Akşam Gazetesi-Sosyal Güvenlikte Ne Oldu? Ne Olacak?-6-Emzirme ve cenaze yardımı taca gönderildi

1 Nisan 2008
Emzirme ve cenaze yardımı taca gönderildi

[email protected]


 
Bakan Çelik ile “Emek Platformu” arasında uzlaşmaya varılamayan konular arasında olan emzirme yardımı ile cenaze yardımında top SGK Yönetim Kurulu’na paslandı. Sorun ötelenmiş oldu

Emzirme yardımında süreç

Sosyal güvenlik sistemleri, ileri

yaştakilere emekli aylığı ile ödüllendirirken çalışanın doğan çocuğunu da ileride sağlam bir sigortalısı olması adına süt yardımı veya emzirme yardımı vermektedir. Öte yandan aileye yeni gelen üyenin getireceği harcamalara bir nebze de SGK’dan katkı olsun diye para verilmektedir.

1- Emzirme yardımı ne kadardır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SS ve GSS) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmemiş olsaydı yürürlüğe gireceği 01.01.2007 gününde;


 • Çalışan SSK’lının doğan çocuğu için 506 sayılı Kanun’un 47’nci maddesine göre 50 YTL emzirme yardımı yapılmaktaydı bu rakam halen de 50 YTL’dir.


 • Çalışan memurun doğan çocuğu için ise 657 sayılı Kanun’un 207’nci maddesine göre;

  “Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir…” Bu düzenlemeyle hesaplama yaparsak, 01.01.2008 gününden beridir de aylık katsayısı 0,04948 olduğuna göre, (2500 X 0.04948 =123,70 YTL.) doğan her memur çocuğuna 123,70 YTL yardım verilmektedir. Bu parayı da memurun bağlı olduğu kurum ödemektedir.


 • Çalışan, Bağ-Kur’lunun çocuğu doğarsa da kendi cebine bakmak zorundadır. Zira, sosyal güvenlik kurumlarından tek kuruş doğum veya süt parası alamaz.


 • Emekliler ise nereden emekli olursa olsun çocukları doğarsa emzirme veya doğum parası gibi bir ödeme alamazlar.

  2- Reform (1218 YTL) emzirme yardımı getiriyordu

  01.01.2007 günü yürürlüğe girecek olan 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu sonrasında, SSK’lı, Bağ-Kur’lu ve memur ayrımı yapılmaksızın her doğum için sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe altı ay süreyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emzirme yardımı ödenecekti.

  Ödeme miktarı, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin üçte biri olacaktı. Yani her ay için 202,66 YTL olmak üzere toplam 1218 YTL.

  Süt parasının Şartları da basitleştirilmişti

  Bu para hem çalışanlara verilecekti hem de sigortalılığı sona erenlerin, işten ayrılma tarihinden başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa ödenecekti. Sigortalı kadın veya karısı analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğumun gerçekleştiği tarihinden önceki onbeş ay içinde en az üç ay prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlanabilecekti.

  3- Yürürlüğe girmeden 364’e indirdiler

  Türk çocuklarına ayda 202 YTL’den 1218 YTL para verileceğini duyan uluslar arası sermayenin baskısı ve sonrasında Maliye Bakanlığı’nın ısrarıyla 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girecek denilen SS ve GSS daha yürürlüğe girmeden 2007 yılı Bütçe Kanunu’na konulan bir madde ile süt parasında indirim yapıldı. Yeni düzenleme ile süt parası yine altı ay süresiye verilecekti ama sadece asgari ücretin onda biri kadar olacaktı. Yani ayda 60.80 YTL’den toplam 364,80 YTL. olacaktı.

  4- Tasarı da 202 YTL’ye düşürdü

  Reform Kanunu olan 5510 ile 1218 YTL olarak öngörülen süt parası-emzirme ödeneği önce 2008 yılı Bütçe Kanunu ile 364,80 YTL’ye düşürüldü ama bu rakam da çok görülünce bu kere halen TBMM’de görüşülen “Tasarı” ile altı ay süresince değil, sadece bir defa olmak üzere asgari ücretin üçte biri olması haline çevrildi. Yani bir kere 202 YTL olarak ödenecekti.

  5- Sonuç

  Süt parası veya emzirme yardımı veyahut da doğum yardımı adı verilen bu paradaki bir yıllık süreçteki inişler-çıkışlar çalışanların temsilcisi “Emek Platformu”nunda gündemindeydi ve uzlaşma masasına yatırıldı. Bakan Çelik ile platform bu konuda uzlaşmaya varamayınca sorunun ötelenmesine ve kararın SGK Yönetim Kurulu’na bırakılmasına karar verildiği açıklandı. Bugünkü TBMM’deki görüşmelerde de süreç belli olacak. Ancak hatırlatmakta fayda var memurlar 657 sayılı Kanun gereğince 123,70 YTL doğum yardımının yanı sıra SGK’dan da 202 YTL emzirme yardımı alacaklar. Yani toplamda 325,70 YTL. SSK ve Bağ-Kur’lular ise sadece 202 YTL alacaklar.  Cenaze yardımında (kefen parasında) süreç

  1- Cenaze yardımı ne kadardır?

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SS ve GSS) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmemiş olsaydı yürürlüğe gireceği 01.01.2007 gününde;


 • SSK’lı vefat ederse ailesine veya cenazeyi kaldıran kimselere SSK tarafından 247,43 YTL,


 • Bağ-Kur’lu vefat ederse Bağ-Kur tarafından 247,43 YTL.


 • Memur ile eşi veya çocukları vefat ederse çalıştığı Kurum tarafından 470 YTL.


 • Asker (Subay-Astsubay) ile eşi veya çocukları vefat ederse 940 YTL.


 • Memur emeklisi vefat ederse son aldığı emekli aylığının bir katı (5434/ek 4) geride kalan ailesine ölüm veya cenaze yardımı olarak verilmektedir.

  2- Reform (1824 YTL) cenaze yardımı getiriyordu

  5510 sayılı SS ve GSS Kanunu 01.01.2007 günü yürürlüğe girebilseydi, cenaze yardımlarında da kişilerin çalıştıkları sınıfa göre yapılan ayrımcılık sona erecekti ve reformla birlikte, SSK’lı, Bağ-Kur’lu, memur ayrımı olmaksızın bütün sigortalılara ve emeklilerine brüt asgari ücretin üç katı tutarında cenaze yardımı ödenecekti. (2008 yılı asgari ücretine göre bu rakam 1824 YTL.)

  Yarın:


 • Cenaze yardımı örnekleri sürecek.


 • İşsizlere 10 değil 90 gün sağlık hizmeti.


 • Gazeteci ve röntgenci gibi meslekler yıpranma haklarını kaybediyor.