Akşam Gazetesi–Memuriyet süresine verilecek kıdem tazminatının hesabı–Sağlıkta kast sistemi vardır

7 Temmuz 2007

Memuriyet süresine verilecek kıdem tazminatının hesabı


Ali bey, şu anda özelleştirilme aşamasında bulunan bir kamu iktisadi kuruluşunda makina mühendisi olarak çalışıyorum (ünvanım uzman mühendis). Doğum tarihim 17.01.1956.  01.12.1980 – 10.05.1983 yılları arasında Enka A.Ş. firmasında çalıştım. 10.05.1983’den bugün’e kadar da yukarıda sözünü ettiğim kamu kurumunda kadrolu sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Yüzde 50 oranında engelli durumdayım ve askerlikten muafiyetim var. Bu aşamada memuriyete geçmek üzere başvurmayı ve memur olarak intibakım yapıldıktan 3 yıl sonra (3,5 yılı doldurmadan) emekli olmayı düşünüyorum. Bu durumda:


1) Kaç yıl üzerinden kıdem tazminatı alırım?


2) Kıdem tazminatım bana hangi kurum tarafından ödenir?


3) Emekli maaşım bir emekli sandığı emeklisi olarak mı? Yoksa bir S.S.K. emeklisi olarak mı bağlanır? Refik Şensöz


 


Son 3 yılı daha doğrusu 3,5 yıldan az süreyi memur olarak çalıştıktan sonra emeklilik müracaatı yaparsanız 2829 sayılı Kanun gereğince son yedi yıllık prim ödeme süresi içinde en çok SSK’ya prim ödenmiş olacağından memuriyet hayatınız SSK’dan emeklilik ile son bulur. SSK’dan emekli olacağınızdan emekli aylığınız bir SSK’lının emekli aylığı gibi hesaplanır. Kıdem tazminatının ödenmesine ve hesaplanmasına gelince, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi gereğince, “T.C. Emekli Sandığı Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin birleştirilmesi suretiyle Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.” hükmüne istinaden emekli olduğunuz en son kamu kurumu 10.05.1983 gününden sonraki çalışmalarınız için kıdem tazminatı ödeyecektir. Ancak aynı madde içindeki, “Ancak, bu tazminatın T.C. Emekli Sandığına tabi olarak geçen hizmet süresine ait kısmı için ödenecek miktar, yaşlılık veya malullük aylığının başlangıç tarihinde T.C. Emekli Sandığı Kanununun yürürlükteki hükümlerine göre emeklilik ikramiyesi için öngörülen miktardan fazla olamaz.” Düzenlemesi nedeniyle memur olarak geçireceğiniz 3 yılın kıdem tazminatının hesabı son brüt ücretiniz üzerinden değil memuriyet derece ve kademenize göre bir mühendis-memura ne kadar ikramiye verilecekse o kadar olur.


 


Sağlıkta kast sistemi vardır


Sayın Tezel, Akşam gazetenizdeki köşenizi ilgiyle takip ediyorum. Sizden bir konuda
yardımınızı rica ediyorum. Sağlık Bakanlığı’nda 4 yıllık sağlık lisansiyeri (psikolog) olarak
çalışmaktayım. Önce master sonra da 2006 yılında doktoramı bitirdim. Derecem masterda 1 yıl doktorada 2 yıl olarak arttı. Ancak hala ek göstergem sağlık lisansiyerlerinin ki kadar. Halbuki benim gibi 4 yıllık lisans mezunu olan eczacı ve biyolog arkadaşlarım benden daha yüksek ek göstergeye sahip. Onların ki tıp mezunları ve diş hekimlerininkiyle aynı. Ayrıca biyologlar üniversitede doktora yapınca da kanuni hakları uzman doktorlarla aynı olmasına rağmen benim herhangi bir kazancım yok bu konuda. Mesela, Onlar döner sermayelerini doktorlarla aynı alıyorlar. Bu konuda eşitlik ilkesine aykırı olmaktan yada başka bir sebepten dava açsam kazanabilir miyim? Oya Yaman


 


Sağlık mevzuatımız da bir kast sistemi vardı bu kastın en üstünde hekimler, altında sağlık lisansiyerleri ve önlisansiyerleri altında da yardımcı sağlık personeli (hemşire-ebe-sağlık memuru) vardır. Yazınızın içinde bahsettiğiniz biyologlar tıpta uzmanlık sınavına girerek doktoralarını yapmışlar ve uzman tıp doktoru ünvanını almışlardır şimdi de devam ediyor mu bilemiyorum ama bir ara Onlara tıpta uzmanlık sınavına girme hakkı tanımışlardı. Şayet sizlere de tıpta uzmanlık sınavına girme hakkı tanırlarsa bunu siz de sağlayabilirsiniz. Ek gösterge olayına gelince, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki I sayılı Cetvele göre aşağıdaki tabloya göredir. Bu konuda idari yargıda dava açabilirsiniz ama davaya bakan hakimin de sizin haksızlığa uğradığınızı kanaat getirip olayı Anayasa Mahkemesine taşıması gerekir. Ancak size ilk önce yaptığınız doktoranın Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne girip girmediği konusunda dava açmanızı öneririm böylece kast sistemi kalır siz kast içinde yükselirsiniz.


 


 


Ünvanı


Derecesi


Ekgöstergesi


a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi,


Uzman Veteriner Hekim,


Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta


Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda


Uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda


Uzmanlık unvanını doktora aşaması ile


Kazanmış bulunanlar


 


 


1


3600


2


3000


3


2200


4


1600


5


1300


6


1150


7


950


8


850


 


 


b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri


 


 


 


 


 


 


 


 


1


3000


2


2200


3


1600


4


1500


5


1200


6


1100


7


900


8


800


 


 


c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;


 


1. Yüksek öğrenim görenler


1


2200


2


1600


3


1100


4


800


2. Diğerleri


 


 


 


1


1500


2


1100


3


800


4


650


 


 


Kısa Kısa Kısa


Erhan Parlak- 1999 yılında yapılan kaza sonrasında bir arkadaşı ile birlikte vefat eden ağabeyinizin geride kalan eş-çocuklarına Bağ-Kur’un kazada vefat eden  diğer  kişinin yakınlarına (eş ve 2 çocuk) ödenen aylıkların peşin sermayesini biz varisleri olan kardeşlerimle babanızdan istemesi 1479/63 üncü maddesi gereğince yasaldır. Ancak, bu talebi aracı kasko ve trafik sigortasından ödetilmesini isteyebilirsiniz.


 


Tuncay Beyaz-Halen özelleştirme kapsamında olan kuruluş, satılırsa, özelleştirilirse veya başka bir nedenle el değiştirirse işçi kadrosunda iseniz işinizi kıdem tazminatı alarak bırakma hakkınız yok. Şayet, memur kadrosunda iseniz havuz tabir edilen yerde bekleyecek DPB’ca bir başka kamu kurumuna gönderileceksiniz bu halde de herhangi bir tazminat alarak işi bırakma hakkınız olmaz.


 


Mehmet Yürüker-05.11.1958 doğum tarihiniz, 06.12.1983 işe başlama tarihiniz ve var olan 1776 gün sayınız, 01.07.1986 günü başladığınız ve 17 yıl, 2 ay, 23 gün olan Bağ-Kur sürenizle Bağ-Kur’a devam ederseniz 4 aylık askerlik borçlanmanız da dahil olmak üzere Bağ-Kur’dan 25 tam yılı (9000 günü) tamamlamak şartıyla emekli olursunuz. Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün prim ödemişseniz veya son yedi yıllık (2520 günlük) prim ödemelerinizde en çok SSK’ya (1260 gün) prim ödemişseniz SSK’dan 06.12.2008 günü emekli olursunuz.