Akşam-Reform gelirse gazetecilerin günü de artacak–Emin Zararsız Gümrük Müsteşarı–İşçi olarak şirket kuran Bağ-Kur’a prim ödemez–Bürosu olan muhasebeci fabrikada muhasebeci olamaz

27 Eylül 2007Reform gelirse gazetecilerin günü de artacak

[email protected]


 
Yazılı basında 22 yıl 95 gün sigortalı sürem ve 3 yıl 262 gün itibari hizmet sürem eklenerek 1995 yılında emekli oldum. Bilindiğiniz gibi itibari hizmet sürem, sigortalılık süreme eklenirken, primlerime eklenme yapılmadı. Oysa benim gibi benzer iş kollarında çalışanların aylık ücretlerinden yüzde 2 fazla prim kesintisi yapılmıştı. Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun, 16.5.2000 tarihi 24051 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan T.18.2.2000, E.1997/1, K.2000/1 sayılı kararıyla; SSK Kanunu’ndaki, “itibari hizmet sürelerinin” sadece “Sigortalılık süresine mi” yoksa “Hem sigortalılık hem de prim ödeme gün sayısına mı” ekleneceği konusundaki boşluk işçi aleyhine sonuçlandığını hatırlıyorum. Bu karara göre;

“itibari hizmet süresi, sadece sigortalılık süresine eklenecek ve prim ödeme gün sayısına ilave edilmeyecektir.” denilmişti. Acaba ertelenmek zorunda bırakılan Yeni Sosyal Güvenlik Yasası’nda bu haksızlık giderildi mi? Şafak Gülgen-İzmir

Şafak Bey, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri gereğince bazı çalışanlar ve gazetecilerin bir yıllık çalışmalarına 90 gün ilave sigortalılık süresi verilmektedir ama bunlar prim ödeme gün sayısına eklenmemektedir. Sizin verdiğiniz yargı kararı da bunu doğrulamıştır. Ancak, önce 2007 yılı ocak ayında yürürlüğe girmesi öngörülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun önemli bir bölümü herkesçe bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu iptalden sonra da yürürlüğü önce Temmuz 2007’ye sonra da Ocak 2008 ayına ertelenmiştir. Ancak, şu anki haliyle bu Kanun’un ocak ayında yürürlüğe girebilmesi mümkün değildir. Bazı maddelerinin kaldırılması, bazılarının yeniden düzenlenmesi ve birtakım yeni maddeler ihdas edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle halen Çalışma Bakanlığı’ndan taslaklar hazırlanmaktadır ve şayet yetiştirilebilirse TBMM’ye sevk edilecek ocak ayından önce kanunlaşırsa 2008 yılında yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girebilirse de ilave sigortalılık süresi, itibari hizmet zammı, fiili hizmet zammı alan bütün çalışanlara gün sayıları da verilecektir. Yani sadece sigortalılık süresine değil, prim ödeme gün sayısına da ilave yapılacaktır.Emin Zararsız Gümrük Müsteşarı

BaŞbakanlIk Müsteşar Yardımcısı Mehmet Emin Zararsız, SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın tek çatı altında birleştirilmesi işinde çok emek vermiş ve 5502 sayılı Kanun’un hazırlık ve uygulama aşamalarında çaba sarfetmişti. Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yeniden hazırlanması aşamasında ise dün Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile Gümrük Müsteşarlığı’na atanmış. Kendisine yeni görevinde başarılar dilerim ama Sosyal Güvenlik Reformu için Müsteşar Ömer Dinçer’den sonra şimdi de kendisinin Başbakanlık’tan ayrılması bana göre büyük eksiklik.İşçi olarak şirket kuran Bağ-Kur’a prim ödemez

Şu günlerde bir limited şirket kurmayı ve eşimi de şirket ortağı yapmayı düşünüyorum ama eşim de ben de başka Ltd. şirketlerde SSK’lıyız. Bu durumun Ltd. şirket kurmamıza bir engel teşkil etmediğini öğrendik. Doğru mudur? Bu durum nedeniyle bizden ekstra bir vergi kesintisi olması söz konusu mudur? Değilse bile ileriki dönemde olabilir mi? 1 Ocak 2008’de yürürlüğe girmesi tasarlanan 5510 sayılı yasa ya da olası başka bir düzenlemeyle bizim gibi SSK’lı ve şirket ortağı çalışanlarına ek bir vergi getirmesi söz konusu olabilir mi sizce? Eşim yerine SSK emeklisi olan annemi şu anda şirket ortağı yaparsam nasıl bir vergi kesintisi söz konusu olur? Ocak 2008 tarihi itibarıyla 5510 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi halinde şirket ortağı olan emeklilerden şu ankinin de ötesinde ekstra vergi kesileceğine dair bir şeyler okudum. Doğru mudur? İkbal Taş

Hanımefendi, şu an her ikiniz de şirket kurucu ortağı olabilirsiniz bundan bir sakınca yok. Normal şartlarda şirket kuranlar Bağ-Kur’lu olmak ve Bağ-Kur’a prim ödeme zorundadır ama halen SSK’lı olarak devam ettiğiniz işe veya bu işten ayrılıp bir gün dahi ara vermeden başka bir işyerinde işçi olarak işe girmeniz halinde SSK’nız aynen devam eder, Bağ-Kur’a prim ödemeniz gerekmez. Ancak, kendi kurduğunuz ve kurucu ortak olduğunuz şirketten SSK’lı olarak bildirilemezsiniz yani işveren olduğunuz yerden işçi olamazsınız. Sorularınızda genelde vergi diyorsunuz ama sanırım prim demek istiyorsunuz. Yeni gelecek sosyal güvenlik reformuyla da bu durumda bir değişiklik olmaz. Eşiniz yerine ortak olarak SSK emeklisi olan annenizi ortak yaptığınızda ise durum biraz değişir anneniz kurucu ortak olduğu andan itibaren emekli aylığınız almaya devam eder ama ortaklığın devam ettiği her ay için Bağ-Kur’a 70 YTL kadar sosyal güvenlik destek primi ödemek zorunda olur. Sosyal Güvenlik Reformu bugünkü haliyle aynen yürürlüğe girerse annenizin ödeyeceği aylık 70 YTL olan prim bu kere en az 200 YTL’ye çıkar.Bürosu olan muhasebeci fabrikada muhasebeci olamaz

2000 yılından beri serbest muhasebecilik işi ile iştigal etmekteyim. Bağ-Kur’a tescilimi yaptırdım ancak bugüne kadar Bağ-Kur primi yatırmadım. Bağ-Kur borcum için dilekçe verip sıfırlatacağım. Sıfırlattıktan sonra SSK’ya bağlı olarak işe girişimi sabah saat 08.00’den 14:30’a kadar çalışmış olduğum fabrika muhasebesinde göstermek istiyorum. Kısaca hem serbest muhasebe bürom var hem de bir fabrika muhasebesinde fiilen 08:00’den 14.30’a kadar çalışıyorum. Bağ-Kur’umu dondurduktan sonra fabrikada SSK işe girişimi yapabilir miyim? M. Çakır

Sayın okurum, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nun ek 19’uncu maddesi gereğince Bağ-Kur sigortalılığınızı durdurup, primlerinizi ödemeyebilirsiniz ama bu büro sahibi-vergi mükellefi olarak Bağ-Kur sigortalısı olmadığınızı göstermez. Bu nedenle hem büro sahibi-vergi mükellefi olup hem de SSK’lı olamazsınız. Öte yandan siz meslek mensuplarının Kanunu olan, 3568 sayılı Kanun’un 45’inci maddesine göre, “Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler bu unvanlarla, yeminli mali müşavirler ise bu unvan ve tasdik yetkisiyle; 2’nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar..”. Yani hem bürom olsun serbest olayım hem de fabrikada hizmet akdiyle muhasebeci olayım diyemezsiniz. Ancak, fabrikada temizlik işçisi gibi mesleğinizle ilgili olmayan bir işte çalışabilirsiniz.Kısa…kısa…


  • Ahmet Gökçe-25.03.1962 doğum tarihiniz ve 05.04.1988 sosyal güvenlik başlangıcınız ve bundan önceki 20 aylık askerlik sürenizi borçlanıp-öderseniz geriye giderek 05.08.1986 olur ve bu başlangıçla 05.08.2011 gününden sonra olmak kaydıyla SSK’dan en az 5300 gün sayısıyla emekli olursunuz. Askerlik borçlanması günlerinizle Bağ-Kur süreleriniz de 5300 günden sayılır.


  • Cebrail Doğan-2000 öncesi ve sonrası Bağ-Kur emekli aylıklarının farklılığı adaletsizliği konusunda açılan davalar Anayasa Mahkemesi’nde birikmiş durumdadır. Ancak buradan daha karar çıkmamıştır.


  • Sevim Şenyurt-20.06.1963 doğum tarihiniz, 15.04.1982 SSK başlangıcınız ve sonrasındaki 4 yıl kadarlık Bağ-Kur’dan sonra isteğe bağlı dediğiniz SSK’nın isteğe bağlısı ise toplamda 5000 günü tamamladığınız anda hemen emekli olabileceğiniz gibi 3600 günle SSK’dan 58 yaşında (2021 yılında) emekli olursunuz.