Akşam Gazetesi-Kredi kartı borcu nedeniyle emekli aylığınıza haciz koyamazlar–8 aydır bekleyen dul aylığınız

28 Temmuz 2007Kredi kartı borcu nedeniyle emekli aylığınıza haciz koyamazlar

[email protected]


 
Sayın Ali Tezel, size İzmir’den yazan bir okurunuzum. Gazetedeki köşenizi uzun süredir takip eder ve konunuzdaki hakimiyetinize hayranlık duyarım. Köşenizdeki her satırı okur, zaman zaman çevremdeki insanlara da fikir vermeye çalışırım. Ben, özel bir bankadan emekli oldum ve halen ayda 900 lira aylık alıyorum. Daha fazla gelir elde etmek amacıyla bir işyeri açtım ama bazı olumsuzluklar nedeniyle ticari faaliyetime de son verdim ama bu süreç boyunca kredi kartlarıma yüklendim. Epey borcum oluştu. Emekli aylıklarımla da bu borçlarımı ödeyemedi şimdi emekli aylığıma haciz geldi. Her ay emekli aylığımdan dörtte bir oranında haciz uygulanıyor. İşte sizi sorum bu noktada başlıyor. Benim de bildiğim ve bazı avukatlardan duyduğum, emekli maaşına haciz konulamadığı şeklinde. Yasal olarak icra dairesi hacizi uyguluyor ama dava açarak icrayı kaldırtıyorsunuz. Ben bir avukata vekalet verdim ve emekli maaşımdam haczin kaldırılması için dava açtırdım. Bu dava henüz sonuçlanmadı ama avukatım dedi ki; bu kural emekli sandığından emekli olanlar için geçerli değil. Yani SSK ve Bağ-Kur’dan emekli olanların emekli maaşındaki icra bu yolla kaldırılıyor, Emekli Sandığı emeklilerinden kaldırılamıyor. Avukatımın bu söylediği doğru mu? Doğru ise kurumlar arası eşitlik ilkesi nerede? Yani gerçekten icra yolu ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı kesilemiyor, emekli sandığı emeklisinin maaşı kesilebiliyor mu? Benim emekli olduğum kurum, Devletin Emekli Sandığı değil. Özel bir bankanın özel izinle kurmuş olduğu özel bir sandık. Sadece adı Emekli Sandığı. Üstelik, biz yukarıda anlattığım şekilde SSK hükümlerine göre prim ödüyor ve SSK hükümlerine göre emekli oluyoruz ve maaş alıyoruz. Bu durumda SSK kanunlarının uygulanması gerekmiyor mu? Vereceğiniz yanıta göre, açmış olduğum davayı kazanıp, maaşım üzerindeki icra kesintisini kaldırtabilir miyim? Cevabınızı “Rumuz olarak GÜL” olarak yayınlarsanız da memnun olurum.

Hanımefendi epey uzun olan mektubunuzu yukarıdaki gibi özetleyebildim. Sorularınıza gelince, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun Geçici 20 nci maddesi gereğince kurulmuş bulunan özel banka emekli sandığından aldığınız emekli aylığınıza haciz koyamazlar. Daha doğrusu icra dairesinden emekli aylığınıza haciz isteyebilirler ama siz buna itiraz ederseniz yani konu icra tetkik hakimliğine gittiğinde haciz kaldırılır. Bu nedenle mahkemenize yani itirazınıza devam edin. Çünkü, kural olarak işçiler (sizin gibi banka çalışanları dahil) SSK’ya prim ödemek ve SSK’dan emekli olmak zorundaydınız ama yukarıdaki madde gereğince en az 506 sayılı Kanun’u uygulamak şartıyla özel banka ve borsalara da kendi sanıklarını kurma hakkı verilmiştir. Siz de bu emeklilik sandığından emekli olduğunuzdan 506 sayılı kanunda belirtilen kurallara tabisiniz. Öte yandan sizin emekli olduğunuz özel bankanın emeklilik sandığından başka yardımlaşma amacıyla bir de munzam sandığı olsaydı bu sandıktan alınan kısma ise haciz konabilirse de sizin bankanın munzam sandığı olmadığından emekli aylığınıza haciz konamaz. Öte yandan siz kredi kartı alırken baştan izin verseydiniz bile bu haciz mümkün değildir. İşte konuyla ilgili Yargıtay kararları.Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi

1- Esas: 2002/1508, Karar 2002/5286, Tarih: 27.05.2002


“SSK Kanunu gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar nafaka borçları dışında haciz veya başkasına devir ve temlik edilemeyeceği gibi, bu mal ve hakların haczolunabileceğine dair önceden yapılan anlaşmalar geçerli değildir. Yine, bu alacakların takası da kabil değildir. Bu itibarla şahsa imzalatılan, kullanılan kredi borcunun yatırılmaması halinde emekli maaşının kesilmesine yetki verildiğine dair belge baştan itibaren batıl olup, buna dayanarak yapılan kesintilerin yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece, davacının emekli maaşından kesilen miktarın bankadan tahsiline karar verilmesi gerekir.”

2- Esas: 2002/10464, Karar: 2003/4894, Tarih: 12.06.2003

“Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına veya malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler yazılı istek halinde, 05/01/1961 tarihli 228 sayılı kanunun aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır. Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği ilkesi doğrultusunda, belirtmiş olduğumuz şartlarla bağlanan yaşlılık aylıklarının, somut olaydaki zimmete dayalı banka alacağı nedeniyle haczi mümkün değildir.”8 aydır bekleyen dul aylığınız

BEN 11888540 SSK sicil numaraları ve 05.04.1995 tarihinde ölen Süleyman Dönmez’in eşi Menekşe Dönmez’im. Ali Bey, eşim ölmeden önce SSK Mersin İl Müdürlüğünde Tarım Sigortası’ndan 01.01.1990-31.12.1994 tarihleri arasında 900 gün prim yatırmıştı 03.04.1979-10.05.1979 tarihleri arası 36 gün de normal SSK’sı olup toplam 936 günü vardı. Eski yasaya göre 1800 gün üzerinden ölüm aylığına hak kazanamamıştık. Ölüm aylığı 5 yıl ve 900 gün üzerinden kabul görünce SSK Mersin İl Müdürlüğü’ne 25.12.2006 tarihinde tahsis talebinde bulundum. Bugüne kadar aylığım bağlanmadı Çukurova’da tarlalarda sebze otu kazıp, sebze toplama meyve istifleme işi yapıp geçimimi temin etmek için yaşamaya çalışıyorum. Sizin adresinizi gazetecilerden öğrendim. Bağlanmayan ve bir türlü ilgilenmeyen aylık bağlama işimden dolayı yardımcı olursanız sevinirim. Menekşe Dönmez-Seyhan


  • Hanımefendi, hemen hemen sekiz ay olan dul-yetim aylığı başvurusunun cevaplanmaması konusu beni de şaşırttı çünkü SSK’nın en kötü çalışan müdürlükleri bile bu işi 2-3 ayda bitiriyorlar. Bu nedenle durumu önce Mersin SSK müdürü Aydın Bey daha sonra Tarsus SSK Müdür Yardımcısı Yılmaz Bey ile görüştüm. Mersin’e yaptığınız başvurunuz eşinizin ödediği Tarım SSK primlerinin makbuzlarını bekliyor yani eşinizin ödediğini söylediğiniz Tarım SSK makbuzlarını Mersin SSK Müdürü Aydın beye götürürseniz işinize devam edilecek. Ancak, benim ve Tarsus SSK Müdürlüğü’nün yaptığı araştırmaya göre eşinizin, 0839394463 Bağ-No ile 1995 yılı ocak ayında bir aylık Bağ-Kur sigortalılığı da var. Mersin’de bir ay esnaflık yapmış. 2829 sayılı Hizmetlerin Birleştirilmesi Kanunu gereğince de ölmeden önce en son kayıtlı olduğu kurumdan yani Bağ-Kur’dan dul aylığı istemem hakkınız var. Öte yandan Bağ-Kur’dan dul aylığı alınabilmesi için de en az beş yıl yani 1800 gün prim ödeme süresinin olması da şart. Siz yine de Mersin SSK Müdürü’nün yanına gidin size yardımcı olacaklar.    Kısa..kısa…


  • Sedat Demir-1957 doğum yılınız ve 18 yaşından önceki yani 1973 yılı SSK başlangıcınız geçerlidir. Bu başlangıca göre de SSK’dan 5000 günü tamamladığınız an emekli olabileceğiniz gibi 3600 günle de 55 yaşında emekli olabilirsiniz.


  • Mehmet Nuri Yönaç-30.12.1997 tarihinde Bağ-Kur sigortalısı olarak emekli olup şirket ortaklığınız devam ettiğinden Bağ-Kur’un emekli aylığınızdan her ay yüzde 10 oranında SGDP kesmesi yasaldır. Ancak, şirketiniz 29.12.2004 tarihinde şirket tasfiyeye girdiyse tasfiye tarihinden sonra SSK’lı bir işe girip SSK’ya SGDP ödemek şartıyla Bağ-Kur’a SGDP ödemeniz gerekmezdi. Şayet, SSK’lı bir işe girmemişseniz tasfiye sürecinde de Bağ-Kur SGDP’sini keser.


  • Cihan Mert-Anneniz dul aylığı aldığı SSK’ya olan borcunu isterse dul aylığı ile ödeyebilir. Borcunuzun olduğu SSK müdürlüğüne müracaat etmelisiniz.