Akşam Gazetesi-kanun daha yayınlanmadı

20 Ekim 2007kanun daha yayınlanmadı

[email protected]


 
5698 sayılı Kanun bu yazının hazırlandığı dün Resmi Gazete’de daha yayınlanmamıştı belki bugün yayınlanır. Ancak, dünkü haberimizden sonra resmi kurum ve kuruluşlardan bir açıklama gelmedi ama dün sabah Türk-İş Başkanı Sayın Salih KILIÇ aradı ve dün gazetemizde yayınlanan haberdeki kendileri ile ilgili ifadelerin doğruyu yansıtmadığını, kendilerinin emekli aylıklarının düşürülmesine değil onay vermek, desteklemek tamamen karşı çıktıklarını ifade ettiler. Konuyla ilgili olarak kendisinin ve yönetim kurulunun beyanı da şu şekildedir.

“Türk-İş:Emeklilerin refahtan pay almasını önleyen kanuna karşıdır.

TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen 5698 sayılı kanun üzerine bir açıklama yaptı. Yönetim Kurulu’nun açıklaması şöyledir:

“TBMM’de seri bir şekilde görüşülerek kabul edilen 5698 sayılı Kanun ile emekli aylığını kestirip, yeniden çalışmaya başlayan ve bir süre sonra yeniden aylık bağlanması talebinde bulunan sigortalıların, “gelişme hızının refah payı olarak aylık hesaplanmalarında dikkkate alınması” yönündeki hakları önlenmiştir.

Kanun tasarısı 10 Ekim 2007 günü TBMM Çalışma, Sağlık, Aile ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşülürken, Konfederasyonumuz ilgili değişikliklerle ilgili görüş ve önerilerini bu Komisyon’da sözlü olarak dile getirmiştir: TÜRK- İŞ temsilcileri, yapılan bu değişikliğin emeklilerin yararlanabilecekleri bir hakkın ellerinden alınması olduğunu ve kanun tasarısına bir ek yapılarak “gelişme hızının emekli aylıklarına yansıtılması” gereğini ısrarla talep etmişlerdir. Buna rağmen, AKP Çorum Milletvekili Agah Kafkas’ın basında yer alan ve TÜRK-İŞ’in de bu kanun tasarısına Komisyon toplantısında destek olduğunu belirten açıklaması, TBMM Komisyon tutanaklarıyla da belgelidir.

TÜRK-İŞ, işçi ve sendikal kökenli bir milletvekilinin, işçi emeklilerinin durumlarında bir değişiklik yaparak yararlandıkları kanuni bir hakkı tüm işçiler için geliştirmesi yerine, bu hakkın ortadan kaldırılmasına öncülük etmesini yadırgamaktadır.

TÜRK- İŞ, refah payının işçi emeklilerin aylıklarına yansıtılmasını ısrarla savunmaktadır. Bu konu, 5510 sayılı Kanun değişikliği sırasında da gündeme getirilecektir.

Basınımıza saygıyla duyurulur.”Türkiye İşçi Emeklileri Cemiyeti

İŞÇİ Emeklileri Cemiyeti Başkanı Sayın Kazım ERGÜN de açıklama göndermiş ve diyor ki, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK’in, 2000 yılı ve öncesi emekli olan yaklaşık 2 milyon kişinin maaşlarının, 2000 yılı ve sonrası emekli olanlarla aynı seviyeye çıkarılması için “intibak” çalışması başlattıklarını söylemesi, emeklilerimiz arasında sevinçle karşılandı.” demiştir. Ergün açıklamasında, farklı dönemlerde farlı emeklilik sistemlerinin uygulanması neticesinde ortaya çıkan adaletsizliği Bakanın Şeker Bayramı’nda yaptığı açıklamayla ağzımızı tatlandırmıştır ama ortada en büyük sorun bu işe ayrılması gereken yaklaşık 4- 4,5 milyar YTL. tutarındaki kaynak sıkıntısını çözmektir. Bu konuda da kendilerinin teklifinin geçtiğimiz yıl Bütçe raporlarına yansıyan hesaplamalarla SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devri sonucu ortaya çıkan alacaklarla karşılanmasıdır demiştir. Son olarak, TBMM’den geçen 5698 sayılı Kanun’un komisyon çalışmaları esnasında ise emeklilere refah payının verilmesini savunduklarını da eklemiştir.Şimdi ne olacak?

5698 sayılı Kanun’un akıbetinin ne olacağı 19.10.2007 günü bu yazının hazırlandığı saatlerde meçhul idi, zira Kanun’un Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL tarafından onaylanıp onaylanmayacağını veya yeniden görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderilip gönderilmeyeceğini bilemiyoruz. TBMM’nin de üzerinde değişiklik yapıp yapmayacağı da belli değil. Öte yandan Kanun bu şekilde Resmi Gazete’de yayınlanırsa kısa süreli emeklilik sonrası çalışmalarla emekli aylığını arttırma imkanı kalmayacak ama uzun süreli çalışmalarla emekli aylığı artacak. Tabii bunun da önüne geçmek için yeni bir yasa çalışması yapılıp yapmayacağı da belli değil.Sosyal güvenlik reformuna ne olacak?

Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından önemli maddeleri iptal edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun üçüncü kere ertelenmesi olmazsa 01.01.2008 günü yani yaklaşık 2 ay sonra yürürlüğe girmesi gerekiyor. Gerekiyor ama bu Kanun üzerinde çok önemli değişiklikler yapılması, sistemin Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına uygun olarak yeniden düzenlenmesi için en az 50 maddelik değişiklik gerekiyor. Bu değişiklikleri de hangi grubun yapacağını az çok tahmin edebiliyorum ve bu aklıma geldikçe ülkem adına üzülüyorum.İşçi emekli dernekleri federasyonu

Federasyon Başkanı Hamdi Öz, açıklama göndermiş diyor ki 5698 Sayılı Kanunu biz asla desteklemeyiz ve desteklemedik. Biz hep SSK’nın, Bağ-Kur’un, Emekli Sandığı’nın kötü yönetildiğini vurguladık bu kötü yönetimin belgeleri ile gazete ve televizyonlara açıkladık kötü yönetimden dolayı bu üç kurum çökmüştür. 4447 sayılı yasanın çıkarıldığı günleri hatırlayın ülkemizde büyük bir deprem olmuş on binlerce insan yer altında inim inim inlerken TBMM sabaha kadar çalıştırılıp çıkarılmıştır. Beddualı yasadır, yanlış uygulandığı için de eksik emekli aylıkları hesaplanmış ve ödenmiştir. Bu arada hiçbir dönemde vekil olan sendikacı emekliyi savunmamıştır. Sayın Kafkas’tan destek beklemek abes olurdu. 5698 sayılı yasaya destek veren işçi emekli derneklerine gelince çamın gözyaşları fıkrası aklıma gelir. Balta her vuruşta çamdan su gelir sorarlar çama niye ağlıyorsun diye çam dile gelir ne yapayım sapı benden der ne yapalım bu tip dernekler emekliye hizmet yerine onların sırtından rant sağlayıp saltanat sürmeyi hizmet sanıyorlar.