Akşam Gazetesi–Özelleştirmeden memur olan SSK’lının emekliliği–İş kazası geliri ve malullük aylığı–Yetim aylığı alanın özürlü aylığı kesilir–Haklı sebep altı gün içinde kullanılmalıdır

26 Haziran 2007Özelleştirmeden memur olan SSK’lının emekliliği

[email protected]


 
Şeker Fabrikası A.Ş.’de SSK’lı olarak çalışırken özelleştirme sonucu memuriyete geçirilip T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi oldum. SSK’dan ayrılırken 7912 günüm vardı. 17.01.2005 gününden itibaren memur oldum. Emekli Sandığı geçmiş SSK primlerimi emekli olurken memur olarak hesaplanacağını söylüyor. SSK başlangıcım ise 01.06.1980, Şeker Fabrikaları’na giriş tarihim ise 1983 yılıdır. 2005 yılı ocak ayına kadarki toplam primim 35000 YTL. kadar olup bu paranın Emekli Sandığı tarafından değerlendirileceğini söylüyorlar. Biz bu durumda olan 16 kişiyiz ve içimizde emekliliği çoktan gelmiş kişiler de var ama bu yüzden emekli olmuyoruz. M. Emin Acar

Beyefendi, SSK’lı olarak geçen 7912 gününüzden 18 yaşın tamamlanmasından sonra geçenleri T.C. Emekli Sandığı tarafından hizmet süresi olarak değerlendirilir. 01.06.1980 SSK başlangıcınızla 17.01.2005 günü başladığınız T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliğinden 3.5 yılı tamamlamadan (17.07.2008 gününden önce) ayrılırsanız SSK’dan 45 yaşını tamamladığınız anda emekli olursunuz. 17.07.2008 gününü de memuriyette tamamlarsanız bu kere 9000 gün yani 25 tam yılla 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince son derece ve kademenize göre emekli olursunuz. Daha önce SSK’ya ödenmiş prim tutarlarının (YTL’lerin) T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince hesaplanacak emekli aylığında bir önemi yoktur. SSK’dan emekli olursanız 1475 sayılı Kanun’a göre kıdem tazminatı alacaksınız, T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olursanız 5434 sayılı Kanun’a göre ikramiye alacaksınız.İş kazası geliri ve malullük aylığı

Ben 23 Nisan 2005 yılında geçirdiğim bir iş kazası sonucu gördüğüm tedaviler beraberinde 21 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla bir SSK hastanesi tarafından Sağlık Kurulu kararı ile malulen çalışmasına karar verilmiş bir SSK’lıyım. Bu süreler içerisinde istirahatliyim ama halen 2/3 oranında çalışamaz raporu bana verilmedi. 21.05.2007 tarihi itibarıyla işbaşı yaptım. Çalışmam mümkün olmadığı için tekrar aynı SSK hastanesine başvurdum.Yine aynı tanı ile tekrar istirahat açılarak tedaviye devam kararı verildi (iş kazasının devamı olarak) ama Sağlık Kurulu’nun vermiş olduğu kararın iş kazası olması sebebiyle maluliyet tespitinin Ankara tarafından verileceği ve tarafıma iletileceği belirtildi. Yukarıda belirttiğimnedenlere bağlı olarak ve belgeleyerek istirahat ve tedavim devam ediyor olmasına rağmen maluliyet tespiti için ne yapmam gerekiyor? Önkaya

İşkazası sonrasında maluliyet oranınız Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen SSK’nın maluliyet dairesindeki sağlık kurulu karar verecek, bu nedenle bu daireyi telefon ile ararsanız işinizin hızlandırılacağını düşünüyorum. Gelecek olan oran yüzde 10’dan fazla olursa size iş kazası nedeniyle bir ömür boyu sürekli işgöremezlik geliri bağlanacak, oran yüzde 50’nin üstünde olursa bağlanan gelir siz vefat ettiğinizde eş ve çocuklarınızı da kalır. Üstelik siz çalışmaya devam edip veya isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyerek zamanı geldiğinde emekli de olabilirsiniz. Oran yüzde 67’den yani 2/3 oranından fazla olursa ve 1800 gününüz de (veya en az 5 yıllık sigortalılık süresi ve her yıl için ortalama 180 gününüz) varsa hem sürekli işgöremezlik geliri hem de malullük aylığı alacaksınız. Ancak bu gelir ve aylıktan fazla olanın tamamını, az olanın yarısını alacaksınız.Yetim aylığı alanın özürlü aylığı kesilir

2002 yılında geçirdiğim kaza sonrasında Haydarpaşa Numune Hastanesi’nden verilmiş, bedensel engelli-çalışamaz-% 70 sakat raporumla 2022 sayılı Kanun gereğince özürlü aylığı almaktayım. Emekli iken 1981 yılında vefat eden babamın aylığını kendime bağlatmak istiyorum. 1948 doğumluyum. Annem dahil kimsem yok, sakat maaşı dışında da bir gelirim yok. Ayrıca bu aylığı alabilmem için elimdeki rapor Sosyal Güvenlik Kurumu’nda geçerli olur mu? Kurtuluş Dalkıran

Elinizdeki yüzde 70 oranlı rapor ile SGK’ya müracaat edip babanız üzerinden kendinize yetim aylığı bağlatabilirsiniz, SGK raporu yeterli görmezse sizi yeniden sağlık kuruluna gönderebilir. Babanız üzerinden yetim aylığı bağlattığınız anda almakta olduğunuz 2022 sayılı Kanun’dan gelen özürlü aylığınızın kesilmesi gerekir. Ancak, alacağınız yetim aylığı, üç ayda bir almakta olduğunuz özürlü aylığından az olursa aradaki farkı da size ödeyecekler.Haklı sebep altı gün içinde kullanılmalıdır

Biliyoruz ki bir işçi haklı bir sebep yok iken en az üç gün üst üste işe gelmez ise bu durum işveren açısından haklı fesih sebebi. Ancak burada işten çıkarma işlemi hangi tarihte yapılmalıdır. İşçinin en son işe geldiği gün mü çıkışı yapılır, yoksa gelmediği üçüncü günün sonunda mı işten çıkarılmalıdır. Örneğin, 04.06.2007, 05.06.2007 ve 06.06.2007 tarihlerinde işe gelmemiş olan işçiyi biz üç gün bekledikten sonra işten çıkarmaya karar vermiş olalım. İşçiyi 01.06.2007 de mi yoksa 03.06.2007 de mi işten çıkarmalıyız? Eğer 03.06.2007 de çıkışını

yapmamız gerekiyorsa, 02.06.2007 tarihinde işçinin yaşadığı bir kazanın iş kazası sayılma olasılığı nedir? İşveren bu duruma karşı kendini nasıl koruma altına alabilir.

Erdal Tokan

Sayın okurum, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi işçi için haklı sebeple işi bırakmayı, 25’inci maddesi işveren için haklı sebeple işten çıkarmayı düzenlemektedir. 26’ncı maddesi ise bu hakkı ne zamana kadar kullanabileceğinizi anlatır. 26’ncı maddeye göre, “24 ve 25’inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz. Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.”

Sizin örneğinizden yola çıkarsak, 25’inci maddenin II bendinin (g) alt bendine göre,”İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi” sizin işçiyi haklı sebeple işten atma yetkisi verir. Bu yetkiyi de yetkinin oluştuğu 06.06.2007 gününden itibaren 6 işgünü içinde kullanmanız gerekir. Daha sonra kullanamazsınız.Kısa…kısa…


  • Halil Kıvrak-Eş durumu tayini için istenen 12 aylık yani 360 günlük SSK hizmet süresi için daha önceki 8 aylık memuriyet süresini kullanamazsınız.


  • Oğuz Han Gürler-Kayınpederiniz Salih Bey, 31.05.1952 doğum tarihi, 01.02.1990 sigorta başlangıcı ve var olan 3883 gün sayısı ile bundan sonra çalışmasa dahi 57 yaşında yani 31.05.2009 günü emekli olacak. Gün sayısı daha fazla dahi olsaydı bu tarihten önce emekli olma şansı yok. Kayınvalideniz Ayşe Hanım ise, 03.09.1992 işe başlama tarihi,

    11.11.1952 doğum tarihi ve var olan 3600 gün sayısı ile 03.09.2007 günü 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladığı gün emekli olacak. Bu arada sizin gibi bir damatları olduğu için de şanslı olmalılar. Bu kadar ısrarlı soru sorup cevap isteyen damatları var.


  • Ali Pındıkoğlu-06.04.1942 doğum tarihi, 05.06.2001 işe girişi ve var olan 1360 günü 7000 güne tamamladığınız gün emekli olabileceğiniz gibi 05.06.2026 günü en az 4500 gün sayısıyla emekli olursunuz. 24 aylık askerlik sürenizi borçlanırsanız başlangıcınız 05.06.1999 olur ki bu durumda 3600 gün sayısıyla 05.06.2014 günü emekli olursunuz.


  • Durmuş Ali Açıkel-01.06.1962 doğumunuz, 1979 sigorta başlangıcıyla aralıklarla 1993 yılına 2300 gün sigortalı çalışıp, 1993 yılından bu yana aralıksız olarak Emekli Sandığı’na bağlı çalışmakta olduğunuzdan. T.C. Emekli Sandığı’ndan toplamda 9000 günü (25 tam yılı) tamamlamak şartıyla 50 yaşından (01.06.2012 gününden) sonra emekli olursunuz.


  • Hüseyin Bektaş-Şubat 1981 işe başlama tarihi, 24.11.1963 doğum tarihiyle 11.07.2005 günü Bağ-Kur’u kapattıktan sonra yeniden başladığınız SSK’ya en

    az 1260 gün (3,5 yıl) prim ödemek şartıyla SSK’dan 46 yaşından (24.11.2009) sonra emekli olursunuz.