Akşam Gazetesi–THY için kritik 60 gün başlıyor–Türk Havayolları’nda yetkili sendika tarafından alınan grev kararı 2822 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereğince yapılan oylama sonuçları belli oldu. Çalışanlar sendikalarının kararını yerde bı

11 Ağustos 2007THY için kritik 60 gün başlıyor

[email protected]


 
Türk Havayolları’nda yetkili sendika tarafından alınan grev kararı 2822 sayılı Kanun’un 35 inci maddesi gereğince yapılan oylama sonuçları belli oldu. Çalışanlar sendikalarının kararını yerde bırakmadılar ve greve evet dediler. Greve evet dediler ama bu grev olacak demek de değildir. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu gereğince artık 60 günlük kritik süreç başlıyor. Zira, artık top işçi sendikasında ve 60 gün içinde ya greve gidecek ya da greve gitmeyi göze alamayıp yetkisini kaybedecek. Tabii ortada iki seçenek daha var. Bunlardan biri Bakanlar Kurulu’nun grev kararını ertelemesi diğeri de sendika ile işveren THY’nin anlaşması.

a-Grev oylaması sendikanın elini güçlendirdi

Grev oylaması sonrası ortaya çıkan durum dün açıklandı ve çalışanlara greve hayır demediler. Şimdi grev oylaması sonucun kesinleşmesi süreci başladı. Seçimin sonucunu belirleyen tutanağın bir nüshası işverene, bir nüshası greve karar vermiş olan işçi sendikasına, bir nüshası bölge çalışma müdürlüğüne gönderilecek. Bu tutanak sonrasında oylamaya itirazlar üç işgünü içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye yapılabilecek eğer hiçbir itiraz olmazsa 3 günün sonunda seçim sonuçları kesinleşecek. Şayet, taraflardan biri iş mahkemesinde dava açarsa bu kere dava mahkemece üç işgünü içinde kesin olarak karara bağlanacak ve kesinleşecek. Seçimin sonucu öyle yada böyle kesinleştikten sonra artık karar grev kararı alan sendikaya ait.

b-Grev uygulanmayabilinir

Sendika seçimin kesinleşmesinden itibaren 60 gün içinde aldıkları grev kararını uygulayıp uygulamayacaklarına karar verecekler, grev yapmayı-greve çıkmayı kararlaştırırlarsa greve çıkacakları tarihi işverene en az altı işgünü önceden işverene noter aracılığıyla bildirmek zorundalar. Sendika grev kararını uygulama kararına 60 gün içinde alamazsa veya işverene tebliğ edilmek üzere süresi içinde notere ve görevli makama tevdi edilmezse artık grev uygulamaz.

c-Grev ve lokavt ertelenebilir

2822 sayılı kanuna göre karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı bir kararname ile altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararnamenin yayımı tarihinde işlemeye başlar.

d – Erteleme olursa iş YHK’ya gider

Erteleme kararnamesinin yürürlüğe girmesi üzerine, Çalışma Bakanı bizzat ve resmi arabulucu listesinden seçeceği bir arabulucu yardımı ile uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü gayreti gösterir. Erteleme süresinin sona erdiği tarihte taraflar anlaşamamış veya uyuşmazlığı özel hakeme de intikal ettirmemişlerse, Çalışma Bakanı uyuşmazlığın çözümü için Yüksek Hakem Kurulu’na başvurur. Çözüm YHK’nın verdiği karara göre belli edilir. Sonuç olarak THY grevi için artık işçi sendikasında yani 60 gün içinde ister greve gider ister işvereni anlaşmaya davet eder. Tabii işçi sendikası da topun işverende olduğunu istediği rakamı vermesi halinde greve gitmeyeceğini de ifade edebilir.Teşekkürler Ömer Yazgan

Ömer Yazgan gazetede yayınlanan bir yazımdaki işsizlik sigortası primi konusunda hatayı bulmuş ve göndermiş kendisine teşekkür ediyorum. Zira, SSK’nın 16-318 ek sayılı genelgesi gereğince, “Ayrıca, gerek ünitece yapılacak araştırma sonucunda hesaplanan fark işçilik miktarı, gerekse sigorta müfettişince işin yürütümü için gerekli olduğu halde Kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik miktarı üzerinden işsizlik sigortası primi tahakkuk ettirilmeyecektir” hükmünü es geçip, asgari işçilik için işsizlik sigortası primi hesaplamışım.Emekli işçiye de kıdem tazminatı ödenmesi gerekir

1996 yılında SSK’dan emekli olduktan sonra başka bir işyerinde tekrar çalışmaya başladım. Ancak, bu işimde SSK’ya prim ödemeden sadece Gelir Vergisi kesintisi yapıldı. Size cevaplamanız dileğiyle sorularım şunlar;

1- Yaklaşık 11 yıl bu iş yerinde çalışmam nedeniyle kıdem tazminatı talep edebilir miyim?

2- Kendi isteğiyle ayrılma talebimde kıdem tazminatı talebim işveren tarafından reddedilebilir mi?

3- İşveren kıdem tazminatımı ödemezse veya birikmiş izinlerimin bedelini ödemek istemezse yasal olarak ne yapabilirim?

4- İşverene noterden ihtar çekmek işe yarar mı?

5- İşveren kıdem tazminatı ve birikmiş izinlerimin bedelini ödemezse İFLASI istenebilir mi? Mustafa Göktaş

1996 yılında SSK’dan emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başladığınız işyerinden aldığınız ücretten sadece gelir vergisi kesintisi yapılmasını anlayamadım zira sosyal güvenlik destek primi de alınıp SSK’ya ödenmesi gerekirdi. Bu bir yana ama 11 yıldır çalıştığınız bu işyerinden 1475/14 üncü madde de yazılı haller nedeniyle işinizden ayrılarsanız kıdem tazminatı alma hakkınız var. Ancak haklı bir sebep olmadan kendi isteğinizle istifa ederseniz kıdem tazminatı alamazsınız. Kıdem tazminatı hakkınız olduğu halde ödenmezse ve izin ücretleriniz de ödenmezse iki yol var ilki Bölge

Çalışma’ya şikayet etmek ikincisi iş mahkemesinde dava açmak. Tabii önceden noterden ihtarname göndermek de etkili olur. İşveren kesinleşen alacaklarını ödemez ve icra ile de sonuç alamazsanız tabii yasal olarak iş iflasa kadar gidebilir.