Akşam-Manşet-Emekli aylıklarını düşüren kanun hatalı çıktı

19 Ekim 2007Emekli aylıklarını düşüren kanun hatalı çıktıTıpkı 1999 depreminden sonra emekli aylıklarını düşürmek ve emeklilik süresini uzatmak için yapanların elleri ayaklarını dolaştıran Allah, bu kez “Emeklilikte Süper Formül” diye açıkladığımız ve emekli aylıklarına ülkenin gelişme hızının eklenmesi olayını engellemek isteyenlerin ayaklarını dolaştırdı. Kanunu hatalı çıkardılar. Şimdi yeni düzenleme ile emekli olduktan sonra bir işe girip, birkaç gün veya birkaç ay çalışma ile emekli aylıkları artmayacak ama 6 ay, 1 yıl, 2 yıl gibi süre ile emekli aylıklarını kestirip yüksek rakamlardan prim ödeyerek çalışanların emekli aylıkları çok büyüyecek.

Emekli aylıklarının düşürülmesine işçi sendikaları ve işçi emekli cemiyetleri bile desteklemiş

Yer TBMM kürsüsü konuşan Hak-İş’e bağlı sendikanın eski başkanı ve halen Ak Parti Çorum Milletvekili Agah Kafkas, görüşme konusu işçi, esnaf ve tarım işçilerinin emekli aylıklarına gelişme hızının eklenmesine son verilmesi. Kanun aynen kabul edildi ve 6 maddelik 5698 sayılı Kanun ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ülkenin gelişme hızından artık pay verilmemesi kanunlaştırıldı. Büyük ihtimalle de bugün-yarın Resmi Gazete’de yayınlanır. Ülkenin büyümesinden, kalkınmasından

emeklilere pay verilmeyecek ama asıl önemlisi bana göre sizlere oynanan oyunda, kimin sizin haklarınız için uğraştığını kimin sizlere çelme taktığını iyi belleyin ve bugünleri unutmayın diye yineliyorum. Çorum milletvekili Agah Kafkas’ın TBMM tutanaklarından alınmış konuşmasından bir bölüm.

“…Bakın, komisyonumuzda, Türk-İş, DİSK, TİSK, Hak-İş, işçi emeklileri dernekleri, bütün ilgili sosyal tarafların tamamı gelmiştir ve tutanaklar ortadadır, bu yasadaki bu düzenlemeyi desteklediklerini de ifade etmişlerdir. O nedenle, burada daha kraldan çok kralcının ötesine geçmenin bir anlamı yok. Onlar biliyorlar ki, ne geldiyse başlarına bu popülist politikalardan gelmiştir. Artık bu ülkede o dönemin bittiğini, artık her şeyin reel bir düzlemde yapılması gerektiğini biliyoruz…” Bu doğruysa gözünüze bakarak birileri size yalan söylüyor ama yalan söyleyen kim?1-SSK emekli aylıkları artık gelişme hızından faydalanamayacak

SSK emeklilerinden 2000 yılı ve sonrasında emekli olmuş kişilerin birkaç günlük emekli aylığı kesilmesini takiben ülkenin gelişme hızından faydalanmasının önüne geçildi. Artık gerek SSK ve gerekse Tarım SSK emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranı kadar artacak olup, gelişme-büyüme hızından artış gelmeyecektir.

2-Bağ-Kur emekli aylıklarına da pay verilmeyecek

AynI kanunla 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre Bağ-Kur’lu olanlar ile Tarım SSK’lılarına aylık hesaplandıktan sonra sadece enflasyon oranı kadar artırılacak olup artık gelişme hızı devreye girmeyecek. Ülkenin kalkınmasından onlar da yararlanamayacaklar.

3-Aylıklarını kestirenler acele edin emeklilik dilekçelerinizi hemen verin

Gazetemiz Akşam’da yayınlanan “Emekliye Süper Formül’den sonra 2000 yılı ve sonrasında emekli olmuş olan birçok SSK emeklisi ya SGDP ödeyerek emekli gibi çalıştıkları işyerlerinde normal sigortalı oldular ya da çalışmayanlar ise bir işe girip emekli aylıklarını kestirdiler. İşte şimdi onların hemen emeklilik dilekçesi vermeleri gerekiyor. Kanun Resmi Gazete’de yayınlanırsa emekli aylıklarında fark olmayacak. Kanun Resmi Gazete’de yayınlanmadan emekli olurlarsa fark olacak.Kanun hatalı aylıkları uzun sürede çok artırır

Bu arada Kanunun 2’nci maddesi ile;

“…Yaşlılık aylıkları kesilenlerden yeniden çalıştıkları süre zarfında 78’inci maddeye göre prime esas kazançları üzerinden 73’üncü madde gereğince prim alınır. Yaşlılık aylıkları kesilenlerden işten ayrılarak yaşlılık aylığı verilmesi için yazılı talepte bulunan sigortalıya yeniden bağlanacak yaşlılık aylığı talep tarihini takip eden ödeme döneminden başlanarak ödenir.

Yeni aylık, eski aylığın kesildiği tarihten sonra aylıklara yapılan artışlar uygulanarak ikinci fıkrada belirtilen aylık başlangıç tarihi itibarıyla bulunan tutarı ile emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmî aylığın toplamından oluşur. Emeklilik sonrası çalışmaya ait kısmî aylık, talep tarihindeki emeklilik öncesi ve sonrası prim ödeme gün sayısı toplamı üzerinden, 61’inci maddeye göre hesaplanan aylığın emeklilik sonrası prim ödeme gün sayısına orantılı bölümü kadardır” demişlerdir.

İlk hata kelimelerdedir, 506 sayılı Kanun’un herhangi bir yerinde emeklilik kelimesi yoktur ama bunu bilmediklerinden teklifi yazan bürokratlar emeklilik öncesi, emeklilik sonrası gibi kelimeler yazmışlar.

İkinci ve en önemli hata ise aylıkları azaltmak isteyenler şimdi daha fazla emekli aylığı vermek zorunda kalacaklardır. Yukarıdaki yeni madde 506 sayılı Kanun’un geçici 82’nci maddesi dikkate alınmadan yani, geçici 82’nci maddenin (b) bendindeki, “b) Sigortalının bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (01.01.2000) sonraki prim ödeme sürelerine ait aylığı ise..” gibi bir kısıt konulmadığından şimdi bütün çalışma (1970’li, 1980’li) yıllarının kazançları bugüne TÜFE ve GH kadar güncellenmek zorundadır. Zira, 506 sayılı Kanun’un 61’inci maddesi 1999 yılından değiştirilmiş ve sadece 08.09.1999 günü ve sonrası işe girmiş kişilere uygulanacak bir maddedir. 08.09.1999 günü öncesinde işe girmiş kişilerin emekli aylığı ise Geçici 82’nci madde gereğince hesaplanmaktadır. Şu an emekli olan herkes 08.09.1999 öncesinde işe girmiş kişiler olduğundan aylık hesaplamaları geçici 82 yerine 61’e göre yapılırsa tüm çalışma yıllarının kazançları güncellenerek emekli aylığı hesaplanmalıdır ki bu da emekli aylıklarını uzun vadede büyütecek demektir.Kimlerin işine yarayacak

1976 yılında işe girmiş ve 2001 yılında emekli olmuş bir kişi şimdi bu yeni madde yürürlüğe girdikten sonra işe girip aylığını kestirir yeniden emeklilik dilekçesi verirse bu kere 1976 yılından sonraki tüm yıllara ait kazançları TÜFE ve GH kadar artırılarak YENİ TAM AYLIĞI hesaplanıp, YENİ KISMİ AYLIĞI bulunacaktır ki bu da yeni kısmi aylığın çok yüksek olması demektir. Bu durumda, emeklilik zamanı gelmiş ama daha fazla emekli aylığı alayım diye çalışmaya devam edenler için bu sistem daha harika olacaktır. Artık daha fazla emekli aylığı alayım diyorsanız süreniz dolduysa gidip emekli olun sonra gelin emekli aylığınızı kestirin birkaç yıl tavandan prim ödeyin önceki emekli aylığınızı 3-4 katına çıkarabilirsiniz.

1999 yılı ve öncesinde çok yüksek ücreti olmasına rağmen 6 ay hasta olup istirahatli olduğu için SSK’ya ücret ve günü bildirilmediği için ortalama kazançları düşen, göstergesi tabana inenlerin çok işine yarayacak. Onlar da artık emekli olduktan sonra çalışmaya başlarlarsa eski sürelerindeki kazançları da TÜFE ve GH kadar artırılacak ve daha yüksek emekli aylığı alacaklardır. Yani, 5000 günü olup da 2000 yılında emekli olmuş bir kişi emekli aylığını kestirip, 1 gün çalışırsa artık emekli aylığını Gelişme Hızını ekletemeyecek, aylığını yüzde 40 kadar arttıramayacak ama bir gün yerine birkaç yıl gibi daha uzun süre çalışırsa daha fazla oranda artırabilecektir.

Örnek yapamadık çünkü:SSK emeklilerin hizmetlerini göstermiyor

Kİmlerİn emekli olduktan sonra ne kadar ve hangi ücret seviyesinde ne kadar daha fazla emekli aylığı alacağını gerçek örneklerle hesaplamak istedik. Ancak, bütün SSK emeklileri kendileri de araştırdıklarında görecekler ki SSK emeklilerinin internet üzerinde görünen çalışmalarının bir kısmı silinmiş veya gizlenmiş. Bu nedenle örnek hesaplamalar yapamadık. SSK emekli olanların hizmet cetvellerinden bir ksmını silmez veya gizlemezse size olayı örneklerle açıklayacağız.


Ali TEZEL