ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI- BASIN (14.02.2020 RG)

15 Şubat 2020

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/02/20200214-9.pdf

Yukarıda web kısayolu verilen ve Anayasa Mahkemesinin E.2019/62, K.2019/98 ve 25.12.2019 tarihli kararı 14 Şubat 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanmıştır.

1- Karara göre Fiili Hizmet Zamlarını düzenleyen 5510 sayılı kanun md.40 hükmüne    10.01.2013 tarih ve 6385 sayılı yasanın 15 maddesi ile eklenen basın ve gazetecilik mesleğinde basın kartı sahibi olarak fiilen çalışanlar için yılda 90 gün fiili hizmet süresi verilmesine dair değişiklik Anayasa aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

2- İptal kararı 14.02.2020 tarihinden itibaren 9 ay sonra geçerli olacaktır.

3- İptal gerekçesi bu haktan yararlanacak kişilerin yani basın kartı sahipliğinin yasal düzenleme ile yapılmamış olması gösterilmiştir.

Aslında hükmün iptal nedeni ile basında çalışanların FHZ almalarının engellenmesi değil, basın kartı sahipliğinin güvenceye  kanuni düzenlemeye konu yapılmasıdır.

Eleştiri: Diyelim ki kanunla basın kartı sahipliği belirlendi bu düzenlemenin iptaline gerek var mıdır.

Anayasa mahkemesi muhtemelen aynı amacı gerçekleştirecek kural bulamadığı için bu yola gitmiştir diye düşünülse de,  Basın Kanununda ilgili hükümlerin iptalini düşünmek varken 5510 için iptal kararı verilmesi azıcık Anayasa bilgimle yadırganmıştır.

Bilindiği gibi 506 ek 5’te yer alan hak 5510 sayılı kanunda başlangıçta basın mensuplarına verilmemiş, 2013 yılında verilmiş ancak 1.10.2008 ile yeniden hak verilen tarih aralığında bu kapsamda olanlar için geçici düzenlemeler ile FHZS’den yararlanma hakkı verilmişti.

Karar 15 kabul , 7 karşı oyla alınmıştır.

Bence yerindelik ve yöntem bakımından karar ileride çok tartışmaya adaydır.