Akşam Gazetesi–Tarım Bağ-Kur’lular SSK’lı olarak çalışırsa Bağ-Kur bitmez-

26 Nisan 2007

Tarım Bağ-Kur’lular SSK’lı olarak çalışırsa Bağ-Kur bitmez


Ali bey, 1981 yılında SSK’lı oldum ve yaklaşık 200 gün kadar çalıştım. Daha sonra 1985 yılında Tarım Bağ-Kur’lu oldum ve o günden beri devamlı surette Tarım Bağ-Kur’a prim ödüyorum ve çiftçilik faaliyetim hiç sona ermedi. Ancak bizim için kışın tarım işi olmadığından geçimimi temin amacıyla inşaatlarda çalıştığım zamanlar da oldu bazı yıllar 3 gün bazı yıllar 15-20 gün inşaatlardan SSK’ya bildirilmişim. İşte bu SSK çalışmalarından ilki 1991 yılında gerçekleşmiş olup Bağ-Kur Tarım Bağ-Kur’umu 1991 yılında bitirip, ödediklerimi de bana geri veriyor. Bana diyor ki 10 milyar TL. fazla ödemen var gel al. Ben para değil hizmet istiyorum. Şimdi ben tarım işi olmayan dönemlerde SSK’lı işçi olarak çalıştığım için suçlu muyum? Evde mi otursaydım veya kaçak işçi olarak mı çalışsaydım? Şakir Sarıkaya


 


Sayın okurum, 2926 Sayılı Kanun gereğince Tarım işi ile iştigal eden çiftçiler zorunlu olarak Tarım Bağ-Kur sigortalısıdırlar. Aynı Kanun’un 6 ıncı maddesi gereğince de “Diğer sosyal güvenlik kuruluşları kapsamına tabi bir işte çalışanların, çalışmaya başladıkları tarihten bir gün önce, sigortalılıkları sona erer.” Buraya kadar da her şey normal yani Bağ-Kur yasal işlem yapıp, Tarım Bağ-Kur’lu iken SSK’lı işe girdiğinizde Tarım Bağ-Kurunuz kapatmaları yasal ama SSK’nız bitince açmamaları yasal değil. İşte bu nedenle Bağ-Kurun bu yasa dışı işlemlerine karşı iş mahkemelerinde dava açan bütün çiftçiler açtıkları davaları kazanıyorlar. Buna rağmen Bağ-Kur’da hem sigortalılarını mahkeme kapılarında süründürmeye hem de milyarlarca mahkeme ve avukat masrafı ödemeye devam ediyor. Ancak, SGK’ya (Sosyal Güvenlik Kurumuna) devredilme işlemi devam eden Bağ-Kur’un bu yasa dışı iş ve işlemlerinin SGK’nın ilk başkanı Birol AYDEMİR tarafından sonra erdirileceğini düşünüyorum. Size konuyla ilgili mahkemelerden çıkmış karar örneklerinden bir kaçının özetini veriyorum. Siz de İzmir İş Mahkemelerinde dava açıp, Bağ-Kurun sildiği süreleri sigortalı haline getirip emekli olabilirsiniz.


 


 


1-Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi


Esas: 2001/9039, Karar: 2002/773, Tarih: 05.02.2002


 


* TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞI


* SİGORTALILIK SÜRELERİNİN ÇAKIŞMASI


 


Davacının,  1987 yılında 16 günlük zorunlu SSK sigortalı olarak çalışmış olup, bu sürenin zorunlu Tarım Bağ-Kur´la çakışmış olması nedeniyle primleri ödenmiş olan Tarım Bağ-Kur´luluk süresinin tamamı iptal edilmiştir.


Her ne kadar mahkemece ağır basan çalışmanın zorunlu Sosyal Sigortalı çalışma olduğu kanaatına varılmış ise de, ağırlıklı çalışma kuralı bu tip olaylar da uygulanmayacağından çakışan Tarım Bağ-Kur´luluk sürelerinin iptaliyle çakışmayan Tarım Bağ-Kur primlerinin geçerli sayılmasına karar verilmesi gerekirken davanın reddedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.


 


 


2-Yargıtay 10 uncu Hukuk Dairesi


E: 2002/1439, K: 2002/1466 , Tarih: 04.03.2002


 


* TARIM BAĞ-KUR SİGORTASI


* ZORUNLU SOSYAL SİGORTALILIK


 


Davacı, Tarım Bağ-Kur Sigortalısıdır. Ancak, davacının bu sigortalılık süresi ile çakışan Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalı çalışması bulunmaktadır. Yargıtay´ın yerleşmiş görüşlerine göre, zorunlu Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi sigortalılık dışında kalan Tarım Bağ-Kur sigortalılığının geçerli olduğuna karar verilmesi gerekirken, davacının tümden Tarım Bağ-Kur´lu kabul edilmesi usul ve yasaya aykırıdır.


 


 Şırnak İdil’in sözleşmeli öğretmeninin haklı isteği


Ali bey, biz Şırnak’ta İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan sözleşmeli öğretmenleriz. Bilindiği gibi 4/b kapsamında göreve alındık ve SSK’lıyız. Fakat İdil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SSK primlerimizi aralarda 2 ay atlayarak yatırıyor. Uyarılarımıza rağmen halen aynı uygulama devam ediyor. Lütfen bize yardımcı olun ve bu olaya bir el atın.


 


 


Bulgar vatandaşı annenize sağlık karnesi verilir


Ben Bulgaristan Vatandaşı iken özümde Türk olduğum için sonradan Türkiye’ye göçmen olarak geldim ve Türk Vatandaşı oldum daha sonra bir işletme açtım ve şu anda şirket ortağı olarak ticari hayatıma devam ediyorum. 04.10.2000 tarihi itibariyle de Bağ-Kur sigortalısıyım şu anda 7 yıllık Bağ-Kur sigortalısıyım ve hiç borcum yok kendime, eşime ve çocuklarıma sağlık karnesi çıkardım. Her Türk Vatandaşı gibi fakat annem hastalandı ve kendisine sağlık karnesi talebinde bulunmak için araştırma yaptım ve işin içinden çıkamadım şimdi siz bunda ne var diyeceksiniz. Büyük bir problem var çünkü annem Bulgaristan Vatandaşı kendisine sağlık karnesi çıkarmam için sizin engin bilgi ve deneyiminizden başka çare arayacağım bir yer kalmadı bana yardımcı olursanız, belki de benim gibi durumda olanlara da bu vesile ile yardımcı olacaksınız. İsmi Mahfuz


 


Sosyal güvenlik sistemimiz de sadece 5434 Sayılı Kanuna tabi olanlar (kamu görevlileri) için Türk vatandaşı olma şartı vardır. Ne SSK ne de Bağ-Kur’lular için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı getirilmemiştir. Tıpkı bunun gibi gerek SSK ve gerek Bağ-Kur sigortalılarının ana ve babalarına sağlık karnesi verilmesi de vatandaşlıkla alakalı değildir. Sadece, 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince, annenize bakmakla yükümlü olup olmadığınız kontrol edilecektir. Annenize bakmakla yükümlüyseniz Bulgaristan vatandaşı olmasının hiçbir önemi yoktur.


 


 


Kısa kısa kısa


Murat Erdoğan-4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24 üncü maddesinde sayılı olan haklı sebeplerin biri olmaksızın işinden istifa ile ayrılanların kıdem tazminatı istemem hakkı olmaz.


 


Ogün Yavuz- Elinizde var olan yüzde 40 rapor oranıyla vergi indirim belgesi almanız şartıyla 2000 işe giriş yılıyla şayet 05.08.2000 gününden önce girmişseniz 18 yıllık sigortalılık süresi ve 4080 gün sayısıyla, 06.08.2000 günü ve sonrasında işe girmişse 19 yıllık sigortalılık süresi ve 4240 gün sayısıyla emekli olursunuz.


 


Ökkeş Solak-01.01.1966 doğum tarihiniz, 01.03.1988 işe giriş gününüz ve 3124 gün sayısı ve 7 yıl, 10 aylık Bağ-Kur prim ödeme süresinden sonra 2 aydan beridir yeniden başladığınız SSK’da, Bağ-Kur’dan sonra 1260 günü tamamlamak şartıyla SSK’dan 50 yaşında (01.01.2016) emekli olursunuz. Bu arada askerliğinizi yazmamışsınız 01.03.1988 gününden önce askerlik yaptıysanız borçlanın ve ödeyin bu durumda 49 yaşında emekli olursunuz.


 


Enver Ender Koca-Emekliliğinizi 11 gün kalmış biri olarak emeklilik yerine tüm primlerinizi geri almak istemenize şaşırdım. Öte yandan internetten baktığınızda gördüğünüz toplam 60.500 YTL. rakam ödenmiş prim toplamı değil bugüne kadar işverenlerin size ödedikleriniz beyan ettikleri kazançlarınız yani ücretlerinizin toplamıdır. Paranın alınması ise sizin için mümkün değil sadece 60 yaşını tamamlamış olup da emeklilik prim ödeme gününü tamamlamamış olanlara bu belirttiğiniz toplam kazancın yüzde 20’si kadar (sadece emeklilik primleri) toptan ödeme adı altında verilir.


 


Serap Doğan-06.05.1970 doğum gününüz ve nisan 2007 itibariyle var olan 4514 günle normal şartlarla ne zaman emekli olacağınızı hesaplayabilmem için ilk sosyal güvenlik başlangıcınızı da bilmem gerekir. Ancak, yaşlılıktan emekliliğinizin bundan sonra prim ödemeseniz dahi 58 yaşında gerçekleşeceğini şimdiden söyleyebilirim.


 


Mehmet Yüksel- 15.03.1950 doğum tarihiniz, 09.10.1978 ile 01.06.1981 tarihleri arasındaki Bağ-Kur sürenizden sonra 29.04.1997 günü yeniden başladığınız Bağ-Kur’dan borçlanıp-ödediğiniz  20 aylık askerlik süreniz ve 62 günlük SSK ile birlikte ne zaman 15 tam yılı yani 5400 günü tamamlarsanız o gün emekli olursunuz. Benim hesaplarıma göre ara vermeden devam ederseniz 15 tam yılı ekim 2007 ayında tamamlıyorsunuz.


 


Oğuz Tuna-Emeklilik işleminiz süresince SSK’nın sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorsanız bu işleri fatura karşılığı yaptırın, emeklilik işleminiz bitince faturaları SSK’dan tahsil edersiniz.


 


 


NOT:Sayın okurlarım bir değişiklik olmazsa her hafta salı,  perşembe ve cumartesi günleri bu köşede birlikte olacağız. Hayırlı olması dilek ve temennisiyle….