanır…” denilerek sizin işsizlik ödeneği aldığınız 10 ay süresince analık sigortası primleriniz de ödendiğinden, işe girip doktor raporuyla doğumdan önceki 8 haftalık analık izninize ayrılırsanız SSK’dan doğum geçici işgöremezlik paralarınızı da alabilirsiniz.


 


 


 


Emekli işçilerde kıdem tazminatı alırlar


Babam11.06.1949 doğumlu olup 1995 yılında SSK’dan emekli oldu. Emekli olduktan sonra 15.09.1995 günü SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödemeye başladı ve halen de çalışıyor. Babam bu işyerinden tazminat alabilir mi? Hatice Şaşmaz


 


Hanımefendi, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışanlar emekli olanlarla, olmayanlar olarak ayrılmamıştır. Bu nedenle 1995 yılından beri çalışan babanız şartları oluşursa işyerinden tazminat alabilir. İş Kanunu gereğince tazminat iki halde olabilir birincisi 17 inci madde gereğince işveren babanızı işten çıkarırsa en az 8 hafta önceden haber vermek zorundadır. Şayet 8 hafta önceden haber vermez de hemen işten çıkarırsa 8 haftalık sürenin parasını peşin olarak vermek zorundadır ki buna ihbar tazminatı adı verilmiştir. Öte yandan babanız 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14 üncü maddesinde sıralanmış olan şartlarla işinden ayrılır veya çıkarılırsa kıdem tazminatı da alabilir. Bu arada unutmamak gerekir hiçbir işçi sebepsiz olarak istifa ettiğinde kıdem tazminatına hak kazanamaz.


 


 


Yurtdışı Kısmi Aylığı Nedir?


Çok sayıda okurumuzun sorduğu bir soru olan bu konuda kısa bir açıklama yapmak yerinde olacaktır. Ülkemiz ile sosyal güvenlik anlaşması imzalayan ülkelerde çalışan kişilerin o ülkelerdeki çalışma süreleri, sigortalılık süresi olarak bizim için de geçerlidir. Yani anlaşmamız olan Almanya’da çalışan birisinin yasalarımız gereği sigortalılık süresi bakımından Türkiye’de çalışanlardan bir farkı yoktur. Ancak, emeklilik için sigortalılık süresi yeterli değil ayrıca prim ödeme gün süresi ve belli bir yaşa ulaşmak da gereklidir. Anlaşmalı ülkede çalışmaya başlamadan önce veya sonra Türkiye’de birkaç gün dahi olsa çalışması olan birisi prim ödeme günü şartı hariç, sigortalılık süresi ile yaş şartını tamamlayınca, yurda kesin dönüş şartı olmaksızın, Yurtdışı Kısmi Emekli Aylığı ile emekli olabilir. Bu kişilerin alacakları emekli aylıkları düşük olur ama sağlık karnesi sahibi olurlar. Mesela, 5000 gün ile 500 YTL. emekli aylığı alınıyorsa, 500 günü olan bir yurtdışı çalışanı 50 YTL kadar emekli aylığı alabilir. Öte yandan Yurtdışı Kısmi Aylığı Alanlar isterlerse, yurtdışı borçlanması yaparak borçlarını ödedikleri tarihi takip eden aybaşından itibaren tam aylığa çevirttirebilirler ama bu durumda 3201 sayılı Kanun gereğince yurda kesin dönüş şartı da yerine getirilmelidir. Bu uygulamada borç miktarının tahakkukunda sözleşme akdedilen ülkenin sigorta kurumlarınca gönderilmiş olan hizmet cetvelindeki, tam aylığa yeterli olan gün sayıları nazara alınır.


 


Kısa Kısa Kısa


Kudret Bilgin-1956 doğumlu ve sigorta başlangıç tarihi 01.02.1993 olan annenizin kaç prim ödeme günü olduğunu yazmamışsınız. Şayet annenizin 3600 günü varsa veya 23.05.2008 gününe kadar 3600 gününü tamamlarsa 54 yaşında yani 1956 yılının hangi ay ve gününde doğmuşsa 2010 yılının aynı ay ve gününde SSK’dan emekli olur.


 


Fadıl Ekşi-26.03.1964 doğum tarihiniz ve 18.04.1983 işe giriş tarihinizle normal şartlarda 47 yaşında yani 26.03.2011 günü emekli olacaktınız. Ancak, siz 06.06.1996 gününden beri matbaa işçisi olduğunuzdan ve SSK hizmet cetvelinize göre 3600 günden fazla 2A ve 3A çalışmanız olduğundan bu sürenin dörtte biri kadar bu yaştan düşecektir. Bugünkü rakamlara göre 3810 gün basın çalışmanızın dörtte biri olan 952 günü (2 yıl, 7 ay, 20 günü) 47 yaştan düştüğümüzde 44 yaş, 4 ay, 10 günlük iken yani 16.08.2008 günü emekli olursunuz. Tabi bundan sonraki basın çalışmanızın her dört ayı için bu tarih bir ay öne gelecektir.


 


Enes Demircan1983 yılı Bağ-Kur başlangıcınız ve 1800 gün prim ödemeniz, 700 gün T.C. Emekli Sandığı süreniz ve 2400 gün SSK günlerine göre şayet son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok SSK olursa, 2008 yılında SSK’dan en az 5150 günle emekli olursunuz. Askerlik sürenizi belirtmemişsiniz ama şayet 1983 yılından önce askerlik yapmışsanız şiddetle borçlanmanızı tavsiye ederim. Zira, bu durumda hemen emekli olabilme şansınız da olur.


 


Celal Uçar-Bağ-Kur emeklisi olup da meslek odası kaydınız olduğundan Bağ-Kur’un emekli aylığınızdan SGDP kesmesi yasal ama şayet emekli olduktan sonra gerçekten çalışmadığınız halde sadece oda kaydını sildirmediğinizden kesilmesini engellemek ve çıkan borcu sildirmek için iş mahkemesinde tesbit davası açmanızı tavsiye ederim.


 


Erdem Derya-Askerlik görevinizi ifa ettikten sonra 18.04.1984 günü başlayan sosyal güvenlik hayatınız askerlik borçlanmanızı öderseniz askerlik süresi kadar (20 ay) öne gelip, 18.08.1982 olacak ve bu durumda Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 günü tamamlamak şartıyla 18.08.2007 gününden sonra SSK’dan emekli olabileceksiniz. Şu an Bağ-Kur’dan sonra 1131 günlük primden sonra isteğe bağlı SSK’lı olarak 130 gün prim ödeyerek 1260 günü tamamlamalısınız.


Selma Hayır-SSK’dan yetim aylığı alabilmeniz için herhangi bir yerde çalışmıyor veya kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli aylığı almıyor olmanız gerekiri Siz ise T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olduğunuzdan SSK’dan yetim aylığı alamazsınız. Tersi olsaydı siz SSK’dan emekli olsaydınız ve müteveffa anneniz T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olsaydı alabilirdiniz.


Mehmet Yonar-4956 Sayılı Kanun ile 1986-2000 yılları arasındaki vergi mükellefiyeti sürelerini borçlanmışsınız, borçlandığınız süreler daha sonra hizmete ilave edilir. Askerlik borçlanmanız başlangıcınızı geriye götürür. Size yanlış bilgi vermişler. Askerliği öderseniz 48 yaşından sonra olmak kaydıyla en az 9000 gün sayısı ile Bağ-Kurdan emekli olursunuz.


Serkan Kural-Dedenizin Bağ-Kura var olan borçları da prim affı ve taksitlendirmesi kapsamındadır. Bahsettiğiniz maddeler prim affına başvurmayanlar içindir. Hesabınızda aşağı yukarı doğrudur.


Ali Kul-Bugüne kadar Bağ-Kur siciliniz olmadığı için 1993 yılındaki işyeri için şimdi Bağ-Kur’a prim ödeyemezsiniz. 02.07.1980 başlangıcınızla SSK’dan 45 yaşında (11.08.2010) emekli olursunuz.


Mustafa Ok-Beş yıldan beri prim ödediğiniz Bağ-Kur’dan daha önceki SSK günleriniz, ödediğiniz askerlik borçlanması dahil 9000 gün sayısı ile emekli olabilirsiniz. Siz, Bağ-Kur’da 3,5 yılı tamamlamadan yani 2003-2004 yıllarında SSK’dan emekliliği hak etmişsiniz ama SSK’ya müracaat etmemişsiniz.