Annemin Aylıkları Ne Olacak? Ücret Garanti Fonu vs

17 Ocak 2005

Annemin Aylıkları Ne Olacak?
Sayın Ali Tezel, Akşam gazetesindeki yazılarınızı ilgi ile takip ediyorum. Benimde danışmak istediğim bir konu var. Daha öncede bu konu üzerine yazılar çıkmasına rağmen, her seferinde değişik yorumladığımız konunun doğrusunu sizden öğrenmek istedim. Annem Bağ-Kur emeklisi, buradan maaş alıyordu. Yaklaşık iki sene önce yaşadığı boşanmadan sonra , babasından yetim maaşı almaya başladı (T.C. Emekli Sandığı’ndan) Yani çift maaş alıyor, yeni çıkacak düzenleme ile annemin bir maaşı kesilecek mi, yoksa geriye dönük olduğu için iki maaşını da almaya devam mı edecek? Bizi bu konuda aydınlatırsanız çok memnun olurum. Alper Ertürk


Alper bey, geçen hafta Bakanlar Kurulunca TBMM’ye sevk edilen ve aralarında SSK, Bağ-Kur ve 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun da yapılması gereken değişikliklerin bulunduğu (26 değişik kanunu içeren) yasa tasarısı ile değiştirilecek 5434/75 inci maddenin birinci fıkrasına göre, “Kendisinden aylık bağlanacak olanların ölüm tarihinde evli bulunmayan kız çocuklarından; herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklar dahil) tabi çalışmadığı gibi, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamında bulunan sandıklar dahil) gelir veya emekli, dul ya da yetim aylığı almaya da hak kazanamamış ya da bunlara hak kazanmış olmakla birlikte bu hakkından vazgeçtiğini yazılı olarak belgelendirmiş olanlara, bu durumları devam ettiği müddetçe aylık bağlanır…” hükmü gereğince başka bir kurumdan aylık veya geliri olan yetim kızlara aylık verilmeyecektir.
Ancak aynı tasarı ile 5434 Sayılı Kanuna eklenmesi düşünülen Geçici Madde 220 inci madde ile “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 75 inci madde uyarınca kız çocuklarına bağlanmış yetim aylıkları, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki hak kazanma şartları çerçevesinde ödenmeye devam olunur. Ancak, bunlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yetim aylığı bağlanmasına ilişkin önceki şartları kaybetmeleri sebebiyle aylıkları kesilenlere yeniden aylık bağlanmasında 75 inci maddenin değiştirilen hükümleri uygulanır.” Demektedir. Bu geçici madde ile anneniz gibi eskiden beri alanların hakları devam edecektir ama ilerde kanuni bir sebep ile annenin yetim aylığı kesilirse (evlenme gibi) yeniden bağlanma hakkı olmayacaktır. Ancak unutmayın bu daha tasarı ve kanunun TBMM’den nasıl çıkacağı belli değil.

Ücret Garanti Fonu Var ya…
Ali bey, TEİAŞ tarafından özelleştirilecek bir özel şirkete verilen bir trafo merkezinde çalışıyorum. Bu şirkette 6 yıldır bazı ufak tefek sorunlar oluyordu ama son üç aydır çalışmalarımızın karşılığı olan ücretlerimizi alamıyoruz. Sorduğumuzda şirketimizin gelirlerine haciz geldiği ve devlet tarafından el konulduğu söyleniyor. Bir avukata gidip dava açmak istedik ama istediği paramız olmadığından bir şey yapamadık. Zafer Köstekli-Edirne
Sayın okurum, sizin ve sizin durumunuzda olanlar için Çalışma Bakanlığı bünyesinde “Ücret Garanti Fonu” kurulmuştur. Son üç aydır alamadığınız ücretleri bu fondan isteyebilirsiniz. Bunun için ise 18.10.2004 günü Resmi Gazetede yayınlanan “Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği”nin 8 inci maddesi gereğince, bağlı olduğunuz İş-Kur Müdürlüğü’ne başvurmanız gerekir. Başvuru tarihinden sonraki 30 gün içinde İş-Kur paranızı size ödeyecektir.

Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…Alkışlar…
—SSK Tahsisler Dairesi Şube Müdürlerinden Ataman Yılmaz tarafından kaleme alınan, “ Tahsis Mevzuatı ve İşlemleri” isimli kitap, SSK tarafından nihayet basılı hale getirilmiş. 1975 yılından beri bir araya getirilemeyen emeklilik ve emekli aylığı ile ilgili konuları bir araya getiren Ataman beyi can-ı gönülden tebrik ederim.
—Sendikalar arasında ayrı bir yeri olan Türk Harb-İş Sendikasının iki ayda bir yayınlanan Dergisi’nin bu sayısında tarafıma ait bir yazı da var. Dergi bu sayısında “Sosyal Güvenlik Reformu”nu ele almış ve değişik bir çok görüşe de yer verdikleri için tebrikle…
Bu arada beni de SSK Sigorta Başmüfettişi yapmışlar, hepsi doğru ama “Baş” kısmı yanlış, tevafık olmuştur inşallah..

SSK Hemşiresine Tecavüz
Kartal Nire-Okmeydanı Nire…
Sabahın köründe Okmeydanı Hastanesindeki işine yetişmek için didindiği esnada tecavüz girişimine uğraması sonrasında olayın detayları arasında kalan bir konuya pek değinen olmadı. Ancak, mağdur meslektaşım NT Kartal’da oturup, Okmeydanı’na işine gitmesi dikkat çekici.. Sadece NT değil gerek Sağlık Bakanlığı ve gerekse SSK personeli arasında Anadolu yakasında oturup, Avrupa tarafında çalışan veya tersi bir gerçek… Üstelik çalışanlar arasında becayiş (karşılıklı yer değiştirme) talepleri de yerine getirilmiyor. Günde en az 5-6 saatini yollarda geçiren bu kardeşlerimin en azından becayiş talepleri Sağlık Müdürlüğü veya SSK Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmeli…

Köy Bekçisi Baba
Ali bey köşe yazınızı sürekli takip etmekteyim, benim sizden bir isteğim olacak beni aydınlatırsanız memnun olurum. Babam, yaklaşık 15 yıl köy bekçiliği yapmış ama hiç sosyal güvencesi olmamış. Babamın bekçilik dönemi özel idarede kayıtlıdır. Sanırım emniyette veya kaymakamlık da kaydı vardır. Murat Tekin

Murat bey, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince köylerde çalıştırılan, Çiftçi Malları Koruma Bekçileri, SSK’lı yapılmak zorundadır. Bunun için İş Mahkemesinde dava açmanız gerekir ama öncelikle babanızın Kaymakamlıkta kaydı (atama yazısı) var mı onu araştırın, bulabilirseniz daha rahat davayı kazanırsınız.


Röntgen Teknisyeni
Ali bey, Akşam Gazetesindeki köşenizi yaklaşık bir aydan bu yana düzenli olarak takip ediyorum. Ben 24.10.1991 tarihinde Eruh Devlet Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak göreve başladım. Çalışmakta iken 2001 yılında açık öğretim ön lisans programını bitirdim ve halen Antakya Doğumevi Hastanesinde röntgen teknisyeni olarak çalışmaktayım. Benim öğrenmek istediğim röntgen teknisyeni olmam sebebiyle erken emekli olma gibi bir hakkım var mı? 10.10.1968 doğumluyum ne zaman emekli olurum? Cemile Ezer

Cemile hanım, 4759 Sayılı Kanun ile değişik 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu gereğince kamuda çalışan (memur) röntgen teknisyenlerine erken emeklilik hakkı verilmiştir. Siz 24.10.1991 başlangıcı ile 16 yıl çalışarak (bu 20 yıl sayılır) 42 yaşından (normalde 46 ama kazandığınız 4 yıllık süre ile 42’ye iniyor) sonra T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. 16 yılı 24.10.2007 günü tamamlıyorsunuz ama bu tarihte yaşınız 39 olacak. Bu nedenle isterseniz 24.10.2007 gününden sonra işinizden ayrılıp evinizde 42 yaşını (emekli aylığı ve ikramiyesini) bekleyebilirsiniz. Eğer işinizden ayrılmayıp, çalışmaya devam ederseniz çalıştığınız her yıl için üç ay daha erken emekli olacaksınız.


İşe İade Davası ve Tazminat
Merhaba, İşe iade davası ile ilgili size bir kaç soru sormak istiyoruz. 04/09/2003 tarihinde toplam 10 arkadaş olarak bizim iş akdimiz işveren tarafından fesh edildi.Bizlerde mahkemeye başvurduk. Mahkemede 4 + 6 ay olmak üzere işe başlatılmadığımız takdirde tazminat almaya hak kazandık. Yargıtay kararı onadı. 18/10/2004 tarihinde mahkeme kararıyla işe başvurduk. Bize işveren tarafından işe geri başlatılmayacağımız tazminat ödeneceği söylendi.Sormak isteğimiz konu; Kıdem ve ihbar tazminatımız hesaplanırken işten çıkartıldığımız zaman mı? yoksa mahkeme kararıyla işe geri başvurduğumuz zaman mı esas alınır. 2. bir husus olarak da; kıdem ve ihbar tazminatı dışında kalan 4 + 6 aylık tazminatlarımızı brüt maaş üzerinden mi net maaş üzerinden mi alacağız. İlginiz için teşekkürler. Abdullah Akkuş

Abdullah bey, mahkeme sonrası işe başlatılma kararı alınmış ve işvereniniz sizi isterse işe başlatabileceği gibi isterse de tazminatlarınızı ödemeyi göze alarak işe başlatmayabilir burada işverenin kararı sonucu belirleyici olacağından, işe iade kararı sonrasında işe başlatılmadığınız tarihe göre kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanacaktır. Ancak unutmamak gerekir ki çalışma sürenize göre bu hesaplama yapılacağından, işe başlatılmaz iseniz çalışma süreniz değişmeyeceğinden ücret artışlarından yararlanmak hariç sonuç pek değişmez. Tazminatlarınızı ise brüt ücret üzerinden alacaksınız.


Okurlara Cevaplar
Nuri Ender Arın-SSK ve Bağ-Kur toplamında 25 tam yıl (9000 günü) tamamlamışsınız ve doğum yılınız 1956 olduğundan dilediğiniz zaman emekli olursunuz. Hatta gelmiş-geçmiş bile…
Basri Özcan-Askerliği borçlanırsa, mektubunuzda hesabını yaptığınız gibi 47 yaşında emekli olabilirsiniz. Arkadaşınız SSK ve Bağ-Kur toplamında 25 tam yılı (9000 günü) tamamladığı gün emekli olabilir.
Mesut Yılmaz-02.09.1989 başlangıcı ve var olan 4394 gün sayısı ile bundan sonra prim ödemeseniz dahi 57 yaşında (08.12.2009) SSK’dan emekli olacaksınız.
Davut Sütçü-Konya-Askerliği öderseniz başlangıcınız 20 ay geriye gelir ve 31.04.1984 olur bu durumda 48 yaşında 29.07.2009 günü SSK’dan emekli olursunuz, askerliği ödemezseniz, 31.12.2010 günü emekli olursunuz.
Saim Sonay-Kırklareli-Esnaf odası kaydınız var olduğu için 4 yılınız boşluk sayılmaz. Bağ-Kur’dan SSK, askerlik ile birlikte 9000 günü tamamlamak şartıyla 46 yaşında (24.02.2007) emekli olursunuz.
Kemal Eryılmaz-SSK’da 1260 günü tamamladığınız gün SSK’dan emekli olacaksınız. İkramiyenizi T.C. Emekli Sandığı ödemez ama idare mahkemeleri bazılarının davalarını kabul ederek ikramiye ödendiği de oluyor. Mahkeme yoluyla şansınızı denemenizi tavsiye ederim. Bu arada T.C. Emekli Sandığı’nda geçen sürelerini biran önce ihya ettirin, zira parasını ödedikten 6 ay sonra geçerlilik kazanır.
Süleyman Akça-İşe başlamadan önce yaş düzeltmesi yaptırdığınız için 01.02.1959 olan yeni doğum tarihiniz geçerlidir. Buna göre, kamu bankasında T.C. Emekli Sandığı’na tabi olarak çalışıyorsanız 25 tam yılı tamamlayacağınız 30.04.2006 gününden sonra emekli olabilirsiniz.
Gamze Salman-5075 gün sayısını tamamlamak şartıyla 42 yaşından (08.05.2006) sonra SSK’dan emekli olabilirsiniz.
İlhan Ulu-Bahsettiğiniz dönemlerde, işvereniniz SSK’ya dönem bordrosu vermemiş ise aradaki boşluk mahkeme kararı olmadan tamamlanamaz. Ancak, dönem bordroları verilmiş ama bazı sebeplerle (mutabakatsızlık-sicil hataları vs) işlenmemiş ise bilgisayarda olmasa dahi gün sayınız dikkate alınır. 5000 günü tamamladığınız gün SSK’dan emekli olursunuz.
Erdal Yolaçan-Altınoluk-01.12.1989 başlangıcı ile 5525 gün sayısı ile 52 yaşından sonra SSK’dan emekli olabilirsiniz. Askerliği borçlanırsanız 51 yaşında…
Hazel Kayalı-5000 günü tamamlayınca başka şarta gerek olmadan emekli olabileceğiniz gibi 3600 gün ile 50 yaşında (05.10.2011) emekli olursunuz. Geriye dönük ödeme yok.
Cumhur Şeref-Bağ-Kur’dan sonra SSK’ya 1260 gün (3,5 yıl) prim ödediğiniz gün SSK’dan emekli olacaksınız, isteğe bağlı sigortadan kalan borçlarınızın tamamını hemen öderseniz, derhal emekli olursunuz.
Barbaros Yürüm-Muğla-SSK ve T.C. Emekli Sandığı toplamında 25 tam yıl (9000 gün) ile T.C. Emekli Sandığı’ndan emekli olacaksınız. Benim hesaplarıma göre bu süre 15.12.2005 günü tamamlanıyor.