Akşam-İşe iade davasını kazanan emeklinin aylığı kesilemez-Kahramanmaraş’a bir adam gitti-Sağlık karnesini kullanabilirsiniz-

27 Ekim 2007İşe iade davasını kazanan emeklinin aylığı kesilemez

[email protected]


 
14.06.2005 tarihinde çalıştığım Türk Telekomünikasyon A.Ş. Kütahya İl Telekom Müdürlüğü’nden emekliliğiminin gelmesi dolasıyla iş akdim fesih edildi. Feshedilince de emeklilik müracaatı yaptım ve SSK’dan emekli oldum. Bu arada işe iade davası açtım ve şubat 2006 tarihi itibarıyla davayı kazandım. Fakat işveren mahkemenin vermiş olduğu işe iade kararına rağmen 4 aylık maaşımı ve sosyal haklarımı ödeyerek işe geri almadı. Fakat bu arada SSK’ya da açıkta geçen süre olan 4 aylık primlerimi yatırdı. O zaman SSK’ya sosyal güvenlik destek primi ödeyip yaşlılık aylığımın devamı yönünde dilekçe verdim. Kabul etmediler, biz seni ararız dediler. Fakat bu durumda olan bazı arkadaşları sosyal destek primini ödemesi konusunda kabul etmişler. Onlardan cevap gelmeyince SSK’ya 22.11.2006 tarihinde bu primlerin emekli maaşıma yansıması için dilekçe ile başvurdum. Onlar ilk önce maaşımı kestiler sonra da benden dilekçe alarak maaşımı tekrar bağladılar. Sonrada aradan 1 ay geçtikden sonra bana borç yazısı çıkardılar. Neymiş ben emekli olduktan sonra çalışmışım, mahkeme kararıyla ödenen 4 aylık primleri kastediyorlar. Benden 14.06.2005 tarihinden dilekçe verdiğim 22.11.2006 tarihleri arasındaki maaşları geri istiyorlar. Genel müdürlüklerine kaç defa itiraz yazısı yazmama ve mahkeme kararını sunmama rağmen şu anda beni mahkemeye verdiler. Dolandırıcılık suçu ile suçluyorlar, hakkımı aramak suç mu? Aralık ayında mahkeme var, mahkemem Simav’da. Bu konuda beni aydınlatır mısınız? Ne yapmam gerekiyor, avukat mı tutayım.

Kimegideyim? Sezai Irmak-Kütahya

Sayın okurum, başlıkta yazdım yasal olarak aylığınızın kesilmemesi gerekiyordu ama aylığınızı kesmişler, yetmemiş bir de ödediklerini geri istemişler. Konuyu bilmeyenler için tekrarlamakta fayda var, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işe iade davası kazanıldığında, hakim öncelikle mahkeme süresince açıkta geçen 4 ay için ücrete hükmeder daha sonra da mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işe başlatmazsa en az 4 en fazla 8 aylık ücrete tekabül eden bir tazminata da hükmeder. İşvereniniz de açıkta geçen 4 aylık sürenin ücretlerini SSK’ya bildirmek zorundaydı ve bildirmiş. Ancak, bu bildirimin olması sizin o işyerinde emeklilikten sonra çalıştığınız anlamına gelmez ve emekli aylığınız bu bildirim nedeniyle kesilemez. Zaten, eski SSK daha önce sizin durumunuzda olan herkesin aylığını kesiyordu ama sizin gibi emeklilere karşı açtıkları tüm davaları kaybedince, bu konuyla ilgili olarak (SGK’ya devredilen SSK) 07.09.2005 günlü 12-149 ek sayılı genelgesiye bu hatalı uygulamaya son vermişti. Bahsi geçen, “İş Sözleşmesi Feshedilen Sigortalılardan Göreve İade Edilenlerin Yaşlılık Aylıkları” konulu genelgeye göre; “…feshin geçersizliğine karar verilen sigortalıya, kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok dört aya kadar ödenen ücret ve diğer haklardan tüm sigorta kollarına ait primler kesildiğinden, söz konusu dört aylık sürede tahsis talebinde bulunanlara bağlanan yaşlılık aylıkları, 506 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesinin (H) fıkrası ile 62’nci maddesinde öngörülen işten ayrılma şartının oluşmadığı gerekçesi ile başlangıç tarihlerinden geçerli olmak üzere iptal edilmektedir.

Ancak, esasen iş sözleşmesinin fesh edildiği tarihten sonra fiili çalışmanın bulunmadığı, bu nedenle iş akdinin fesh edildiği tarihten sonra işten ayrılma şartının gerçekleşmiş olduğu, aylığın iptali halinde açılacak davaların, muhtemelen Kurumumuz aleyhine sonuçlanacağı, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğratacağı hususları göz önünde bulundurularak, söz konusu dört aylık sürede ücret ve diğer hakları ödenen sigortalılardan tahsis talebinde bulunup tercihlerini aylıkların devamı yönünde kullananların, tahsis talep tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmaları uygun görülmüştür…” denilmiştir. Şimdi yapmanız gereken hakkınızda 12-149 ek sayılı genelgeye göre işlem yapılmasını ve 4 aylık süre için SGDP’ye tabi olunmasını isteyin. Bu arada hakkınızda açılmış davayı da büyük bir ihtimalle siz kazanırsınız SGK kaybeder. Bu konuda daha fazla ayrıntılı bilgi için Ataman Altan’ı (0532 5762575) veya Evran Kırmızı’yı (0542 7200547) arayabilirsiniz.Kahramanmaraş’a bir adam gitti

Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilen SSK, (Sosyal Sigortalar Kurumu) içinde bir çok adam gibi adamı barındırmıştı ama o koca çınarlar şimdi birer birer geri çekiliyorlar. İşte onlardan biri avukat Taha Tanrıverdide emekli olup gidenlerden. En son SSK İstanbul Hukuk İşleri Sigorta Müdürü iken emekliliğini isteyip gitti. İstanbul ve SSK bir beyefendiyi kaybetti ama uzun yıllardır hasret çeken Maraş evladına kavuştu. Geride İstanbul İhtiyarlık Müdürü Çetin Zorlu gibi birkaç koca çınar kaldı yakında onlarda çekilirler.Sağlık karnesini kullanabilirsiniz

Sayın üstat ben 2001 yılında TC Ziraat Bankası’ndan emekli oldum eşim o tarihte ev hanımıydı dolayısı ile Emekli Sandığına ait sağlık karnesi kullanıyordu ve isteğe bağlı SSK primi ödüyorduk. 24.10.2007 tarihi itibarıyla SSK’dan emekli oldu ve emekli maaşı almaya başladı. Eşim şu an elindeki T.C. Emekli Sandığı’na ait sağlık karnesi ile muayene olabilir mi? Yoksa SSK’dan yeniden sağlık karnesi çıkarması gerekir mi? Eşim Emekli Sandığı’na ait karneyi kullanmak istiyor ne yapmamız gerekir. Recai Örnek

Kullanabilir ve hiçbir şey yapmanıza da gerek yok çünkü, 5502 sayılı Kanunla SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kapatıldı ve üçünü birden kapsayan SGK kuruldu. Öte yandan bu üç kurumun ayrı ayrı uyguladıkları sosyal sigorta kanunları ise 5510 sayılı Kanunla birleştirilmişti. Bu birleşmeyle herkes için eşit sağlık hizmeti getirecek olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) gelecek ve insanlar memur, işçi, esnaf ayrımına tabi tutulmaksızın sağlık hizmeti verilecekti. Sizin de bu tür bir soru sormanıza gerek kalmayacaktı. Şayet bu birleşme olmasaydı, eşiniz SSK’dan emekli olduğu halde T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini kullandığından 5434 sayılı Kanun’un geçici 139 uncu maddesine 4447 sayılı Kanunla eklenen, “Özel kanunları gereğince sağlık yardımından faydalananlar ile Sandıktan emekli, adi malullük veya vazife malüllüğü aylığı alanların diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevlerde çalışan veya bu kuruluşlardan aylık alan eşleri ve Sandıktan dul aylığı alanlardan diğer sosyal güvenlik kurumlarına tabi görevde çalışan veya bu kuruluşlardan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar bu madde hükmünden yararlanamazlar. İsteğe bağlı sağlık sigortasından yararlananlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.” hükmü gereğince SSK ve T.C. Emekli Sandığı diye resmi kurumlar yaşıyor olsaydı, SSK’dan emekli olunca T.C. Emekli Sandığı sağlık karnesini kullanmamanız gerekirdi ama metin içinde geçen “diğer sosyal güvenlik kurumları” diye bir şey kalmadığından hepsi birleşip, SGK olduğundan dilediğiniz sağlık karnesini kullanabilirsiniz. Kimse sizin dilediğiniz sağlık karnesini kullanma hakkınızı da elinizden alamaz.Kısa…kısa..


  • Hasan Çelikbilek- Komşunuz olan 1927 yılı doğumlu ve 01.01.1969 SSK işe girişli kişi, 460 günlük SSK’sından sonra 17.05.2006 günü başladığı Bağ-Kur’u ve geriye doğru 10 yıllık isteğe bağlı Bağ-Kur borçlanmasıyla birlikte 15 tam yılı yani 5400 günü tamamladığı anda Bağ-Kur’dan emekli olur. Bunun için askerlik yapmışsa, borçlanmasını da tavsiye

    ederim.


  • Ayşe Culfa (Duran)- 22.05.1978 SSK başlangıcınızla 5000 günü tamamlayınca hemen veya 3600 günle 50 yaşında emekli olabilirdiniz ancak, 1978 yılındaki 177 günlük prim ödemenizden sonraki uzun süreli boşluğu takiben, 1995 yılında yatırdığınız 360 gün primden sonra bir ödemeniz olmadığından 3600 günü tamamlamadan emekli olamazsınız. Geriye doğru prim ödeyemezsiniz. Bundan sonra prim ödemezseniz de 58 yaşına gelince yatırdıklarınızı faizsiz olarak geri alabilirsiniz.


  • Lenam Vatansever-27.01.1957 doğum tarihiniz, 01.06.1990 işe başlamanız ve ödediğiniz 4428 günlük SSK priminizle bundan sonra prim ödemeseniz dahi 54 yaşında yani 27.01.2011 günü SSK’dan emekli olursunuz. Prim ödemeye devam eder ve 5450 günü tamamlarsanız 01.06.2010 günü emekli olursunuz.