Akşam-SGK hatalı ceza yazmıs itiraz edin – Gazeteciler gibi röntgencilerin erken emekliliği de gidiyor

17 Kasım 2007SGK hatalı ceza yazmıs itiraz edin

[email protected]


 
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın, 18/08/2007 tarih, 26617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 506 sayılı kanunun ek 5 nci maddesinin IV numaralı bendinin uygulanması hakkındaki tebliğ gereği; “Mart-Ağustos 2007” dönemleri için 1 nolu belge türü ile kuruma bildirilen sigortalılarımız için 26/09/2007 tarih 26655 sayılı resmi gazetede yayımlanan 506 sayılı kanunun ek 5 nci maddesinin IV numaralı uygulanması hakkındaki tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin tebliğ gereği, 14/11/2007 tarihinde kağıt ortamında İPTAL nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi, bunun yerine ise yine kağıt ortamında 3 nolu belge türünden ASIL nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek kuruma verilmiştir. Tebliğ gereği gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edilmemesi gerekirken, tahakkuk fişinin üzerinde “BİLDİRGE GEÇ VERİLDİĞİNDEN BU İŞYERİNE İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR” ibaresi yer almaktaydı. SSK internet sitesinden kontrol ettiğimizde Mart-Mayıs 2007 dönemleri için 450,00 şer YTL, Haziran-Ağustos 2007 dönemleri için 468,00 er YTL olmak üzere toplam 2.754,00 YTL idari para cezası uygulandığı görülmüştür.

Uygulanan bu idari para cezasının yersiz olduğu düşüncesindeyiz. Bu uygulamaya karşı ne tür bir işlem yapmamız gerektiği hususunda bilgilerinizi bekliyorum teşekkürler. İsmi Mahfuz

Sayın okurum, Adana İş Mahkemesi hakiminin isteği üzerine Anayasa Mahkemesi, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın Ek 5. maddesindeki “Azotlu gübre ve şeker sanayinde…” ibaresini iptal etmiş ve bu iptal 27.03.2007 gün ve 26475 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Buna uygun olarak da uygulayıcı kurum olan SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), iki tebliğ hazırladı ilki 18 Ağustos 2007 günü ikincisi tebliğ ise 26.09.2007 günü Resmi Gazete’de yayınlandı. Bütün bunlara göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ek 5 ve ek 6’ncı maddeleri gereğince artık, tüm fabrika, atölye, havuz ve depolarda, trafo binalarında çalışıp da aşağıdaki 1,2,3,4’üncü madde de yazılı işleri yapanların sigortalılık sürelerine (27 Mart 2007 gününden sonraki çalışmaları için) ilave yapılacaktır.

1-Çelik, demir ve tunç döküm işinde,

2- Zehirli, boğucu, yakıcı, öldürücü ve patlayıcı gaz, asit, boya işleriyle gaz maskesi ile çalışmayı gerektiren işlerde,

3- Patlayıcı maddeler yapılmasında,

4- Kaynak işlerinde, çalışanlara her 360 günlerine karşılık 90 gün sigortalılık süresi eklenmelidir.

Bunun yöntemi de şöyledir. İşverenler e-bildirge sistemi üzerinden yukarıdaki gibi çalışanlarını her ay SGK’ya bildirirken bu işçileri 3A olarak bildireceklerdir. Yani e-bildirge sayfanızı açtığınızda önce normal işçilerinizi listeleyip belge türü bölümünden, “1- aylık sigorta prim bildirgesini” seçip bildirdikten sonra, yukarıda sayılan işleri yapan işçileriniz için belge türü bölümünde “3-2098 sayılı kanun işsizlik dahil” bildirgesini seçerek bu işçilerinizi listeleyecek ve bildireceksiniz.

Öte yandan ilk tebliğin 5’inci maddesi gereğince, “5 – 27/03/2007 tarihi ile bu tebliğin yayımı tarihi arasında itibari hizmet kapsamında geçen çalışmalar için önceden “1” numaralı belge türü ile yasal süresinde düzenlenerek verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden iptal edilerek, “3” numaralı belge türü ile yeniden düzenlenerek verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinin, tebliğin yayımı tarihini takip eden ay sonuna kadar verilmesi halinde idari para cezası uygulanmayacak olup; fark primlerin de bu süre içinde ödenmesi durumunda gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmeyecektir. Anılan sürede belirtilen belgelerin verilmemesi ve primlerin ödenmemesi halinde fiilin tebliğ ile öngörülen sürenin son gününde meydana geldiği kabul edilerek idari para cezası tahakkuk ettirilecek, tebliğin yayımı tarihini takip eden ilk günden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilecektir.” denilmiştir. Bu madde gereğince size idari para cezası yazılmış ise önce yasal süresi içinde Kuruma itiraz edin. İtirazınız dikkate alınmalıdır. Şayet alınmaz ise bu kere dava açmanız gerekecek.Gazeteciler gibi röntgencilerin erken emekliliği de gidiyor

(TTK) Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nda daimi işçi statüsünde röntgen biriminde röntgen teknikeri olarak çalışıyorum. 657’ye tabi röntgen teknikeri olan arkadaşlarımın yararlandıkları fiili hizmet zammından statümden dolayı yararlanamayacağım kurum tarafından bana bildirildi. Ancak özel sektörde görevli yine aynı işle uğraşan bir arkadaşım 2098 nolu Kanun’dan yararlandığından bahsetti. Konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum. Esra Öztürk

Hanımefendi, konunun 657 sayılı Kanun ile doğrudan alakası yoktur. İster 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ister Askeri Personel Kanunu, ister YÖK Kanunu’na tabi olsun, mesleği icabı röntgen, radyum ve iyonizan radyasyon işiyle iştigal eden kişi 5434 sayılı Kanun’a tabiyse yani T.C. Emekli Sandığı’na kesenek ödüyorsa her yıla 90 gün fiili hizmet zammı alır. Verilen bu zam hem çalışma yılına sayıldığı gibi hem de emeklilik yaşından indirilmektedir. (5434 sy. K. Md. 32) Ancak bu hak özel sektör çalışanlarına yani SSK’ya veya Bağ-Kur’a prim ödeyenlere tanınmamıştır. Bu nedenle sizin gibi işçi kadrosunda olanların bunu alma imkanları yoktur, arkadaşınız size doğru bilgi vermemiş. Öte yandan T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi röntgencilere verilen bu hak “Yeni Sosyal Güvenlik Reformu” ile ortadan kaldırılmaktadır. Halen tasarı taslağı halinde olan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince artık bu hak onlardan da alınacak, tıpkı gazetecilerden alındığı gibi. Tıpkı, kanser olma riski taşıdığı için günde 5 saat çalıştırılması öngörülen siz röntgencilerin çalışma saatlerinin 9 saat çıkarılması gibi.Kısa..kısa…


  • Ayşe Yıldırım-Eşiniz, 1960 yılında 37 gün SSK, ardından 1985-87 de 2 yıl Bağ-Kur’dan sonra 1972-1975 arasında yurtdışında çalışmış. Bu durumda ülkemizde en son Kurum Bağ-Kur olduğundan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu gereğince 1800 günle size dul aylığı verirler. Eski reform kanunu bunu da 900 güne düşüyordu ama yeni reformla yine 1800 güne çekecekler.


  • Mehmet İrmek-17.12.1959 doğum tarihiniz, 20.07.1980 işe girişinizle 3600 gün sayısı ile 60 yaşında (17.12.2019 günü) SSK’dan emekli olursunuz.


  • Emine Tarin-1958 doğumlu ve 28 yıllık hizmeti olan şoförünüzün içi rahat etsin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarı taslağında kıdem tazminatı ile ilgili bir düzenleme yok.