Akşam Gazetesi–Teşvik bölgelerinde çalışan işçilere de AGİ ödenmelidir–İkinci evliliğe de tazminat ödenir–Piyasa sahte müfettiş kaynıyor–Engellilere de AGİ’de var ama…

14 Şubat 2008Teşvik bölgelerinde çalışan işçilere de AGİ ödenmelidir

[email protected]


 
Piyasa sahte müfettiş kaynıyor

Üstüne vazife olmayanların, denetimin ne olduğundan haberi olmayanların, İstanbul’da sigortasız işçi denetimi başlattık demesinden sonra piyasada sahte SSK ve iş müfettişleri türedi hem de sayıları 1000’den fazla. Çarpılmayın tek kuruş bahşiş-rüşvet vermeyin… Unutmayın bahşiş-rüşvet isteyenler, ima edenler sahtedir…Engellilere de AGİ’de var ama

Ali Bey kamuoyunu aydınlatıcı yazılarınızdan ötürü size görme engelli bir okurunuz olarak teşekkür ederim. Görme engelli bir devlet memuruyum. Özür derecem yüzde yüz. Sözüm ona Gelir Vergisi’nden muafız. Vergi iadesinden yararlandırılmadığımız gibi AGİ’ye de tabi kılınmadık. Bu ne muafiyet ne lahana turşusu? Recep Çet

Recep Bey, sizler de AGİ’ye tabisiniz ama biliyorsunuz Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesi gereğince kanuni tabiriyle birinci derece sakatlar için 600 YTL, ikinci derece sakatlar için 300 YTL, üçüncü derece sakatlar için 150 YTL Gelir Vergisi’nden muaf tutulmuştur. Sizin de birinci derece olarak aylık 600 YTL’nin vergi muafiyetine tabidir. 600 YTL’den sonraki vergiye tabi brüt ücretiniz varsa o kısım da AGİ’ye tabi olacaktır. Ancak,

Gelir Vergisi’ne tabi tutulan brüt ücretiniz 600 YTL’den az ise pratikte AGİ’den yararlanma imkanınız yok.Teşvik bölgelerinde çalışan işçilere de AGİ ödenmelidir

Ali Bey, hep işçi adına veya lehine yazılarınızı ya da programlarınızı izliyoruz. Ben de bir dönem maaşla çalışmış biriyim ama şu anda bir işverenim. Bünyemde yaklaşık 130 kişi çalıştırıyorum. İşyerimi 5084 kapsamında bir yere kurdum. Biz bu işletmeyi 2004 yılında varımızı yoğumuzu koyup kurduk. Teşvikle ilgili daha bir defa enerji indirimi iadesi alabildik. İki yıldır başka ödeme yapmadılar. Bugüne kadar ya devletin eksik çıkarttığı ya uygulamadığı mevzuat nedeniyle ya da kamu personelinin yanlış ve eksik bilgisi yüzünden hep zarara uğruyoruz. KDV ve ikinci KDV ile ilgili mahsuplaşma işlemlerinde memur hatası yüzünden önce 240 bin YTL alacaklı göründük. Biz de bu yüzden 6-7 ay vergileri yatırmadık. Dosyaları İzmir’de bir yeminli müşavire gönderdik, yanlışlık ortaya çıktı. Bu kere de 30 bin YTL borçlu çıktık. Ödemek istedik sonuçlandırmak üç ayı geçti. Bize 9 bin YTL de faiz ödettiler. Tabii bu konular sizin konunuzla ilgili değil ama bizler güçlükle ayakta durabilen işletmeleriz. Bizler için bu miktarlar bile yüksek. Benim size asıl sormak istediğim bu asgari geçim indirimini hangi vergiden ödeyeceğimiz. Şubat bitiyor hâlâ yasal bir açıklık yok. Bu asgari geçim indiriminin bizlerde nasıl olacağı hâlâ bilinmiyor. Sizden biraz da devletin bu eksikleri konularında ve işverenlerin bu çözümsüzlüklerde nasıl mağdur oldukları konusunu da işlemenizi ve insanları bilgilendirmenizi isteyeceğim. Mehmet Alba

Mehmet Bey, tarafıma gelen soru ve sorunlar genelde soracak yerleri, danışacak kimseleri olmayan çalışanlardan geliyor, sizlerden de soru ve sorun gelirse tabii ki cevaplarım. İşveren olmadan işçi, yatırım olmadan istihdam olmaz. Ancak KOBİ de olsanız en azından mali müşaviriniz, meslek odalarınız, danışmanlarınızın vardır. Sizin de merakınız olan teşvik bölgelerinde AGİ (Asgari Geçim İndirimi) uygulaması konusunda resmi bir görüş henüz görmedim ama İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanı Muammer MURAT’ın (www.alitezel.com’da) yayınlanan “AGİ’NİN ÖZÜRLÜLER VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ BÖLGELERİNDEKİ DURUMU” başlıklı makalesinde teşvik bölgelerinde çalışan işçilere de AGİ ödenmesi gerektiğini düşünmektedir ki bu görüşlerine ben de aynen katılıyorum.

Biliyorsunuz, halen 49 vilayetten oluşan teşvik bölgelerindeki işverenlerin, en az on işçilerinin olması halinde, işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi’nin; organize sanayi veya endüstri bölgelerinde kurulu iş yerleri için tamamı (%100), diğer yerlerdeki iş yerleri için %80’i, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmektedir. Yani işverenler işçilerinin ücretlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapmakta ama bunun büyük bir kısmını ödememekte, terkin etmektedirler.

AGİ uygulamasıyla işçiler teşvik bölgesi veya değil diye ayrıma tabi tutulmadığından, işçi ücretlerinden AGİ şartları kadar vergi kesintisi yapmayacaksınız. Yani sizin işçileriniz de AGİ’den yararlanacaktır. Bu durumda, AGİ uygulamasıyla işçinin Gelir Vergisi’nden mahsup edilen kısım, net ücretlere ilave edilip işçiye ödeneceğinden, asgari geçim indirimi, teşvik kapsamında bulunan yerlerdeki işverene ilave bir ek yük getirecektir. Daha önce işçiden kesip devlete vermediği gelir vergilerinden önemli bir kısmını işçilerine ödeyecektir. Siz teşvik bölgelerinde istihdam yaratmış olan işverenlere bu ek yük nedeniyle başka avantajlar sağlanmalıdır.İkinci evliliğe de tazminat ödenir

İşyerimizde çalışan bayan bir eleman ilk evliliğini yapmasına rağmen tazminatını almayarak çalışmaya devam ederken boşanıp aynı işyerinde ikinci evliliğini yaptığı zaman bu sefer kıdem tazminatı alabilir mi? Hakkını ilk evliliğinde kullanmadığı için hakkı kaybolur mu? Ayrıca, evlilik nedeniyle işi bırakırsa kaç gün önceden bize bildirmesi gerekir? İsmi mahfuz

Kıdem tazminatının ne zaman alınacağı eski 1475 sayılı İş Kanunu’nun halen de geçerli olan 14 üncü maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, “…kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi … işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet aktinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.” Madde metninde evliliğin kaçıncı evlilik olduğunun herhangi bir önemi olmadığını anladığımız gibi önceki evliliğinde kullanmaması, sonraki evliliğinde kullanamayacağı anlamına gelmez. Esasen bu hususun düzenlenmesi, aile birliğinin devamı ile çalışma isteğinin devamı arasında çatışma yaşandığında evlilik birliğinin tercih edilmesinin bir gereğidir. Bu nedenlerle işçiniz ikinci evliliğinden sonraki bir yıl içinde iş akdini evlilik nedeniyle sona erdirirse kıdem tazminatı ödemelisiniz. Evlenen kadın işçinin evlilik nedeniyle işi bırakması halinde kaç gün önceden işe bırakacağı konusunda yasal bir düzenleme olmadığından konu yargı kararlarıyla yön bulmuştur. Konuyla ilgili Yargıtay 9’uncu Hukuk Dairesi de herhangi bir önel olmadığı kararlarını vermektedir. Konuyla ilgili örnek bir kararı da veriyorum.

Örnek yargı kararı

Esas: 1996/19763, Karar: 1997/2758, Tarih: 19.02.1997

“Davacı işçi, kadın evlenme nedeni ile 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesinde öngörülen bir yıllık süre içerisinde hizmet sözleşmesinin feshetmiştir. Böyle bir fesih halinde işçinin ihbar öneline uyması zorunluluğu yoktur. Bu bakımdan gerçekleşen kıdem tazminatından davalı işverenin ihbar tazminatına hakkı olduğu düşüncesi ile mahsup yapması olanağı yoktur.”Kısa…kısa…


  • Hüseyin Oral-09.02.1964 doğum tarihiniz, 01.07.1986 sigortaya giriş tarihinizden önceki askerlik sürenizi borçlanırsanız 48 yaşında en az 5225 gün sayısı ile emekli olursunuz. Ayda 700 YTL veya 900 kazanç ile alacağınız emekli aylığı taban emekli aylığı olan 558 YTL olur.


  • Solmaz Özdemir-1475 sayılı İş Kanunu’nun 14’üncü maddesi gereğince emeklilik için gereken şartlardan yaş hariç diğer şartları taşıyanlar SSK’dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp, işyerlerinden kıdem tazminatlarını alarak ayrılabilirler. İşyeri ile anlaşmanıza da gerek yok. SSK’dan yazıyı alıp, işvereninize verin vermezse işinizi bırakıp kıdem tazminatı istediğinizi belirten bir yazıyı noter aracılığıyla gönderin. Yine de vermezse iş mahkemesinde dava açın, bu arada Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne de şikayet edin.


  • Sait Kara-06.10.1962 doğum tarihiniz, 09.01.1985 tarihinden beri emekli sandığına bağlı olarak çalışıp arada 9 ay istifa süreniz varmış. Ayrıca 20 ay askerlik borçlanmasını yapmış ve memuriyetten önceki 501 gün SSK’lı süreniz olduğundan, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince 47 yaşında yani 06.10.2009 günü emekli olursunuz.


  • Yüksel Konuk-01.08.1980 doğumlu eşiniz hanımefendi, 22.07.1998 işe başlama tarihi ile normal şartlarda 55 yaşında en az 5975 gün sayısı ile veyahut da en az 3600 gün sayısı ile 58 yaşında SSK’dan emekli olur.