Akşam Gazetesi-Kefen parasında kamu görevlileri çok avantajlı-Çalışan emekliler de ücretli değil mi?

6 Aralık 2007Kefen parasında kamu görevlileri çok avantajlı

[email protected]


 
Ölüm kolay bir şey değil, ateş düştüğü yeri yakıyor ama öte yandan hayat devam ediyor, cenazenin da kaldırılması gerekiyor. Aile için hem bir canın kaybı söz konusu hem de ailenin gelirlerinin azalmasının yanında bir de cenaze masrafları ortaya çıkıyor. Ancak, ölenin çalıştığı kuruma göre alınacak para da değişiyor. Salı günü demiştik ki “Kefen parası da indiriliyor”. Olayın özeti şu;, halen yasanın Ocak 2008 ayına yetişip yetişmeyeceğini ve ertelenip ertelenmeyeceğini tartıştığımız, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” değişiklik öngören tasarı ile 5510 sayılı kanunda asgari ücretin üç katı tutarında yani bugünkü rakamlara göre 1755 YTL. Olan cenaze ödeneği rakamının bir asgari ücrete indirilmesi öngörülmüş. Bu tasarı aynen kabul edilirse işçi ve esnaf sadece kendisi vefat ederse SGK’dan bir defalığına 585 YTL alacaklar yani kefen parası 1755 YTL’lik kefen parası, 585 YTL indirilmektedir.

1- Kamudakilerin kefeni daha pahalı

YUKARIDA bahsettiğim ve SGK’nın ödeyeceği cenaze parasını hem işçiler hem esnaflar hem de kamu görevlileri yani memur, asker, öğretim üyesi, hakim ve savcılar da alacak. Ancak, bir fark var; kamu görevlilerinin her biri ayrıca bir de kendi çalışma mevzuatları olan kanunlar gereğince “ölüm yardımı” da alacaklar. Yani hem SGK’dan hem de çalıştıkları kurumdan para alınacak. İşçi ve esnafın sadece kendisinin ölümü halinde ödenecek olan bu para kamu görevlisinin eşi, çocukları vefat ettiğinde de ödenmektedir.

2- 657 Sayılı DMK’ya göre;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 208’inci maddesine göre; “Devlet memurlarından: memur olmayan eşi ile ikiden fazla dahi olsa aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) tutarında, ölüm yardımı ödeneği verilir…”

Görüldüğü üzere, memurun kendisi, eşi ve çocuklarından biri vefat ederse 450 YTL ölüm yardımı ödenmektedir. Öte yandan yine aynı Kanun’un 210’uncu maddesi gereğince de; “Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderleri (cenazenin başka yere nakil dahil) kurumlarınca ödenir. Sürekli veya geçici görevle… yurt dışında bulunan Devlet memurlarından ölenlerin ve yurt dışında sürekli görevlerde bulunanların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderler kurumlarınca karşılanır…”

Velhasıla kimsenin başına vermesin ama memurun kendisi, eşi, çocuğu vefat ederse SGK 585 YTL çalıştığı kurumu 450 YTL verecek ama üstelik tüm cenaze giderleri de fatura karşılığı kendisine ödenecek.

3- Askerlerin cenaze yardımı

KAMU görevlisi olan askerlerin çalışma mevzuatı ise “926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’dur. Bu Kanun’un 177’nci maddesine göre; “Subay ve astsubaylardan; memur olmayan eşi ile aile yardım ödeneğine müstahak çocuğu ölenlere Orgeneral aylığı (ek gösterge dahil) tutarında, kendisinin ölümü halinde ise, sağlığında bildiri ile gösterdiği kişiye, sağlığında bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine Orgeneral aylığının (ek gösterge dahil) iki katı tutarında ölüm yardım ödeneği verilir…” demektedir. Yine yukarıda devlet memurlarında olduğu gibi asker kişilerin cenaze masrafları ile nakil masrafları da kurumları tarafından fatura karşılığı ödenmektedir. Şimdi 5510 sayılı Kanun aynen yürürlüğe girerse üç asgari ücret, veya tasarıda olduğu gibi olursa bir asgari ücret de SGK verecektir.

4- Sonuç olarak…

GÖRÜLDÜĞÜ üzere, işçi ve esnaf iseniz sadece (Allah gecinden versin) siz vefat ederseniz SGK 585 YTL kefen parası verecek ama (Allah kimsenin başına vermesin) eşiniz, çocuğunuz vefat ederse cenaze yardımı veya kefen parası alamayacaksınız. Memursanız veya kamu görevlisi iseniz kendinizin, eşinizin, çocuğunuzun vefatı halinde kurumunuzdan 450 YTL, SGK’dan 585 YTL alınacak olup üstüne bir de harcamalarınızı fatura mukabili de geri alacaksınız. Asker iseniz kendiniz için SGK’dan 585 YTL, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden iki general aylığı (ben yazmayayım siz tahmin edin) ve harcamalarınızın faturası karşılığında verilecek, eş ve çocuk için ise general aylığı iki değil bir kat ödenecek.Çalışan emekliler de ücretli değil mi?

SAYIN Ali TEZEL, asgari geçim indiriminden EMEKLİ olup da, bir hizmet akdine dayalı olarak SGDP’ye tabi olanlar da yararlanacak mıdır sizce? Bu konuya ait herhangi bir ifade yok tebliğde. Ancak ÜCRETLİ olarak çalışanlar denmektedir. Konu ile ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Eminim emekli çalıştıran birçok kurum için yararlı olacaktır. Ersin YAZICI

Sayın okurum, gerek kanun ve gerekse tebliğe göre çalışanlar yani ücretleri emekli veya değil diye ayrılmamıştır. Bu nedenle ister emekli olsun ister emekli olmasın ücretlerinden gelir vergisi kesintisi yapılanların hepsi asgari geçim indiriminden faydalanacaklar.Kısa…kısa…

İsmail Demirbaş-Sosyal güvenlik reformu 2008 yılı ocak ayına yetişirse ki ben ihtimal vermiyorum SSK’lıların emekli aylığı sistemi sadece 2008 ve sonrası dönem için değiştirilmektedir. Yani sizin gibi 1976 dan beri çalışan birisi için pek önemli bir değişiklik olmayacaktır. Ancak, 2008 ve sonrasında 3-5 yıl gibi epey uzun çalışırsanız biraz etkisi olur.

Mehmet Dönmez-01.02.1978 başlangıcınız, 1959 doğum yılınız ve var olan 5023 gününüzle dilediğiniz an emekli olursunuz. Bana sorarsanız hemen emekli olun. Dilekçenizi verin.