Akşam Gazetesi-Sosyal Güvenlik Reformu gelmeden askerlik veya yurtdışı borçlanmalarınızı yapın–TİBAŞ Sandığı, kanunları karıştırmış olmalı

16 Şubat 2008Sosyal Güvenlik Reformu gelmeden askerlik veya yurtdışı borçlanmalarınızı yapın

Sosyal Güvenlik Reformu’yla birlikte borçlanma şekilleri ile borçlanmaların tutarlarının hesaplanması ve ödenmesi de değiştiriliyor. Bu nedenle reform gelmeden önce askerlik borçlanmalarınız ile yurtdışı borçlanmalarınızı bir an önce yapmanızda fayda var.

[email protected]


   Askerlik borçlanmasının tutarı ve ödeme zamanı değişiyor


 • SSK’da halen mevcut yasalara göre askerlik borçlanması hesaplamasında, askerlik yapılan her ay için mevcut asgari ücretin yüzde 20’si dikkate alınıyor ve hesaplanan borcun 6 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yeni gelen uygulamaya göre, askerlik yapılan her ay için hesaplanacak tutar asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında seçilen bir rakamın yüzde 32’si olacak ve hesaplanan borcun da bir ay içinde ödenmesi gerekecek. Yani, bugünkü asgari ücreti dikkate alacak olursak, askerlik yapılan sürenin bir ayı için şimdi 121,60 YTL borç hesaplanırken, yeni dönemde 194,56 YTL borç çıkartılacak. Askerliğini 20 ay yapan birisi şimdi dilekçe verirse 2432 YTL, reformdan sonra dilekçe verirse en az 3891,20 YTL en fazla ise 25292,80 YTL borç çıkartılacak. Çıkartılan borcun ödeme süresi de 6 aydan bir aya indirilecek.


 • Bağ-Kur’da ise şimdiki yasalara göre askerlik borçlanması için dilekçe verilen tarihte hangi basamakta iseniz o basamağın gelir tutarının yüzde 20’si kadar borç çıkartılıyor. Ödeme süresi de aynı SSK gibi 6 aydan bir aya indiriliyor. Bağ-Kur’luların bulundukları gelir basamaklarına göre şimdi ve daha sonra ödeyecekleri askerlik borçlanması tutarları tablodaki gibidir.
 • Yurtdışı borçlanmasının miktarı ve ödemesi

  Halen yürürlükte olan 3201 Sayılı Yurtdışı Borçlanması Kanunu gereğince, çalışanlar yurtdışında geçen sürelerini belirli şartlarla günlüğü 3,5 dolardan (ABD doları) SSK’ya veya Bağ-Kur’a borçlanarak hizmetlerini artırabiliyor. Emekli Sandığı’nda hesaplama ise dolar üzerinden değil memuriyet derece ve kademelerine göre yapıldığından günlüğü yaklaşık 6-7 dolara tekabül etmektedir.

  Yeni reformla birlikte SSK ve Bağ-Kur’luların yapacakları yurtdışı borçlanmasının hesaplanmasında günlüğü 3,5 dolar hesaplamasından vazgeçilmektedir. Bunun yerine, asgari ücret ile asgari ücretin 6,5 katı arasında kalan bir rakamın seçilmesinden sonra seçilen rakamın yüzde 32’si ödenecek borçlanma tutarı olacaktır.

  Bugün için dolar kurunu 1,22 YTL olarak alacak olursak, günlüğü 3,5 dolardan ay 30 gün hesabıyla bir aylık dolar tutarı (30 X 3,5) 105 dolar ve YTL olarak da (105 X 1,22) 128,10 YTL’dir.

  Reformdan sonra ise borçlanma yapacak olan kişi asgari ücrete göre borçlanmak isterse bir ay için (608 X 0,32) 194,56 YTL olarak borç çıkartılacak, kişi en yüksek rakamı seçerse bu kere (3952 X 0,32) 1264,64 YTL borç çıkartılacaktır.

  Görüldüğü üzere yurtdışı borçlanmasını şimdi yaparsanız bir ay için 128 YTL ödenmesi gerekirken, yeni dönemde bu rakam 194 ile 1264 YTL arasında değişecektir.

  Ödeme zamanı da değişiyor, yurtdışı borçlanmasında ödeme zamanı ise şimdiki kanunlara göre yoktur, kişi hesaplanan borcu ne zaman ödemek isterse o gün ödeme hakkına sahiptir yani belli bir ödeme zamanı yoktur. Reform ise yurtdışı borçlanmasında ödeme zamanı getirmektedir ve hesaplanıp ilgiliye tebliğ edilen borç rakamı 3 ay içinde ödenmezse, borçlanma belgesinin süresi bitmektedir. Bu durumda kişinin yeniden borçlanma işlemini tekrar ettirmesi gerekecektir.

  TİBAŞ Sandığı, kanunları karıştırmış olmalı
 • Alİ Bey, size İş Bankası Emeklilik Sandığı ile soru sormuştum siz de askerlik sürenizi öderseniz İş Bankası Sandığı’ndan emekli olursunuz demiştiniz. Ben de askerlik borçlanması için 24.01.2008 günü dilekçe verdim. Bana verilen cevap ise, “Bankamızda Vakfımıza tabi olarak 1977-1985 yılları arasında çalıştığınıza, istifanızı takiben birikmiş keseneklerinizi alarak hizmetinizi tasfiye ettiğinize bu nedenle öncelikle ihya işlemi yaptırmanız gerekmekte olup, meblağı yatırdığınız tarihte herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim ödeyen iştirakçisi olmanız da gerekmektedir. Ödemeden sonra askerlik borçlanma talebinizin Vakfımızca değerlendirilebileceğine bilgi edinilmesini rica ederiz” şeklindedir. Ben şimdi ne yapmalıyım?

  l A.İhsan Pınar

  Sayın okurum, TİBAŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20’nci maddesi kapsamındadır ve çalışanlarına en az 506 sayılı Kanun’daki şartları sağlamakla mükelleftirler. 506 sayılı Kanun’da da erkekler için 60 yaşına gelmeden prim iadesi yani hizmetlerin tasfiyesi diye bir şey olmaz. 10 yıldan az hizmetlerin tasfiyesi işi ve tasfiyeden sonra ihya işlemi ile ihya işlemi için önce bir sosyal güvenlik kurumuna tabi işe girilme meselesi, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu şartlarıdır. Sanırım TİBAŞ’ın yetkilileri 506 ile 5434 arasında bakılacak kanunu karıştırmış olmalılar. Şimdi kendilerine en yakın noterden bir ihtarname gönderin 506 sayılı Kanun gereğince askerlik borçlanma işlemini yapıp, emekli etmelerini isteyin, yapmazlarsa iş mahkemesinde dava edeceğiniz gibi TİBAŞ’ı Çalışma Bakanlığı’na dilekçe ile şikayet edin çünkü sigortalılarına en az 506 sayılı Kanun’daki haklarını tanımayan banka sandıkları kapatılma işlemine tabi tutulur. Bir gün SSK’lı olursanız sanırım İş Bankası Munzam Sandığı’ndan aylık alma hakkınızı yitiriyorsunuz haberiniz ola.
  Polis, asker ve röntgencilere duyuru

  Her cumartesi saat 21.10’da Samanyolu Haber televizyonunda yayınlanan, “Ali Tezel’le İşimiz Var” isimli programda bu hafta (16.02.2008 günü) “Polis, asker, MİT ve röntgen çalışanlarının emekliliği” konusu ele alınacaktır. Ayrıntılı bilgi www.alitezel.com da…
 • Kısa..Kısa..


 • Adem Şahin-Kapatma kararı verdiğiniz fabrikanızda çalışan işçilerden bir kısmı tebligatlarınızı almak istemiyorlarsa noterden gönderin. Hak ettikleri tazminat ve ücretlerini banka hesaplarına ve ödemeli olarak evlerine PTT aracılığıyla gönderin, bu ödemeler ibraname-makbuz niteliği taşırlar. İŞ-Kur’a vereceğiniz İAB’lerdeki işçi imzaları için de imzadan imtina etmiştir diyebilirsiniz ama bu İAB’leri de evlerine gönderin.


 • Fevzi Erkek-1994 yılında SSK’dan emekli olmuşsunuz ve o yıldan beridir ülkenin büyüme hızından yararlanmadığınızdan aldığınız emekli aylığı asgari ücretten emekli olanlarla aynı seviyeye gelmiş. Zira size 1994 yılından beri sadece enflasyon oranı kadar zam yapılıyor. İşte tüm hayatınız boyunca hep üst seviyeden prim ödemiş olsanız da tıpkı süper emekliler gibi sizler de mağdurlardansınız.


 • Ferhat Akman-11.05.1963 doğum tarihiniz, 16.09.1980 SSK işe başlama tarihinizden 01.05.1981 arasında sizi çırak olarak bildirmişler o nedenle de bu süreler emeklilik için başlangıç sayılmaz. Siz, işverenin çırak olarak bildirdiği sürelerde normal işçiydim iddiasında iseniz iş mahkemesinde dava açabilirsiniz. 01.05.1981 başlangıcıyla 46 yaşında yani 11.05.2009 günü emekli olursunuz, başlangıcınız mahkemeyle 16.09.1980 kabul edilirse 45 yaşında yani 11.05.2008 gününden sonra emekli olabilirsiniz.