Akşam-Reform, emekli aylıklarına haczin de yolunu açıyor

15 Kasım 2007Reform, emekli aylıklarına haczin de yolunu açıyor

[email protected]


 
Halen geçerli olan kanunlara göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile özel-banka sandığı emekli aylıklarını hiç kimse haczedemez ama artık bu kural yeni sosyal güvenlik reformuyla birlikte değiştiriyor. Emekli aylıklarına haciz yolu açılıyor.

1-Emekli aylıkları haczedilemiyordu

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun aşağıdaki 121 inci maddesine göre, SSK tarafından bağlanmış her türlü gelir veya aylıklar haczedilemiyor. “Madde 121 – Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardımlar, nafaka borçları ve bu Kanunun 80’inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez…”

Öte yandan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun aşağıdaki 67 inci maddesine göre de Bağ-Kur tarafından bağlanan aylıklara da haciz işlemi uygulanamıyordu. “Madde 67


 • Bu Kanun gereğince bağlanacak aylıklar, nafaka borçları dışında, haciz veya başkasına devir ve temlik edilemez…”

  2- Hacze İtiraz edildiği anda haciz duruyordu

  Gerek SSK ve gerekse Bağ-Kur veyahut da 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesi kapsamında özel banka ve borsa emekli sandıklarından emekli olan birisinin emekli aylıklarına icra müdürlüğüne gidip haciz istenebiliyordu ama emekli bu haciz işlemine yukarıdaki maddeler gereğince itiraz ettiğinden haciz durduruluyordu. Yani, SSK, Özel Banka-Borsa, Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına haciz istenebiliyor ama emekli buna rıza göstermez itiraz ederse haciz kaldırılıyor, itiraz etmez hacze rıza gösterirse haciz devam ettiriliyordu. (Bkz. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2004/12-202 Esas, 2004/196 Karar ve 31.03.2004 tarihli kararına göre SSK emeklisi itiraz süresi içinde itiraz etmezse haciz işlemi geçerlidir…”

  3- Kredi kartları için bile haciz konamıyordu

  SSK, Bağ-Kur veya özel banka-borsa sandığı emeklisi birisi bankalardan tüketici kredisi, kredi kartı alırken daha baştan emekli aylığıma haciz koydurabilirsiniz diye şerh düşse yani baştan haczi kabul etse dahi emekli aylıklarına yine haciz konamazdı. Konuyla ilgili aşağıda iki adet Yargıtay kararı da buna işaret etmektedir.

  4- Memurun emekli aylığına haciz konabiliyor

  SSK ve Bağ-Kur (özel banka-borsa) emekli aylıklarına haciz konamaması kuralı memur emeklileri ile ilgili değildir. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nda memur ve kamu görevlilerinin emekli aylıklarına haciz konulamayacağı ile ilgili bir düzenleme olmadığından, T.C. Emekli Sandığı emeklisinin emekli aylığına haciz konabilir.

  5- Reform emeklileri aç bırakacak

  Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından hazırlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız sayın Faruk ÇELİK’in ifadeleriyle 2008 yılı ocak ayına yetiştirilmesi öngörülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu yani kamuoyunun bildiği isimle “Sosyal Güvenlik Reformu” emeklilerin aylıklarına haciz getirilemez kuralını da kaldırıyor. 1946 yılından beri hukuk sistemimizde var olan emekli sadece aylığıyla geçinen kişidir ve geçindiği aylığına haciz koyarsanız aç kalır mantığı yeni reformla ortadan kaldırılıyor.  Kısa..kısa..


 • Meltem Saracaloğlu- SSK’lı olarak çalışmaktasınız 10.08.2007 günü de evlenmişsiniz. Bu durumda 06.09.2007 günü başkomiser iken vefat eden babanız üzerinden evli olmanız nedeniyle yetim aylığı alamazsınız. Şayet evliliğiniz son bulursa SSK’lı olarak çalışsanız dahi babanız üzerinden yetim aylığı alabilirsiniz ve tekrar evlenirseniz evlenmeniz sebebiyle kesilecek yetim aylığının 12 katını çeyiz parası olarak alabilirsiniz.


 • Levent Dik-Sayın okurum, artık SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kurum olarak resmen kaldırıldı ve yerine SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) getirildi. Bu nedenle filan kurumun sağlık karnesi geçmez, diğerinin geçer gibi bir uygulama yapılmaması gerekiyor. Bunu yapan hastane veya sağlık kuruluşlarını Çalışma Bakanlığı’na veya SGK’ya şikayet etmenizi tavsiye ederim. SSK’dan sonra başladığınız Bağ-Kur’a 3,5 yıldan az prim öderseniz SSK’dan emeklilik hakkınız zayi olmaz.


 • Zafer Özgan- 01.02.1967 doğum tarihiniz ve 1,5 yaşında geçirdiğiniz çocuk felci sonrası sol ayağınızdaki kısalık-incelik sebebiyle var olan yüzde 45 oranlı (3’üncü derece) vergi indirim belgeniz ve 01.06.1989 sosyal güvenlik başlangıcıyla halen devam ettiğiniz Akbank Emeklilik Sandığı’ndan 6437 gününüzle dilediğiniz anda emekli olursunuz. Talep etmeniz yeterli. Bana kalırsa emekli olun.