Akşam Gazetesi–Vatandaşa eziyeti sevenler SGK’nın da mayasını bozacak–Radyoloji doktoru erken emekli olur–İnşaatınızın gecikme zammı doğru hesaplanmış

4 Ağustos 2007Vatandaşa eziyeti sevenler SGK’nın da mayasını bozacak

[email protected]


 
Milletin tek ve yasal temsilcilerinin bulunduğu TBMM’nin çıkardığı kanunları uygulamamakta direnen, işi nasıl çözeriz, sorunları nasıl hallederiz demeleri gerektiği halde vatandaşa nasıl eziyet ederiz, işi yokuşa nasıl süreriz diyenler. SGK’yı da aynı hale getirmeye başladılar. Bu kişiler 60 yıllık SSK’yı, T.C. Emekli Sandığı’nı, Bağ-Kur’u da bu hale getirmişlerdi. Şimdi bunlardan kurtulmak için hepsini kapatıp yerine kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu’nu (SGK’yı) da aynı hale getirmeye başladılar. Neden mi bahsediyorum? 18.07.2007 tarihinde, SGK’ya devredilen, SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı tüm illere, 21.05.2007-09.06.2007 tarihleri arasında yapılan “Karar ve Ödeme İşlemleri” eğitiminde belirlenen tereddütlü konular ile hatalı uygulamalara ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması gerek duyulmuştur. Diyerek yeni talimatlarını göndermiş. Yazıda, yasaları nasıl uygulamayız vatandaşa nasıl eziyet ederiz diye düşünmüşler karara varmışlar. Bakın yazıda neler deniyor?A-GELİR/AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ

…4-506 sayılı Kanun’un 85’inci maddesi gereğince tahsis talebinde bulunan sigortalıların aylığa hak kazanmış veya toptan ödeme yapılmış olmak koşulu ile isteğe bağlı sigortalılıkları tahsis talep tarihinden itibaren sona ermektedir. Bu durumda sigortalılara mevcut ödenmiş primleri ile aylığa hak kazanılsa dahi tahsis talep tarihine kadar ödenmemiş isteğe bağlı sigorta primlerinin tahsilatı yapılmadan aylık bağlama işlemi yapılmayacaktır. “ İnsanın çüş diyesi geliyor, insanda biraz akıl olur, biraz okuma yeteneği olur. Hiç mi 85’inci maddeyi okumadınız hiç mi mantığınız yok. Daha önceki isteğe bağlı sigorta ile ilgili genelgeleri ne yapacaksınız. İsteğe bağlı sigorta için borç ödeme zorunluluğu mu getiriyorsunuz. İsterseniz durmayın bir de icra uygulayacağız deyin. Üç ay üst üste prim ödemeyenlerin sistemden çıkarıldığını nasıl unutursunuz. Durun, daha bitmedi, “ C-DİĞER HUSUSLAR, 1-1475 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin 5 numaralı bendine göre, 506 sayılı Kanun’un 4447 sayılı Kanunla değişik 60’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaş hadleri dışında kalan diğer şartları veya geçici 81’inci maddeye göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayını tamamlayanlardan kendi istekleri ile işinden ayrılanlara kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alındığından, bu durumda bulunan sigortalılara Kurumumuzca kıdem tazminatı ödenmesi esas yazı verilmektedir.

Buna göre sigortalılara sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaşı dikkate alınarak en erken emekli olabilecekleri aylığa hak kazanma maddesi belirlenerek kıdem tazminatı yazısı verilecek olup, en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme koşullarına göre kıdem tazminatı, aylığa hak kazanma koşulu Geçici 81’inci maddenin (C/b) bendine göre yaşlılık aylığına hak kazanacak olanlara verilecektir…” Yapmayın, etmeyin artık vatandaşı eziyet etme yöntemlerinizi geliştirmeyin. Açın, Kanunun ilgili maddesini bir daha okuyun size TBMM’nin çıkardığı Kanunu sınırlama hakkını kim veriyor, vatandaş ben artık çalışmayacağım 3600 günümü ve 15 yıllık sigortalılık süresini tamamladım dediğinde siz buna inanmak zorundasınız. Hadi bu olay SGK’yı zarara soksa anlarım ortada size düşen sadece hakemlik hepsi bu. Kanun açık ve net bir şekilde Geçici 81’inci madde diyor engellediğiniz bu hak nedeniyle binlerce dava kaybettirdiniz, trilyonlarca dava masrafı ödemeniz yetmedi vatandaşın SSK’ya olan güvenini, devlete olan inancını yitirttiniz. Şimdi sıra SGK’ya mı geldi. İşte sizin bu hastalıklı mantığınız nedeniyle engellediğiniz vatandaş davasını açtı kazandı.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nce 2004/2111 esas ve 2004/4700 karar sayılı 25.5.2004 günü aynen onanan, Manisa İş Mahkemesi’nin 2003/143 esas ve 2004/15 sayılı 9.2.2004 tarihli kararı

“DavacI vekili; 20.10.1986 tarihinde SSK’lı olan ve en son kendi isteği ile işten ayrılıp, 4447 sayılı kanun ile 1475 sayılı yasa maddesine eklenen 5. bendi gereğince, kıdem tazminatı almak amacıyla ‘Kıdem tazminatı alabilir’ yazısı için SSK’ya talepte bulunduğunda 20 yıllık sigortalılık süresi olmadığı nedeniyle kabul edilmediğinden, sosyal güvenlik haklarının engellendiğini ileri sürerek SSK işleminin iptaline verilmesini talep ve dava etmiştir.

SSK vekili, yazılı cevap verip 4447 sayılı yasayla 1475 sayılı yasanın 14. maddesine eklenen 5. bendine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını tamamlamış olanlara kendi istekleriyle işten ayrılmaları halinde kıdem tazminatı ödenebileceğinin hüküm altına alındığı, 20 yıllık sigortalılık süresinin de tamamlanması gerektiğini belirtip davanın reddini savunmuştur.

Davacının SSK sicil ve işyeri dosyaları getirtilip incelenmiştir. Davacının, 20.10.1986’da SSK’ya tescil edildiği, işten kendi isteği ile çıktığı 21.2.2003’e kadar 5748 gün prim ödediği anlaşılmıştır. Bilirkişi, … davacının 506 sayılı yasanın geçici 81. maddesinin 4759 sayılı yasa ile değişik (C) bendinde öngörülen yaş şartı dışında en az 15 yıllık sigortalılık ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirdiğinden, 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 5. bendi gereğince, SSK tarafından kıdem tazminatı yazısı verilmesi gerektiğini tespit etmiştir.

Hüküm; davacının kendi isteğiyle işten ayrıldığı 21.2.2003 tarihi itibarıyla, 506 sayılı yasanın 81. maddesinin 4759 sayılı yasa ile değişik (C) bendinden öngörülen yaş şartı dışındaki en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartına haiz olduğundan, 1475 sayılı yasanın 14. maddesine 4447 sayılı yasanın 45. maddesiyle eklenen 5. bendi hükmü uyarınca, kıdem tazminatı yazısının verilmesi gerektiğine karar verildi.”Radyoloji doktoru erken emekli olur

11.11.1998 tarihi itibarıyla radyoloji bölümünde (asistan+uzman) doktor olarak çalışmaktayım. Her yıl bir ay mecburi radyasyon izni kullanmaktayız. 20 yıl yerine 16 yılda emeklilik hakki kazanmamızla birlikte yaş haddi durumu nasıl düzenlenmektedir. Doğum tarihim, 01.06.1972. Oya Akbulut

Hanımefendi, eğer 1999 yılındaki 4447 ve 2002 yılındaki 4759 sayılı kanunlar olmasaydı 16 yılla T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirdiniz. Ancak artık bu mümkün değil. Daha öncesi var mı bilemiyorum zira yazmamışsınız ama 11.11.1998 günü memur olduysanız ve aynı gün radyoloji işine başladıysanız, 5434 sayılı Kanun gereğince sosyal güvenceniz takip eden aybaşı olan 15.12.1998 günü başlamış demektir. Bu durumda da 4759 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 23.05.2002 günü itibarıyla, 3 yıl, 5 ay, 8 gün fiili ve bu sürenin dörtte biri kadar da (10 ay, 9 gün) fiili hizmet zammı sürenizle toplam 4 yıl, 3 ay, 17 günlük sürenizle emeklilik için gereken 20 yıllık hizmet sürenizi tamamlamanıza kalan süre 15 yıldan fazla olduğundan normal şartlarda 54 yaşında emekli olurdunuz ama aldığınız/alacağınız tüm fiili hizmet zamları bu yaştan düşecektir. Artık siz şunu bilmelisiniz sizin için emeklilik yaşı 54 ama şayet radyoloji işinde çalıştığınız sürelerin dörtte biri kadar bu yaştan düşülecektir. Mesela, 20 yılı radyolojide çalışırsanız 5 yıl fiili hizmet zammı kazanacak ve 49 yaşında emekli olabileceksiniz. Bu arada radyoloji işinde 16 yılı fiilen çalışıp, 4 yıllık fiili hizmet zammıyla birlikte işinizden ayrılıp evinizde emekli olacağınız 50 yaşını da bekleme hakkınız da var.İnşaatınızın gecikme zammı doğru hesaplanmış

SayIn Ali Tezel, sizi yapmış olduğunuz TV programlarından da tanıyorum ve takdir ediyorum. Problemim için kimseden hiçbir yanıt bulamadım. Şu an için umarım siz bana yardımcı olursunuz. Kendime ait özel inşaatımda sigortalı çalışan göstermiştim. İnşaatım bittiği tarihte dosyamın kapatılması ile ilgili SSK Müdürlüğü’ne 13.09.2006 günü dilekçe verdim. Dilekçemin cevabı 14.06.2007 tarihinde bana iletildi ve fark prim borcumun çıktığını, buna ait gecikme zammının olduğu yazıyla tarafıma bildirildi. Yazıda gecikme zammının dilekçemi verdiğim tarihten değil, inşaatın bitim tarihinden 14.06.2007 tarihine kadar uygulandığı gözükmektedir. Burada bana borcumun geç bildirilmesinden dolayı gecikme zammı çok yüksek çıkmaktadır. Buna göre, dilekçeme kaç günde cevap vermeleri gerekiyordu. 14.06.2007 tarihine kadar uyguladıkları gecikme zammı doğru mudur? 2005 yılına ait inşaat m2 maliyeti nedir? Bana uygulanan 359 YTL.dir. Cemal Mercan

Sayın okurum, inşaatınızı 13.09.2006 günü bitirdiğinizi yazmışsınız ama ne zaman başladığınızı ve inşaatınızın ruhsatında yazan cinsini yazmamışsınız. Buna göre şayet inşaatınız 3B cinsinde ise 2006 yılında başlayıp aynı yıl bitmişse metrekare birim maliyetiniz 381 YTL’dir. Şayet, 2005 yılında başlamış ve 2006 yılında bitmişse bu kere 359 YTL’dir. Size de bu rakam uygulandığına göre demek ki inşaatınız 2005 yılında başlamış ve 2006 yılında bitmiş. Gecikme zammı uygulamasına gelince, asgari işçilik uygulaması gereğince inşaatın başlama tarihi ile bitim tarihi arasında SSK’ya ödemeniz gereken primlerden daha azını ödemişsiniz. İnşaatınız kaç metrakare ise 359 ile çarpın, çıkan rakamı da asgari işçilik oranı olan (Müdürlükler için) yüzde 6.75 ile çarpın, çıkan rakamın yüzde 34.5’i kadar SSK primi ve yüzde 3’ü kadar da işsizlik sigortası primi olmak üzere prim ödemiş olmanız gerekirdi. Bu rakamı da inşaatın bitim tarihi olan 13.09.2006 gününe kadar ödemediğinizden gecikme zammının inşaatın bitim tarihinden itibaren uygulanması yasaldır. SSK’nın geç cevap vermesine gelince, genel olarak kamu kurumları size 60 gün içinde cevap vermek zorundadır ama cevap vermezlerse mahkemeye gitmeniz gerekirdi.