Akşam Gazetesi-Kıdem tazminatınızı alıp yeniden çalışabilirsiniz-Kızınız nedeniyle 85 lira az vergi alacaklar–Aynı anda iki işyerinde çalışmak yasaldır–Milletvekili oğluna yetim aylığı

16 Ekim 2007Kıdem tazminatınızı alıp yeniden çalışabilirsiniz

[email protected]


 
16.01.1963 doğumluyum, 01.11.1982 günü sigortalı oldum ve 01.04.1985 ile 31.07.1986 tarihleri arasında yedeksubaylık yaptım. 2007 Ekim sonu 25 yıllık sürem doluyor

Yatırılan işgünü primi de tamam olacak ancak 47 yaş söz konusu, özel şirkette çalışıyorum. Bu yıl istersem emekliliğimi alabilir miyim? Prim yatırmaya devam etmeli miyim? Sağlıktan yararlanabilir miyim? Son yatırılan prime göre mi emekli maaşım olacak veya neye göre emekli maaşım olacak?

l Yüksel Yılmaz

Beyefendi, 01.11.2007 günü 25 yıllık sigortalılık süresini tamamlayınca SSK’ya başvurup, “Kıdem Tazminatı Alabilir” yazısını alabilirsiniz. Bu yazıyı işvereninize verip, işi bırakıp kıdem tazminatlarınızı da alabilirsiniz. İşi bıraktıktan 6 ay 10 gün sonrasına kadar SGK’dan sağlık hizmetiniz karşılanır ama daha sonra işe girmezseniz emekli oluncaya kadar sağlık hizmetlerini cebinizden ödersiniz. Bu arada işi bıraktıktan sonra ister ertesi gün ister daha sonra yeniden aynı işe veya farklı bir işe girip çalışabilirsiniz. İster çalışarak, ister isteğe bağlı prim ödeyerek prim ödemeniz emekli aylığı bağlama oranınızı arttırır. Emekli aylığınıza esas kazancınız 1990 yılı (dahil) ve sonrası kazançlarınızın ortalamasına göre belli edilecek olup daha düşük bir ücretle çalışırsanız kazanç ortalamasını aşağıya düşüreceğinizden aylığınız düşer.Kızınız nedeniyle 85 lira az vergi alacaklar

1990 girişli, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi memurum. 11 yaşında bakıma muhtaç zihinsel özürlü kızım var. Arkadaşlardan göstermelik demeleri üzerine vergi indirim belgesine başvurmadım. Böyle bir belgenin emeklilik üzerine faydası var mıdır? Vergi indirimi aylık kaç liradır? Esra Cansev

Kızınızın sağlık durumu nedeniyle sizin erken emekli olmanız gibi bir şey olmaz. Ancak, 4369 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, kanuni tabiriyle sakatlık indiriminin kapsamı genişletilmiş ve 1999 yılına kadar sadece ücretlilerin yararlanmakta olduğu vergi indiriminden bu yıldan sonra, hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler de yararlanmaktadır. Buna göre kızınız için defterdarlığa başvurup vergi indirim belgesi alırsanız aylık kazançlarınızdan bir miktarı vergi dışı bırakılmaktadır ki bu rakamlar her yıl değişmektedir. 2007 yılı rakamlarına göre,


 • 1. derece sakatlar için aylık 570.-YTL,


 • 2. derece sakatlar için aylık 280.-YTL,


 • 3. derece sakatlar aylık için 140.-YTL. kazanç vergiden istisna edilmekte yani vergi alınmamaktadır. Mevzuata göre çalışma gücünün yüzde 80’inden fazlasını (80 dahil) kaybeden birinci derece, yüzde 60’ından fazlasını (60 dahil) kaybeden ikinci derece, yüzde 40’ından fazlasını (40 dahil) kaybeden üçüncü derece sakat sayılır. Bu durumda, basitçe hesaplarsak, yüzde 15 gelir vergisi oranıyla, birinci dereceler için aylık 85,5, ikinci dereceler için 42, üçüncü dereceler için 21 YTL. her ay daha az vergi alınacak demektir. Alınmayan bu vergi tutarı da sizin aldığınız ücrete yansıyacaktır.  Aynı anda iki işyerinde çalışmak yasaldır

  Ali Bey, öncelikle bayramınızı kutluyor ve iyi günler diliyorum.Gerek yazılı gerekse görsel basından sizi ilgi ile izlediğimizi ve konunuz ile ilgili büyük bir boşluğu doldurduğunuzu düşündüğümüzü bilmenizi isterim. Eğer bana da vakit ayırabilirseniz sorum şu, 1986 yılından beri sigortalıyım ve halen özel bir iş yerinde dokuz yıldır sözleşmeye bağlı ve vardiyalı olarak çalışmaktayım. İş yerimiz 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na tabi olup, SSK’ya bildirimlerim 30’ar gün aylık çalışma günü şeklindedir. Oğlumun çok ağır hastalığı (lösemi) nedeni ile gelirim yetersiz kaldığından ikinci bir işyerinde çalışmak istiyorum. Mesleğimle ilgili bir KİT kurumunun işçi talebi olduğunu ve stajını tamamlayacak adayı işçi statüsünde işe alacağını biliyorum. Şu anda çalıştığım işyerindeki sözleşmemde 2’nci bir işte çalışma yasağı bulunmamaktadır. Talebi olan KİT kurumunun staj için veya stajdan sonra yapacağı sözleşme için böyle bir yasağı olup olmayacağını bilmiyor olmakla birlikte kendilerine bu özel durumumu anlatmayı düşünüyorum. İki iş yerinde de işçi statüsünde çalışabilmemin (Biri KİT biri özel kurum) kanun, yönetmelik, genelge, içtihat vb.’den doğan yasal bir engeli olup olmadığı konusunda bilgi vermenizi ve tavsiyelerinizi rica ederim. l İsmi Mahfuz

  Sayın okurum, iş kanunlarımızda ikinci bir işte çalışmayı yasaklayan herhangi bir madde yoktur. Sosyal güvenlik kanunlarımızda da ikinci bir işte çalışmayı yasaklayıcı bir hüküm yoktur. Ancak, şu an özel sektörde çalışıyorsunuz ve işverenle aranızdaki hizmet akdinde ikinci bir işte çalışmayı engelleyici bir hüküm yok olduğunu ifade ediyorsunuz ama yeni işe gireceğiniz KİT ile yapacağınız bireysel veya toplu iş akdinde buna aykırı bir hüküm yoksa herhangi bir sorun olmadan iki işte birden çalışabilirsiniz. Ancak bildiğim kadarıyla kamu kurumu olan KİT’lerin bireysel ve toplu iş sözleşmelerinde bunu yasaklayan hükümler var.  Milletvekili oğluna yetim aylığı

  SayIn Ali Tezel, babam 18 yıldır milletvekilliği yaptıktan sonra 1971 yılında milletvekili olarak vefat etti. Ben Haydarpaşa Numune Hastahanesi Sağlık Kurulu raporuyla “%72 çalışma gücünü kaybetmiştir, süreklidir, çalışarak hayatını kazanamaz” kararıyla malül sayıldım. Kaymakamlığa yapmış olduğum müracaatla 24.10.2001 tarihinde muhtaçlık belgesi aldım ve Emekli Sandığı’na müracaat ederek ölü babamdan 2001 tarihinde maaş bağlandı. Bu arada 1999 yılında asgari ücretin altında bir maaşla SSK emeklisiydim. Ta ki 01.03.2007 tarihine kadar. İki yerden ve asgari ücreti geçtiği gerekçesiyle Emekli Sandığı’ndan aldığım maaşım kesildi. Bugünkü SSK maaşım 560 YTL. Ayrıca 01.03.2007 tarihine kadar aldığım maaşları geri istiyorlar. Bu konuda günahımı tam olarak anlamış değilim. Bir çıkış noktası gösterirseniz beni tekrar hayata döndürürsünüz. Ali Atilay Sanaç

  Sayın okurum, 25 yaşını geçmiş erkek çocuklara ana veya babaları üzerinden yetim aylığı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun 74’üncü maddesi gereğince bağlanır. (“Ölüm tarihinde iyileştirilmesi olanaksız hastalıklarının veya sakatlıklarının çalışmalarına engel olduğu sağlık kurulunca onaylanacak raporla tespit edilenlere muhtaç olmaları şartıyla, ölüm tarihindeki yaşları ne olursa olsun ölüm tarihini izleyen aybaşından, sonradan bu şekilde malul ve muhtaç duruma düştükleri anlaşılanlara kendileri veya veli veyahut vasileri tarafından Sandığa müracaat tarihlerini takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır…”) Madde metninden de görüleceği üzere 25 yaşından büyük erkek çocuklara yetim aylığı verilmesinin iki şartı vardır birincisi çalışamayacak derecede malul olmak ikincisi de muhtaç olmak. Malul şartını alacağınız sağlık kurulu raporuyla belgeliyorsunuz ama muhtaçlık şartının kanuni bir kıstası yok. İkamet ettiğiniz kaymakamlık (ilçe idare kurulu) size muhtaç dediği anda iş biter ama SGK’ya devredilen T.C. Emekli Sandığı kanunda olmasa bile kendisine göre bir kıstas getirmiş ve aylık geliri asgari ücret veya üzerinde olan birisini muhtaç kabul etmemektedir. Öte yandan şu an geçerli olan asgari ücret 585 YTL.’dir sizin SSK’dan aldığınız aylık ise 560 YTL. olduğuna göre kanunsuz dahi olsa T.C. Emekli Sandığı’nın koyduğu kıstastan daha az geliriniz olduğundan muhtaç sayılmanız gerekiyor. Şimdi yapmanız gereken idari yargıda SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumu’na) devredilen T.C. Emekli Sandığı’nı dava etmek ve yaptığı aylık kesme işlemini iptalini istemektir.  Kısa…kısa..


 • Maksut Seloğlu- 29.12.1961 doğum tarihiniz, 01.11.1984 iş girişiniz ve işe girişinizden önce ifa ettiğiniz 610 günlük askerlik borçlanmasıyla başlangıcınız 610 gün geriye gelerek, 21.02.1983 olmuş. Bu başlangıca göre de 47 yaşında yani 29.12.2008 günü SSK’dan emekli olacaksınız.


 • Yavuz Gücükturalı-Memuriyet giriş yılınız olan 1998’den önce elinizde yüzde 40 ve daha fazla oranlı sağlık kurulu raporunuz varsa SSK ve T.C.Emekli Sandığı toplamında 15 tam yılı (5400 günü) tamamladığınız anda emekli olursunuz. Sağlık kurulu raporunu daha sonra aldıysanız T.C. Emekli Sandığı’ndan erken emekli olamazsınız.


 • Selahattin Yılmaz-1988 yılından beri çalıştığınız ülkeyi yazmamışsınız ben de Türkiye ile arasında sosyal güvenlik anlaşmasının olup olmadığını anlayamadığımdan ve ayrıca Türkiye’de herhangi bir çalışmanızın olup olmadığını belli etmediğinizden sorunuz cevaplanamamıştır.


 • Ali Şimşek-Yeniden Türk vatandaşı olursanız Almanya’da geçen sürelerinizi borçlanıp emekli olabilirsiniz, Alman vatandaşı olarak kalırsanız borçlanma hakkınız olmaz.


 • Ekrem Sağlam-2000 yılından önce 1992 yılında emekli olduğunuzdan siz emekli aylığını kestirip yeniden çalışıp emekli aylığını artıramazsınız. Zira, yeniden hesaplama yapıldığında göstergeniz tabana düşer.


 • Ali Yıldız-İtiraz etmeniz durumu değiştirmez ama 2000 yılı ve sonrasında emekli olduğunuzdan yeniden işe girip çalışıp daha sonra yeniden emekli olsanız daha fazla emekli aylığınız olur.