Akşam Gazetesi-Kocaeli ve Bursa izlenimleri

27 Kasım 2007Kocaeli ve Bursa izlenimleri

[email protected]


 
Sevgili ağabeyim Ahmet ÇAVUŞOĞLU, gazetemizin değerli yazarı Mustafa DOLU ile birlikte “AkŞam yazarları halkı dinliyor” diyerek yola çıktık. İlk durağımız Kocaeli idi ve bizi epey sayıda çalışan ve emekli karşıladı. Dertlerini doğru ve yerinde ifade etmekle kalmadılar, gerçekten ülke sorunlarına yılların tecrübesi ile yerinde çözüm önerileri de getirdiklerini sevinçe gördüm.

1-Emekliler sorunları biliyor

Tüm Emekliler Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Nuri Şenel, emekliler arasında gerek işçi, esnaf, memur emeklisi olmalarında kaynaklanan eşitsizlik yanında her birinin kendi arasında da adaletsizliklerinden dem vururken gerçeği belirtiyordu. Çünkü, eski isimleriyle SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı emeklileri arasında nimet-külfet dengesizliği olduğu gibi memur emeklileri hariç olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında da adaletsizlikler had safhalara erişmiş durumda.

2- Emekliler çözümleri de biliyor

Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanı Ali Şahiner, denetimle sorumlu olan Ali Genç’de aynı sorunu aynı çözüm önerisi getirdikleri gibi emekli aylığının yanında, emeklilerin sağlık problemlerinin, ilaç problemlerinin olduğunu da eklediler. İlaç konusunda Maliye Bakanlığının ilaç listelerini sık sık değiştirmesinden yakındılar.

Ertesi gün Bursa’daydık ve bizi yine dertli insanlar bekliyordu her birini tek tek dinledik, sorunlarına nasıl çözüm bulabilecekleri konusunda yol ve yöntem geliştirip kendilerine anlattık. Aylıkların adaletsizliği konusunda da tek çözümü de emekliler için bir intibak kanununun çıkarılması ile emeklilere ülkenin kalkınmasında pay verilmesi olduğunu da biliyorlar ve hepsi de haksızlıkların farkındayız, biliyoruz diyordu.

3- Yüksek Teknikerlerin talebi

Yİne Bursa’dan Mehmet Kuru’nun bizden bir talebi vardı, 2 yıllık yüksekokul mezunu teknikerlere 2200 ek gösterge verilirken, 4 yıllık lisan mezunlarına ise 3600 ek gösterge verildiğini kendisi gibi 3 yıllık yüksek teknikerlere ise 2200 ek gösterge verilmesinin haksızlık olduğunu her ikisinin ortası olan 2900 rakamlı ek gösterge verilmesini talep ettiklerini belirtti. Merak ettik sorduk, eski tarihlerde biri İstanbul Maçka’da diğeri de Ankara’da Ulus’ta açılan okullardan yaklaşık 5000 kişinin 3 yıl teknik eğitim alarak ülkeye hizmet ettiğini öğrendik.

4- Emeklilerin, GSMH’nin gelişme hızı payları verilmelidir

Tıpkı, Anayasamızın 10. maddesinde belirtilen , “Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır” hükmü gereğince, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammının yanında kalkına hızından da pay verilmelidir. Yoksa eşit şartlarla emekli olanlar arasındaki farklar gün geçtikçe artmaya devam edecek.Kısa…kısa..


  • Uğur Azazoğlu-03.05.1977 doğum tarihiniz ve 09.09.1999 işe giriş tarihinizle ister SSK olsun ise özel banka sandığı olsun bayan iseniz 58, erkek iseniz 60 yaşında en az 7000 gün sayısı ile emekli olacaksınız. Bankacılara yıpranma hakkı diye bir şey ne geçmişte oldu ne de bundan sonra olur. Şayet, işe bir gün önce yani 08.09.1999 günü başlamış olsaydınız bu kere bayan iseniz 56, erkek iseniz 58 yaşında en az 5975 günle emekli olacaktınız.


  • Suat Parlatangiller-05.04.1965 doğumunuz, 01.09.1982 SSK başlangıcınız ve 6300 gün sayınızla 47 yaşında yani 05.04.2012 günü SSK’dan emekli olursunuz. Şayet askerlik sürenizden sadece 4 ay kadarını borçlanırsanız bu kere 46 yaşında (05.04.2011) günü emekli olursunuz. Askerlik sürenizin tamamını borçlansanız durum değişmez size 4 ay yeter.


  • Mustafa Yazar-Elinizde var olan tarımsal üretim satış makbuzları ile boş geçen yıllarınızı Tarım Bağ-Kur’una saydırabilirseniz bunlarda prim ödeme gün sayılarınızdan sayılır. Son 3,5 yıl SSK olmak üzere de 01.10.1981 başlangıcıyla 5075 günle SSK’dan 01.05.2009 gününden yani 46 yaşından sonra emekli olursunuz.


  • Hikmet Ayhan-12.08.1954 doğum tarihiniz, 18.03.1977 günü başlayan SSK’nız, 01.11.1991 günü başlayan ve halen devam eden Bağ-Kur günleriniz, SSK günleriniz, yedeksubaylık süreniz ile 3 aylık fiili hizmet zammı süreniz toplamında 25 tam yılı yani 9000 günü tamamladığınız anda Bağ-Kur’dan emekli olursunuz. Bağ-Kur primlerinizi şu an ay be ay ödüyorsanız sorun olmaz. Ancak bundan sonra prim ödemeseniz dahi, 57 yaşında yani 12.08.2011 günü kısmi aylıklar emekli olma hakkınız da var.