ASTSUBAYLAR 18 YAŞ İÇTİHADİ BİRLEŞTİRME

15 Kasım 2020

Kazai rüşt kararı ile bazı mesleklere  atanan memurların 18 yaş öncesi süreleri emekliliğe, yaşa esas hizmet kabul edilmektedir.

Astsubayların okul sürelerinin hizmetten sayılmaları için açılan davalarla okul süreleri hizmet haline gelmiş bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir yöntem  daha deneyerek bu sürelerin keseneklerinin yatmamış olması nedeni ile dava kazananlar için dahi kesenek (prim) ödeme koşulu getirmiştir. Ödeme yapılmadan karar gereğini yerine getirmemiştir.

Bu süreçte İdare Mahkeme Kararları arasında 18 yaştan önceki  okul sürelerin hizmet olarak sayılıp sayılmayacağını tartışması çıkmış bir kısım kararlar 18 yaş öncesi için istemi reddederken bir kısım kararlarda ise 18 yaş öncesi okul süreleri de hizmetten sayılmıştır.

Kararlar arasında zıtlık oluşması nedeni ile Danıştay İçtihadi Birleştirme Kurulunun (Esas Numarası: 2018/1

Karar Numarası: 2018/4,Karar Tarihi: 12.12.2018 ve Resmi Gazete Sayısı: 25.07.2019)

Kararlarında 18 yaş öncesi Astsubay okulunda geçen sürelerin hizmet olarak kabul edilmeyeceğine karar verilmiştir.

Bilindiği gibi İçtihadi Birleştirme Kararı, Kanun gibi bütün mahkemeleri ve idareyi bağlamaktadır.

(Not: 18 yaşından sonra başlayan hizmetlerin Fiili Hizmet Süresi Zamları ile emekli yaş ve süre hesabında hizmetin kayden 18 yaş öncesine taşınması, bu yaştan önceye kayden geçilemeyeceği ile 18 yaş öncesi hizmet kavramı farklıdır.)