Akşam-SGK’nın eziyet severleri ve mahallenin delisi-Banka sandıkları devredilmiyor-Eski doğum tarihinizle emekli olursunuz

20 Kasım 2007SGK’nın eziyet severleri ve mahallenin delisi

[email protected]


 
Akşam Gazetesinde yazmış bulunduğunuz yazılar sonrası bende emekli iken yaşlılık aylığımı durdurup tekrar çalışıp (13 gün) sonra 22.10.2007 tarihinde yasanın resmi gazetede yayınlanmasından bir gün önce tekrar emeklilik için müracaat ettim. Size birkaç gün önce de SAĞLIK KARNEM ile ilgili sıkıntımı sormuştum, yanıt alamamış olunca dün SGK SSK Genel Müdürlüğü Tahsisler Dairesi Başkanlığına giderek sağlık karnemi nasıl kullanabileceğim hakkında bilgi istedim. MAHALLENİN DELİSİ’nin peşine takılarak böyle bir işlem yapmış olmamım cezası olduğunu, ne zaman emekli maaşı alabileceğimin belli olmadığı, işveren ve işçi olarak denetim geçireceğimiz, 6 ay ile 18 ay arasında bir süre zarfında işlerin biteceği, başbakan bile

gelse başvuru sırasına göre maaş bağlayacaklarını, torpilin işlemeyeceğini, MAHALLENİN DELİSİ’ nin kurbanları olduğumuz ve onun televizyonlardan çok para kazanmaya devam ettiği gibi ele avuca sığmaz aşağılayıcı sözler sonrası SAĞLIK KARNEM ile ilgili sorunumu çözememiş bulunmaktayım. YEŞİL KART çıkartmam için yazı vermelerini istedim, veremeyeceklerini söylediler. Eşimin (657’ye tabi) bana bakabilmesi için yazı vermelerini istedim. Karşı çıktılar. Ben ameliyatımı olacak, faturamı ödeyecek, sonra emekli işlemlerim bittikten sonra kendilerinden harcamamı alabileceğimi söyledikleri zaman ben de faizi ile mi ödeyeceksiniz diye sordum kendilerine. Acil olan sağlık problemlerimi çözebilmem için sağlık karnesine ihtiyacım olduğu için bana ne gibi bir rota çizmemi ivedi olarak bildirmenizi önemle rica ederim. (İsmimin yayınlanmamasını istemekteyim.) İsmi mahfuz

Sayın okurum, yazınızın virgülüne bile dokunmadan aynen yayınlıyorum. Bağ-Kur ve SSK emeklilerinin hakkı olduğu halde, emekli aylıklarına ülkenin büyümesinden, kalkınmasında pay verilmemesinin önüne geçilen yol olan “Süper Formül”ü uyguladığınız için sizi tebrik ederim. SGK size eziyet etse de aylığınızı geç bağlasa da sonunda söke söke o hakkınızı alacaksınız. İşte vatandaşın hakkını almasını içine sindiremeyen o tür kişiler için vatandaşın geçim derdinin, SSK emeklilerinin aylıklarının düşük olmasının ve bunun haksızlık olmasının hiçbir önemi yoktur. Siz ve sizin gibi hakkını arayan kişilerin azalması için de size eziyet ederler. Şimdi size de yüzünüze baka baka eziyet edeceklerini ifade etmişler. Siz ve sizin gibi emekli olup da bir işyerinde çalışarak SGDP (Sosyal Güvenlik Destek Primi) ödeyerek çalışanlardan SGDP’sini kesip birkaç gün normal prim ödeyenler veya hiç çalışmamış olup da “Süper Formülü” duyunca birkaç gün için işe girip-çıkanlar için o işyerinde çalışıp çalışmadıkları yönünde teftiş-inceleme yapıp öyle aylık bağlayacaklarmış. Şu an da “Süper Formülü” uygulayan 150 binden fazla emekli var SGK’nın elinde ise 350 kadar yoklama memuruyla bu 150 bin kişiyi incelemesi 2 yıldan fazla süre alır.

Öte yandan emekli aylığı bağlamanın bu teftiş ile de ilgisi olmadığından aslında yapması gereken emekli aylığını bağlamak sonra teftişini-denetlemesini yapmaktır. Yani, sizlerin emeklilik şartlarını taşıdığınız daha önceden zaten biliniyor, şimdi yeniden aylık bağlanmasında soruşturma sonucunu beklemenin bir gereği yok ama kendileri de demişler ya Başbakan’da gelse sizlerin işinizi geciktirip sizlere eziyet etmeye çalışacaklar. Yine sizlerin içinde SGDP öderken aylıklarını kestirenlerin durumu da SGK’nın elindeki bilgisayarlardan net olarak görülüyor amaç üzüm yemek olsa yerler ama amaçlar ülkenin gerçek sahibi olan sizleri dövmek. Yapmanız gerekenlere gelince, takmayız dedikleri Başbakanımız Recep Tayip Erdoğan’a, Bakan Faruk Çelik’e durumu ayrıntılarıyla anlatan mektuplar gönderin hatta siz Ankara’dasınız bizzat gidip görüşmeye bakın. Ayrıca, işinizi bilerek ve isteyerek geciktiren, emekli olduğunuz bilindiği halde sağlık karnenizi kullanıma kapatarak sağlık hizmeti almanızı engelleyen memurlar hakkında Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda da bulunabilirsiniz.

Bu arada bana “Mahallenin Delisi” dediklerini ifade ediyorsunuz buna üzüldüm diyemem, vatandaşın yanında Onun derdiyle dertlenen, sorunlarına çözüm arayanlara hep deli demişlerdir, “eziyet sever” yerine bu payeyi layık gördüklerine gerçekten sevindim. Bu arada bir daha onları görürseniz delinin peşine takılıp 15 günde kanunu niçin değiştirdiniz diye bir sorun olur mu?Banka sandıkları devredilmiyor

Ben yaklaşık 10 yıldır ülkemizin güzide bankalarından Garanti Bankası’nda yönetici pozisyonunda görev yapan bir bankacıyım. Malumunuz üzere diğer bankaların olduğu gibi bizim bankamızın da Emekli Sandığı var. Sanırım ben bu 10 yıl içersinde SSK’lı olsam ödeyeceğim tutardan daha fazlasını sandığımıza ödediğim için içerde fena olmayacak bir ufak birikimim olsa gerek. Yeni uygulamalarla sosyal güvenlik sistemleri birleştirildiğinde banka sandıklarının devri ve sandık kesintilerinden dolayı benim veya bizim gibilerin mevcut durumunda bir değişiklik var mı? Varsa bu farkı nakde çevirebilmemiz mümkün mü? İsmi mahfuz

Beyefendi, 19 Ekim 2005 günü TBMM tarafından kabul edilen ve 01.11.2005 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 5411 Sayılı “Bankacılık Kanunu”nun geçici 23’üncü maddesi gereğince; “506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na devredilerek 506 sayılı Kanun kapsamına alınır. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar” denmiş ve 01.11.2008 gününe kadar tüm özel emeklilik sandıklarının SSK’ya (dolayısıyla SGK’ya) devri kararlaştırılmıştır. Ancak, sayıları 80 bin kadar olan özel banka ve borsaların emeklilik sandıklarına prim ödeyenlerin yanında bu sayının yarısı kadar da emeklisi olan listesi olan özel bankalar ile borsaların emeklilik sandıklarının SSK’ya devredilmesi işlemi, hem Cumhurbaşkanımız hem de 117 CHP’li milletvekilinin yaptıkları başvuru sonrasında 31 Mart 2007 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 2005/139 esas ve 2007/13 karar sayılı Anayasa Mahkemesi kararı ile bu maddenin yani sandıkların devri işleminin yürürlüğü durdurulmuştur. Öte yandan durdurulmasaydı bile herhangi bir birikimi nakde çevirme ihtimali olmazdı.Eski doğum tarihinizle emekli olursunuz

Nüfus kayıtlarında 23.01.1958 doğumluydum. İlk defa aralık 1982 ayında sigortalı olarak çalışmaya başladım.

8 sene çalıştım. 1984 ile 1986 arası Libya’da çalıştım, sonra aralık 1992 ayında devlet memuru oldum. 30 yaşımdan fazla olduğum için memur imtihanına girerken mahkeme kararı ile yaşımı küçülttüm. Şu an 10 sene SSK, 16 senede T.C. Emekli Sandığı hizmetim var halen çalışmaya devam etmekteyim. Askerliğimi 1982 yılından önce yaptım askerlik borçlanmamı yaptım. SSK hizmetlerimi Emekli Sandığı’na aktardım. Benim hesaplarıma göre emekli olabiliyorum ama yaş problemim var. Emekliliğimi eski yaşımdan olabilir miyim? l A.R.

Sayın okurum, sosyal güvenlik sistemlerimiz gereğince işe giriş tarihinden sonra yapılan yaş düzeltmeleri yani ister büyütme ister küçültme olsun dikkate alınmaz. Bu arada 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun “Yaş” başlıklı 105 inci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, “… ancak, doğum tarihlerinde, iştirakçiler için 18 yaşın doldurulmasından sonra, dul ve yetimler için de aylığa veya toptan ödemeye istihkak tarihlerinden geriye doğru bir yıl içinde yapılan düzeltmeler, nazara alınmaz…”.

Bu fıkra gereğince sizin için emeklilikte dikkate alınacak doğum tarihi 23.01.1958’dir. Bu nedenle yaş şartının tamamlıyorsunuz ve T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz.Kısa…kısa…


  • Mehmet Turan-20.12.1962

    doğum tarihiniz, 07.07.1982 askere gidiş tarihiniz, 12.06.1984 SSK başlangıcınızla askerlik sürenizi borçlanmazsanız 48 yaşında yani 20.12.2010 günü emekli olursunuz. Askerlik sürenizden 7 ay borçlanırsanız bu kere 47 yaşında emekli olursunuz. SSK’lı olduktan sonra geçen 1 yıllık yurtdışı borçlanmanız emekliliği öne çekmez.


  • Alaaddin Biçici-1963 doğum yılınız, kasım 1985 ayında başlayan memuriyetiniz ve sonrasında 1998 yılında başlayan SSK’nızla, SSK’dan 49 yaşında (2012 yılında) emekli olursunuz. Ödemeniz gereken prim toplamı en az 5375 gün olmalıydı ama siz zaten bu sayısı çoktan aşmışsınız.


  • Fazıl Bingül-Abiniz, 01.07.1985 işe giriş tarihi, 1965 doğum yılı ve var olan 3512 gün sayısını en az 5300’e çıkarmak şartıyla 49 yaşında (2014 yılında) emekli olur.