Akşam Gazetesi–SGK Cumhurbaşkanımızın oğlu için de soruşturma yapabilecek mi?–Sosyal Güvenlik Reformu Veto mu Yiyecek?

6 Mayıs 2008

SGK Cumhurbaşkanımızın oğlu için de soruşturma yapabilecek mi?


 


Sosyal güvenliği yaygınlaştırmak ve emekli başına düşen sigortalı yani prim ödeyen sayısını artırmakla yükümlü ve görevli olan SGK Yönetimi yeni yasadan önce sigortalı olanları incelemeye alacağız diye esip-gürlüyorlar. Yani, sigortalı olan sayısını azaltmak görevini üstleneceklermiş. Peki herkesi mi inceleyeceksiniz? Mesela, Cumhurbaşkanımızın oğlunu SSK’lı olduğu için, işvereni olan sayın Ali BABACAN’ı da çalıştırdığı için soruşturacak mısınız? İfadelerini almak için kimi görevlendireceksiniz.


 


1-Reformlar sosyal güvenlik bilincini tavan yaptırdı


15 Nisan 2008 günü de ayrıntılı olarak verdiğimiz üzere Sosyal Güvenlik Reformu (SGR) konusundaki haberler 2006 yılından beridir en çok ilgi görenler arasında birinci sırayı alıyorlar ve SGR kapsamında, 2005 yılında hazırlanan tasarı taslakları konusunda haberler başlamıştı ve ardından, ilk reform Kanunu  olan “5489 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu”  19.04.2006 günü TBMM’den geçmişti ve 1 Ocak 2007 günü yürürlüğe girecekti. Ancak,  zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü TBMM’ye iade edilmişti. TBMM, vakit kaybetmeden iade edilen metni 31.05.2006 günü Genel Kurul’da kabul ederek, “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” haline getirdi bu reform da 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek ve 2007 yılı ocak ayından sonra işe girenler şimdi olduğu gibi kadın-erkek fark etmez 65 yaşında emekli olacaklardı.


 


2-Aktif-Pasif oranı Arttı


2006 yılına kadar bir emekli başına düşen, sigortalı sayısı 1,8 iken 2006, 2007, 2008 yıllarındaki sigortalı girişleri ile birlikte bu sayı 2,2 ye ulaşmış durumdadır. Öte yandan şu an aktif yani prim ödeyen sigortalı sayısı da Cumhuriyet tarihinin tavan rakamına ulaşmış durumda olup, 10.840.311 olmuştur. Emekli sayısı ise 4.842.630’dır.


 


Sigortalı olanlar


Sayı


Mart İlk Tescil


114.506


Mart Tekrar Tescil


711.202


Nisan İlk Tescil


298.300


Nisan Tekrar Tescil


741.184


TOPLAM


1.865.192


 


Mart ve nisan ayındaki ilk kez ve tekrar işe giriş rakamları tablodaki gibidir ama sadece ilk tesciller sizi yanıltmasın, tekrar tescillerin yarısından fazlası çıraklık okulu, meslek lisesi gibi yerlerden SSK’lı olanlardır bunların adına da ilk kez emeklilik yani uzun vadeli sigorta primi ödendiğinden ilk kez emeklilik sistemine girenlerin sayısı reformdan önceki son ayda (Nisan ayında) bile bir milyondan fazladır.


 


3-2006 yılında da çocuk sigortasında tavan yapılmıştı


Ortalama her yıl 200 bin kadar kişi ilk kez SSK’lı olurken, 2005 yılında bir önceki yıllara göre iki katına varan “İlk Defa SSK’lı Olanlar”ın sayısı, 2006 yılında TAVAN yapmış durumdadır. Çünkü, 2007 yılı başında reform yürürlüğe girecekti, reformun kötü getirilerinden kaçınmak amacıyla sigortalı olanların sayısında kat be kat artış olmuştu. 2007 yılında reformun yürürlüğe girmesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptalinden sonra tekrar azalan sayı bu kere yine reform yürürlüğe girmeden evvel 2008 yılında yeniden tavan yaptı ve 94301 sayısına ulaştı. İşte 2008 yılının ilk 4 ayındaki 18 yaşından küçük olanların SSK’lı olma sayıları.


 

Yıllar


Sayılar


2002


549.000


2003


285.000


2004


263.000


2005


603.000


2006


1.413.000


2007


238.000


 


 


2008 yılında ilk kez sigortalı olan çocuklar-gençler

Yaş Aralığı


2008/1


2008/2


2008/3


2008/4


0-2


0


1


1


403


3-5


0


0


6


917


6-8


0


0


4


1.001


9-11


20


2


22


1.575


12-14


95


166


417


4.980


15-17


6.314


10.824


12.240


55.313


TOPLAM


6.429


10.993


12.690


64.189


 


4-Cumhurbaşkanımızın oğlu da Babacan’ın yanında sigortalı yapılmıştı


1991 yılı doğumlu olan Cumhurbaşkanımız Abdullah GÜL’ün oğlu Mehmet Emre GÜL, Reform Kanunu olan 5510 sayılı Kanun’un TBMM’de kabulünden yaklaşık 2 ay sonra 1 Temmuz 2006 günü SSK’lı yapılmış ve  2007 yılında yürürlüğe girmesi planlanan reform nedeniyle 65 yaşında emekli olma riskinden kurtulmuş durumdadır. Bu durum bana göre çocuğunu düşünen her ana-babanın yaptığı olağan davranışlar arasındadır ve ayıplanması da gerekmez.


Mehmet Emre Gül’ün işvereni ise de ilginç bir isim Ali BABACAN, Siteler Şenkal Sokak No:1 Ankara adresindeki işyerinde 1 Temmuz 2006 günü işe başlayan Emre Gül, 24 gün çalıştıktan sonra 3 Ağustos 2008 günü işten çıkarılmış.


 


5-Herkesin çocuğunu inceleyebilecek misiniz?


Benim merak ettiğim SGK yöneticileri Cumhurbaşkanlığı köşküne de müfettiş gönderip, Mehmet Emre GÜL için de gerçekten 24 gün SSK’lı gösterilip, 424 YTL ücret ödendiği bilgisi olan işyerinde gerçekten çalışıp-çalışmadığını kontrol edecekler mi? Yoksa sadece vatandaşın üzerinde mi denetim yapılacak?


Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan, General, Milletvekili, Müsteşar, Bürokrat çocuklarını da inceleyecek misiniz? Yoksa çocuklarından başka değerli varlıkları olmayan ve bu varlıklarını koruma güdüsü ile SSK’lı yapan garibanların çocukları mı incelemeye alınacak?


 


 


Sosyal Güvenlik Reformu Veto mu Yiyecek?


17 Nisan 2008 günü TBMM’nin kabul ettiği 5754 sayılı Kanun 15 günü tamamlamasına rağmen halen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanıp Başbakanlığa gönderilmedi.


–Sosyal Güvenlik Reformu kısa ismi de verilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası (SS ve GSS) Kanunu’nun ilki olan, 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” 19.04.2006 günü TBMM’ce kabul edilmiş ama zamanın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından yeniden görüşülmek üzere 10.05.2006 günü TBMM’ye iade edilmişti.


–İkincisi ise Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü. Cumhurbaşkanı’nın TBMM’ye iade ettiği 5489 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gecikilmeden yeniden görüşüldü ve 31.05.2006 günü Genel Kurul’da kabul edilerek bu kere numarası değiştirilip “5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” oldu. Yeni Kanun, Cumhurbaşkanı’nca onaylandı ve 16.06.2006 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımından sonra ise hem Cumhurbaşkanı hem de 117 CHP milletvekilince Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Anayasa Mahkemesi 2007 Ocak ayında yürürlüğe girecek olan yasayı, Aralık 2006’da yaptığı açıklama ile memurların daha doğrusu asker, hakim, öğretim üyesi gibi kamu görevlilerin işçi-amele-esnaf-tüccar ile bir tutulamayacağını hatta aynı kanunun içinde isimlerinin bile birlikte anılamayacağından bahisle, 22 maddesini iptal ve 6 maddesinin de yürürlüğünü durdurduğunu ilan etti.


–İşte bu iptalden sonra gerekli değişiklikleri içeren 5754 sayılı Kanun 17 Nisan 2008 günü TBMM tarafından kabul edildi ve Cumhurbaşkanlığı makamına gönderildi. 2 mayıs 2008 günü 15 günlük süre tamamlandı ama halen ortada ne onay var ne de iptal. İnsanın aklına iptal mi edilecek Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül ilk vetosunu gerçekleştirecek mi sorusu geliyor. Bana göre ise kendi çocuğu konusunda bile gerçekten takdire şayan biçimde duyarlı olan Cumhurbaşkanımızın yasayı bu ve bazı mesleklerin elinden alınan yıpranma hakkı nedeniyle vetosu sürpriz olmaz.